Камери

From waze
Jump to: navigation, search
Статията е в процес на разработка

Във Waze се поддържат няколко вида камери.

Научете камерите

Също разберете "Кое НЕ Е камера в светофар"

Видове камери в Waze

Camera2false.png Camera2true.png

Камери за скорост

Камерите за скорост (Speed Cameras) са статични камери, които следят за превишаване на максимално допустимата скорост. Системи, които следят средната скорост за определен участък (като SPECS), не се поддържат към момента.

Ако дадена "камера в светофар" следи и за превишаване на скоростта, няма нужда да добавяте отделна "камера за скорост". Ограничението на скоростта може да бъде зададено в "камерата за скорост".

ЗАБЕЛЕЖКА: Мобилни или временни "камери за скорост" не трябва да бъдат докладвани от приложението или добавяни в редактора на картата. Може да минат няколко дни или седмици преди нова камера да се появи в клиентското приложение и съответно потребителите да полуват предупреждения за нея, когато тя вече не си е на мястото. Подобни временни камери за скорост (радари) трябва да бъдат докладвани като предупреждение за "полиция".

Камери в светофар

Camera4false.png Camera4true.png

Моля, бъдете сигурни, че наистина докладвате "камера в светофар", а не нещо друго.

Ако "камерата в светофара" следи също и за превишаване на скоростта, добавете максимално допустимата скорост към нея.

Фалшиви камери

Camera3false.png Camera3true.png

Често в Обединеното кралство държавните органи инсталират стълбове с кутии за камери, в които няма работещи устройства.

Поставяне на камера

Когато някоя камера бъде докладвана от клиентската програма, тя не винаги е на точното си място. Ето защо редакторът трябва да проучи сателитните изображения и да уточни нейното място, преди да я одобри. Имайте предвид, че пътната маркировка и сателитните изображения на Google Street View не винаги са актуални.

Камерите трябва да бъдат поставяни върху пътя, който наблюдават. Точното разположение зависи от вида на камерата:

  • Камерите за скорост (Speed Cameras) трябва да бъдат поставяни там, където се намират в действителност
  • Камерите в светофари (Red Light Cameras) трябва да бъдат поставяни на мястото за спиране, което наблюдават.

Проверете дали сте поставили необходимия брой камери:

  • Ако "Камерата за скорост" наблюдава само едната посока на движение, сложете една камера
  • Ако "Камерата за скорост" наблюдава двете посоки на движението, сложете ДВЕ камери.
  • Когато се ползва "Камера в светофар", са необходими по една камера за всяка наблюдавана посока. Ако имате 4-клонно кръстовище с камери за всяка посока, трябва да сложите ЧЕТИРИ камери (Вж. забележката)

ЗАБЕЛЕЖКА: Има случаи, когато на всички пътища на кръстовището са поставени пътни знаци, предупреждаващи за камера, но само някои от посоките се наблюдават. Например в 4-клонно кръстовище е възможно да има пътни знаци на всички пътища, но само един път да се наблюдава с камера. В такъв случай в картата трябва да бъдат отбелязани само посоките, които се наблюдават.

Посока на обектива

Ориентация на камерата
Камерата може да бъде местена в кръга

Когато иконата за камера е избрана в уебредактора, червената точка трябва да показва посоката на движение на сегмента (да е насочена към задната част на колата, минала край нея), независимо от вида на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Камера, наблюдаваща двете посоки на движение, изисква два доклада и съответно две камери в картата.

Добавяне на камера

Камерите могат да бъдат добавяни само от клиентското приложение. Трябва да минавате край местоположението на камерата (за предпочитане по правилния път и в правилната посока), за да докладвате.

След като докладвате камерата, тя ще се появи на вашия екран (и само за ВАС). След като сървърите на Waze обработят пътуванията за деня, камерата ще се появи в Уебредактора, където тя трябва да бъде одобрена. Камерата трябва да бъде одобрена, за да стане активна за другите шофьори.

Задаване на скорост и одобряване

Когато изберете камера, можете да въведете нейната максимална скорост в полето за свойства. Скоростта се задава в км/ч.

За "камерите в светофари" също може да се задава скорост, ако те следят за скорост, освен за преминаване на червено. Ако те не следят за скорост, оставете полето празно. Нулата не означава празно поле и шофьорът ще получава звуков сигнал, докато я приближава.

"Камерата в светофар" винаги предупреждава, когато шофьорът я приближава. "Камерата за скорост" винаги показва изкачващ прозорец, но предупреждава със звук, само ако шофьорът превишава зададеното ограничение на скоростта, докато я приближава.

Camera2true.png

ЗАБЕЛЕЖКА: Иконата на камерата за скорост показва числото 30, но то няма нищо общо със зададената скорост за камерата.

След като разположите камерата на нейното точно място и зададете скоростта, можете да отметнете полето "Одобрена" (Approved) и да запазите промените си. След като бъде обработена от сървъра, камерата ще се появи в картата на клиентската програма.

Рангът на редактора, одобрил камерата, се използва за определяне колко доклади "Не е там" (Not there) са необходими за премахване на камерата от картата.

Премахване на одобрена камера

Има два начина за премахване на одобрена камера.

В клиентската програма

Когато шофьор приближава камера, той получава предупреждение за нея с бутон, надписан "Не е там". Този бутон няма веднага да премахне камерата, а с него се гласува за премахване на камерата.

Всеки път път, когато шофьорът натиска бутона "Не е там" за дадена камера, той подава "гласове", равни на неговия текущ редакторски ранг. Гласовете се отчитат, когато шофьорската сесия в която са били подадени гласовете, се обработи от сървърите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уейзъри с редакторски ранг нула (0) подават нула гласа, т.е. техните доклади "Не е там" се пренебрегват.

Когато броят на подадените гласове стане равен или по-голям от редакторския ранг на редактора, одобрил камерата, тя става неодобрена. На този етап всеки редактор може да я изтрие или да я одобри отново.

В уебредактора

Камерите са "заключени" до нивото на редактора, който ги е одобрил. Редакторът трябва да бъде поне от същия ранг, като този, който я е одобрил, за да редактира одобрената камера. За неодобрени камери няма такова изискване.

Редакторите могат да изтриват одобрени или неодобрени камери просто с маркиране и натискане на клавиша за изтриване или на "Кошчето" в уебредактора. След като бъде изтрита камерата, картните плочки трябва да бъдат обновени, за да се отрази промяната. Самото изтриване няма да предизвика обновяване на картните плочки, така че добре да направите някакви промени в околните пътища за по-сигурно.

Проверете дали не сте одобрили камера, която не съществува или че изтривате правилната камера, ако има няколко камери в района.

ЗАБЕЛЕЖКА: Неодобрените камери остават в уебредактора за около три седмици и след това системата автоматично ги премахва. Затова няма смисъл да си губите времето в премахване на неодобрени камери от картата.

Външни препраткиИзточник: Cameras