To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Teiden nimeäminen (Suomi)

From waze
Jump to: navigation, search

Tarkoituksena on saada yhdenmukaistettua kartat Suomessa ja saada navigointiohjeet selkeiksi ja toimimaan oikein.

Katso myös keskustelupalsta:

Muutosehdotus

Teiden tyypit

Karttojen yhdenmukaisuuden kannalta olisi toivottavaa, että tiet nimetään samalla tavalla koko maan laajuisesti. Tietyissa erityistapauksissa on joskus kuitenkin parempi poiketa yleisestä käytännöstä.

Hyvä apu teiden suhteen löytyy wikipediasta: Suomen tieverkko

Waze Road Type Tietyypit Suomessa
Freeway Moottoritiet
Major Highway Valtatiet (Punainen numerokyltti)
Minor Highway Kantatiet (Keltainen numerokyltti)
Primary Street Seututiet ja yhdystiet (Valkoinen tai sininen numerokyltti)
Streets Loput tiet
Parking Lot Road Paikoitusalueilla kulkevat tiet/parkkipaikat/drive-in-kaistat. Käytettävä turhien ruuhkaraporttien ja karttasokujen (automaattiset uudet tiet) välttämiseksi.

Tien nimi & numero

Jos tien nimi katsotaan aiheelliseksi lisätä (ts. ei käytetä pelkkää tien numeroa):

 • <Numero> - <Nimi>
 • <Numero>/<E-numero> - <Nimi>


Esimerkiksi:

 • 110 - Uudenmaantie
 • 1/E18 - Helsingin valtatie

Rampit

Ramppien nimiksi tiellä olevien kylttien teksti. Ts. "mitä kyltissä lukee".

Näet liittymien "Kyltit" ko. Valtatien wikisivulta, kohdasta Liittymätaulukko. Toinen paikka mistä on hyvä katsoa/varmistaa tieviitat on Googlen StreetView.

Liityttäessä valtatielle:

 • <Kaupunki> (<numero>/<E-numero>)

Esimerkiksi:

 • Helsinki (1/E18)

Poistuttaessa valtatieltä:

 • Liittymä <rampin numero>: <Kaupunki/Kaupungit> / (<numero>)
 • <kaupunki> (<tiennumero>)
 • <kaupunginosa/tie>

Esimerkiksi:

 • Liittyma 18: Halikko / Aura / (224)
 • Tampere (3/E12)
 • Hervanta

Kiertoliittymät

Jotta ääniopasteet toimisivat paremmin, kiertoliittymän segmenteille EI tulisi antaa nimiä. Siten seuraavan tien nimeä käytetään ääniopasteessa. (Suomeen vasta todo-listalla TTS-opastus)

Liittymäalueiden piirtäminen/nimeäminen (POI)

Etusivulle