The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Talk:Sweden/Hur Waze beräknar rutter

From waze
Jump to: navigation, search

Formuleringen "Det är alltid bättre att välja Snabbast rutt; 10 mil motorväg är bättre än 9 mil landsväg.". Jag håller inte med om det. Om jag vill köra kortaste vägen så är kortaste rutten bäst. Det blir en subjektiv bedömning och texten bör vara objektiv.

Jag saknar "Prefer goodie munching" (vet ej svensk översättning). Den inställningen påverkar ruttberäkningen enormt.

När det gäller WME redigering och medelhastigheten på sammanslagna vägar så skulle det inte påverka medelhastigheten över hela sträckan alls om Waze gjorde rätt. Nu är ju det inte fallet, men eftersom medelhastigheten uppdateras löpande och orimliga värden ska idag tas bort så är det ett kortvarigt problem.