To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Touch-kontroller för Symbian-appen

From waze
Jump to: navigation, search

Tangentbordskontroller

1
Växla mellan att kartan visar norr uppåt, eller att det håll du åker är uppåt
2,S
Växla mellan dag- och nattvy
3
Slå på eller av röstinstruktioner
4
Visar föregående vägrapport
5, D
Växla mellan 2D- och 3D-karta
6
Visar nästa vägrapport
7
Slår på eller av väginspelning, inspelning av husnummer och rapportering av kartfel
9, Q
Avsluta appen
*,I
Zooma in på kartan
#,O
Zooma ut på kartan
0, Mellanslag
Visar favoritdestinationer
K
Roterar kartan medsols
Z
Zooma in min nuvarande plats