Камери

From waze
Jump to: navigation, search
Статията е в процес на разработка

Във Waze се поддържат няколко вида камери.

Научете камерите

Също разберете "Кое НЕ Е камера в светофар"

Поставяне на камера

Когато някоя камера е докладвана от клиентската програма, тя не винаги е на точното си място. Ето защо редакторът трябва да проучи сателитните изображения и да уточни нейното място, преди да я одобри. Имайте предвид, че пътната маркировка и сателитните изображения на Google Street View не винаги са актуални.

Камерите трябва да бъдат поставяни върху пътя, който наглеждат. Точното разположение зависи от вида на камерата:

  • Камерите за скорост (Speed Cameras) трябва да бъдат поставяни там, където се намират в действителност
  • Камерите в светофари (Red Light Cameras) трябва да бъдат поставяни на мястото за спиране, което наблюдават.

Уверете се, че поставяте необходимия брой камери:

  • Ако "Камерата за скорост" наблюдава само едната посока на движение, сложете една камера
  • Ако "Камерата за скорост" наблюдава двете посоки на движението, сложете ДВЕ камери.
  • Когато се ползва "Камера в светофар", са необходими по една камера за всяка наблюдавана посока. Ако имате 4-клонно кръстовище с камери за всяка посока, трябва да сложите ЧЕТИРИ камери (Вж. Забележката)

ЗАБЕЛЕЖКА: Има случаи, когато на всички пътища на кръстовището са поставени пътни знаци, предупреждаващи за камера, но само някои от посоките се наблюдават. Например в 4-клонно кръстовище е възможно да има пътни знаци на всички пътища, но само един път да се наблюдава с камера. В такъв случай в картата трябва да бъдат отбелязани само посоките, които се наблюдават.

Посока на обектива

Ориентация на камерата
Камерата може да бъде местена в кръга

Когато иконата за камера е избрана в програмата за редактиране, червената точка трябва да показва посоката на движение на сегмента (насочена към задната част на колата, минала край нея), независимо от вида на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Камера, наблюдаваща двете посоки на движение, изисква два доклада и съответно две камери в картата.

Задаване на скорост и одобряване

Когато изберете камера, можете да въведете нейната скорост в полето за свойства. Скоростта се задава в км/ч.

За "камерите в светофари" също може да се задава скорост. Ако те не следят за скорост, оставете полето празно.

Докато "камерата в светофар" винаги предупреждава със звуков сигнал, когато шофьорът я наближава, "камерата за скорост" предупреждава само ако шофьорът превишава зададеното ограничение на скоростта. Ако не е зададено ограничение на скорост, шофьорът постоянно получава звукови сигнали, докато приближава камерата.

Camera2true.png

ЗАБЕЛЕЖКА: Иконата на статичната камера показва числото 30, но то няма нищо общо със зададената скорост за камерата.

След като разположите камерата на нейното точно място и зададете скоростта, можете да отметнете полето "Одобрена" (Approved) и да запишете промените си. Рангът на редактора, одобрил камерата, се използва за определяне колко доклади "Не е там" (Not there) са необходими за премахване на камерата от картата.

След като бъде обработена от сървъра, камерата ще се появи в картата на клиентската програма. Това може да отнеме до 2 седмици или повече!

Премахване на одобрена камера

Има два начина за премахване на одобрена камера.

В програмата за редактиране

Редакторите имат право да изтриват одобрени или неодобрени камери просто с маркиране и натискане на клавиша за изтриване или на "Кошчето" в програмата за редактиране. Трябва да се има предвид, че редакторите могат да изтриват одобрени камери, само ако техният ранг е равен или по-голям от този на редактора, одобрил камерата първоначално.

В клиентската програма

Когато шофьор наближава камера, той получава предупреждение за нея с бутон, надписан "Не е там". Всеки път път, когато шофьорът натиска бутона, той подава "глас", равен на неговият текущ редакторски ранг.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уейзъри с редакторски ранг нула (0) подават нула гласа, т.е. техните доклади "Не е там" се пренебрегват.

Когато броят на подадените гласове стане равен или по-голям от редакторския ранг на редактора, одобрил камерата, тя става неодобрена. На този етап всеки редактор може да я изтрие или да я одобри отново.

Източници

Статията е частичен превод на Cameras