To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Traducerea Waze in Romana

From waze
Jump to: navigation, search

Waze a fost tradus în limba română de către Paul Dorneanu (username: spookyx). Pentru greșeli și corecturi în traducere, vă rugăm să folosiți mesajele personale din forum pentru a-l contacta pe spookyx.