To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Talk:Sweden/Redigera

From waze
Jump to: navigation, search

Jag föreslår att vi också, under "private roads" lägger till vägar inom industriområden som ej är öppna för allmän trafik. I Linköping skulle det t.ex. vara SAAB-området.

Kommentarer på anvisningarna.

Jag har några funderingar och synpunkter på instruktionerna på vägar.

Freeway = Motorväg

Varför skall riktning anges på dessa? Det gör att rösten som läser vägen blir konstig. Hjälper det verkligen till vid navigeringen? Jag tycker inte det.


Primary Street = Huvudled, mindre länsvägar Sekundär länsväg: XX ####, (500-2999). Vägnamn

Att ange länsbokstäver + vägnummer ser otroligt dåligt ut på kartan och ger ingen hjälp till den som kör. Dessa nummer är inte utmärkta någonstans på vägarna. Jag föreslår att endast namn, om det finns, anges här då det annars snarare förvillar än hjälper.