Czech/Značení cest v České republice

From waze
Jump to: navigation, search


Čísla všech silnic v ČR na mapě dopravni info a ŘSD

Čísla značených silnic v ČR (dálnice, rychlostní komunikace, silnice 1., 2. a 3. třídy):

Tabulka značení silnic

Typ silnice ve Waze Editor Waze Typ silnic v ČR
Freeway
Dálnice
Freeways small.png Dálnice a rychlostní komunikace
Major Highway
Silnice I. třídy
Major small.png Silnice I. třídy
Minor Highway
Silnice II. třídy
Minor small.png Silnice II. třídy
Primary Street
Silnice III. třídy
Primary small.png Silnice III. třídy
Street
Ulice
Street small.png Ulice a ostatní silnice
Dirt road / 4x4 Trail
Lesní nebo polní cesta
4x4 small.png Lesní a polní cesty
Ramp
Rampa
Ramps small.png Sjezdy a mimoúrovňové křižovatky
Parking Lot Road
Ulička na parkovišti
Parkoviště, odpočívadla apod.
Private Road
Soukromá cesta
Neveřejné komunikace a nebo vjezd zakázán dopravním značením.

Dálnice
Ve Waze "Freeway"

Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Informace o dálnicích ČR na Wikipedii a na ŘSD

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Freeway gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Freeway seznam cz.png
OpenStreetMap Freeeway osm sk.png
TomTom Route Planner Freeeway tomtom.png

Silnice I. třídy
Ve Waze "Major Highway"

Silnice I. třídy v České republice jsou určeny zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. Označují se jednomístným nebo dvojmístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo I oddělené lomítkem. Seznam silnic první třidy na Wikipedii a na ŘSD

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Major hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Major hw seznam sk.png
OpenStreetMap Major hw osm sk.png
TomTom Route Planner Major hw tomtom routes.png

Silnice II. třídy
Ve Waze "Minor Highway"

Silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy. Označují se třímístným číslem před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo II oddělené lomítkem. Seznam silnic druhé třídy na Wikipedii

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Minor hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Minor hw seznam sk.png
OpenStreetMap Minor hw osm sk.png
TomTom Route Planner Minor hw tomtom routes.png

Silnice III. třídy
Ve Waze "Primary Street"

Silnice, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. V terénu ani v mapách se zpravidla číslem neoznačují. V úředních dokumentech a specializovaných mapách se označuje se čtyřmístným nebo pětimístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo III oddělené lomítkem.

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Bílá čára při zoom 5 a vyšším
Prim str google.png
Seznam Mapy.Cz Tlustější bílá čára
Prim str cz.png
OpenStreetMap
Primary osm sk.png
TomTom Route Planner
Primary tomtom routes.png

Označování ramp a jejich pravidla!

 • Pokud se sjíždí z D a R, zadáváme Exit xxx název / název / název (SK)
 • Ostatní varianty na rampách se označují směr » název / název / název (D)


Názvy zadáváme dle cedule 1 až 2. Řidič vetšinou nestihne studovat další text a dlouhý text zacloní mapu na LCD.
Označujeme jen rampy na kterých opouštíme tu danou komunikaci. Popřípadě ty rampy kde se rozvětvuje směr.
Název - je vždy podle směrových tabulí - název obce kam se jede.

 • xxx- je vždy km dle směrových tabulí,
 •  » - alt+0187 nebo alt+175

Místní komunikace
Ve Waze "Street" nebo "Dirt road / 4x4 Trail"

Místní komunikace rozlišují se třídy I. až IV., přičemž místní komunikace IV. třídy jsou zejména pěší komunikace. Ve Waze je to:

 • Ulice (Street) - ulice, místní komunikace.
 • Lesní nebo polní cesta (Dirt road / 4×4 Trail) - obecně nezpevněné cesty. Opravdu není potřeba zakreslit do mapy všechny lesní a polní cesty, ale jen ty které jsou použitelné pro jízdu autem.

Účelová komunikace

Účelové komunikace nepodléhají evidenci a zákon neomezuje, kdo smí být jejich vlastníkem. Mohou být buď veřejně přístupné nebo neveřejné, nevztahuje se však na ně institut obecného užívání ani povinnost zajistit schůdnost chodníku pro majitele přilehlé nemovitosti.

Ve Waze:

 • Ulička na parkovišti (Parking Lot Road) - parkoviště, odpočívadla, obslužné komunikace vedoucí přes čerpací stanice, apod.
 • Soukromá cesta (Private Road) - soukromé cesty, neveřejné komunikace, komunikace s dopravní značkou zákaz vjezdu, průjezd zakázán atp.

Další typy komunikací kudy Waze nenaviguje

Před zakreslením těchto komunikací do mapy, je dobré si položit otázku k čemu to motoristovi bude dobré? Důvodů proč tyto segmenty nekreslit je více. Mezi hlavní patří dodržovaní pravidla simplicity(EN) a skutečnost, že při nepřesném zaměření GPS pozice Waze uživatele přilepí na nejbližší segment, což může být zrovna chodník nebo schodiště, a pak samozřejmě naviguje úplně nesmyslně.

Cesty, které Waze nepoužívá pro navigaci:

 • Stezka pro chodce (Walking Trail)
 • Pěší zóna (Pedestrian Boardwalk)
 • Schodiště (Stairway)
 • Železnice (Railroad)
 • Ranvej (Runway/Taxiway) - vzletová a přistávací dráha, pojížděcí dráha na letišti