The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Vägen avstängd, vägarbeten

From waze
Jump to: navigation, search

Vägar kan stängas av, delvis eller helt i en eller båda riktningarna

  • Om detta beräknas bestå i mer än 3 dagar bör du ändra kartan i Cartouch.
  • Glöm inte att återställa kartan när vägen, helt eller delvis, öppnas igen.
  • Om en väg är avstängd, ändra vägtypen till No Entrance och ändra alla korsningar så att man inte kan svänga in på vägen (Turn restriction).
  • Om vägen endast är avstängd i en riktning, ändra vägen till One-Way och ändra korsningarna som föregående punkt.
  • Om vägen har nedsatt hastighet kommer Waze att lära sig den nya hastigheten vartefter du kör på den.
  • Om det finns en officiell omledning kommer Waze att lära sig den vartefter du kör den.
  • Du bör kontrollera vägar runtomkring så att de har rätt riktningar och anslutningar så att Waze kan hitta den bästa rutten förbi avstängningen.