The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Места (България)

From waze
Revision as of 07:33, 6 December 2017 by WazingArch (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
This new page is currently undergoing modifications. The information and guidance is currently considered accurate enough to be followed now. Content is being prepared by one or more users. Do not make any changes before you post a message in this forum.

"Места" (Places) е системата на Waze за интересни обекти. "Местата" могат да бъдат два вида: Точка (Point) и Район (Area).

Местата (район) (Area Places) се изобразяват в приложението като полигони. Твърде много от тях могат да претрупат картата и да създадат големи сиви зони, които ще пречат на ориентацията на Уейзърите. Ето защо е важно да се употребяват Места (райони) само когато обектите са забележими и важни за ориентацията на шофьорите. Изключение от това са бензиностанциите и паркингите.

Местата (точка) (Point Places) не се показват в картата на Waze. Те могат да бъдат използвани за намиране на обществени места или частни домове, особено когато обектите вече не са отбелязани във вградените в Waze търсачки.

Таблицата за категориите и видовете Места по-долу помага на редакторите да решат как да прилагат двата вида места.

Contents

Място (точка)

Местата (точки) в Waze се показват чрез следните икони:
Wme place.png Стандартeн маркер за Място (точка)
Wme place selected.png Маркер за избрано Място (точка)
Wme place changed.png Маркер за променено Място
Wme place pending update.png Място (точка) с чакащо обновяване

Подробности за местоположението

 • Маркерът трябва да бъде разположен върху или близо до сегмента, до който шофьорът трябва да бъде упътен. Маркерът е точката на спиране.

Място (район)

Място (район) се визуализира като полигон. Може да нагласявате формата му чрез геометричните точки, както при сегментите. Всички Места (райони) в редактора са показани в розово, когато не са избрани, и в синьозелено, когато са избрани:
Wme gas station area.pngWme gas station area selected.png

Подробности за местоположението

 • Мястото (района) има точка на спиране, която представлява крайната навигационна точка.
 • Точката на спиране може да бъде местена навсякъде в рамките на полигона, също и на известно разстояние извън него.
 • Точката на спиране трябва да бъде поставена върху или близо до сегмента, до който шофьорът трябва да бъде упътен.

Размер

Местата, начертани с полигон, се показват в мобилното приложение, само ако са достатъчно големи. По последни наблюдения, полигони, които са по-малки от 500 м2 не се показват в картата.

Някои места, които могат да бъдат квалифицирани като Място (район), включват в себе си една или повече постройки, както и открити пространства, пътища или паркинг. В такива случаи, особено ако тези компоненти образуват единен комплекс със своя идентичност, границите на Мястото (района) трябва да обхващат целия имот (т.е. да бъде начертани по оградата). Това помага на програмата да изобрази и надпише мястото по подходящ начин, когато се показва в умален мащаб.

Други постройки, чиито граници на собствеността съвпадат със самите постройки, също могат да бъдат начертани като Места (райони).

Бензиностанциите и паркингите трябва да бъдат изчертавани по краищата на имота. Обърнете внимание, че самата маркировка не потиска докладите за трафика или за проблеми с картата. Това се постига чрез използването на "паркинг път". (вижте статията Паркинг за повече подробности).

Застъпване

Някои големи Места (райони) може да съдържат в себе си други Места (райони); например болнични сгради в болничен комплекс или различни търговски сгради в голям търговски комплекс. Към този момент програмата на Waze показва само границите на най-големия полигон. Надписите на по-малките полигони се показват, но очертанията им - не. Към този момент може би е по-добре подобни малки обекти да се отбелязват с точки, ако не е важно да се вижда името им в картата.

В бъдеще е възможно Waze да показва застъпващите се "райони" по подходящ начин. Винаги е възможно "точките" да бъдат превърнати в "райони", ако отговарят на изискванията за това.

Визуализация в клиентската програма

Повечето Места ще бъдат показвани в мобилното приложение и уебкартата (Live Map) като затъмнени райони. Извънредно малките Места няма да бъдат визуализирани, дори при максимално увеличение.

Засега Местата (точка) не се визуализират в уебкартата и в клиентските устройства, но се откриват при търсене чрез мобилното приложение. По подразбиране резултатите от Waze за местата се показват с предимство пред резултатите от другите търсачки, дори в списъка с автоматично попълване.

Задаване на точка на влизане за Място

Поставяне на Място (точка)

Маркерът е поставен на входната врата на ресторант.
Маркерът се поставя върху или близо до сегмента, до който шофьорът трябва да бъде упътен. Обикновено, ако това е сграда, маркерът трябва да бъде разположен близо до входната врата. Маркерът е точката на влизане Обикновено, ако мястото е вътре в сграда, маркерът се поставя близо до входната врата на сградата. Помислете: къде би спряла колата, за да остави някой за това място.

Преместване на Място (точка)

За да преместите такова място, първо щракнете върху иконата на мястото, която ще се превърне в Wme venue selected.png. После преместете Мястото в точната позиция.

Някои примери за Място (точка)

 • Сграда с едно Място:
  • Ако има само един главен вход, поставете маркера при този вход.
  • Ако има няколко главни входове на една и съща фасада, (например супермаркет), поставете маркера на правата между двата входа на равни разстояния от тях.
  • Ако има няколко входа, разположени на различни фасади и нито един не изглежда главен, поставете маркера или на входа към най-големия паркинг, или на входа, за който се отнася адреса на сградата.
 • Сграда с няколко Места в нея:
  • В линейните супермаркети, може да се спазва правилото за входната врата.
  • В търговските центрове (молове), поставяйте маркерите колкото се може по-близо до действителното местоположение на магазините. По този начин потребителят ще получи представа къде да отиде, а маршрутизиращия сървър може да избере най-близкия паркинг път. Прилагайте това правило, освен ако то не води до проблеми - например да насочва потребителите до улица, от която сградата няма достъп. Например, ако магазинът е в задната част на сградата, което би насочило шофьора до улица без паркинг, по-добре използвайте правилото за главния вход. В противен случай, хората ще бъдат насочвани до улица, от която не може да се стигне до магазина.
  • Офис сградите са по-сложен случай, поради причините обяснени по-горе. При такива сгради хората трябва да бъдат насочвани до главния вход на сградата, тъй като това е мястото от което всички останали офиси имат достъп и където трябва да спре колата.

Поставяне на Място (район)

Иконата Wme place stop point.png е точката на влизане на това място и тя може да се мести.

Това е пример на Място (район) (голям парк в случая), което има вход от източната страна. Второто изображение е увеличено върху точката на влизане, за да покаже как трябва да бъде зададена тази навигационна точка.
Wme park place large.png
Wme park place zoom target.png

Граници на точката на влизане

Когато местите точката на влизане, тя е ограничена в правоъгълник. Точката на влизане не може да се премести извън тези граници.
Stop point place target border.png

Ако преместите Мястото, и точката на влизане остане извън границите, ще получите съобщение за грешка при запазването. Преместете точката на влизане и тогава запазете.

Преместване на Място (район)

За да преместите мястото, без да променяте формата му, първо изберете Мястото с щракване и после започнете да местите иконата с кръстчето Wme place drag handle.png.

Данни за мястото

В главният раздел на "мястото" попълвате цялата основна информация: категория, име, описание, марка на бензиностанцията, жилищно/обществено, адрес.

Места, които се считат съществени за функционирането на Waze, като "бензиностанции" и "паркинги", трябва да бъдат заключвани поне до Ниво 3, за да се предотврати загубата на данни, автоматично приемани от "надеждни потребители" (Trusted Users). Други сложни, заплетени или ключови места като "полицейски участъци', "противопожарни служби", "летища", "паркове", "реки", "паркове" и т.н. също може да бъдат заключвани, за да се предотврати волното или неволното им изтриване.

Разделът "Още инфо"

В този раздел се намира допълнителна полезна информация за Мястото. Тук можете да добавите данни за контакт (уебсайт и телефонен номер), допълнителни услуги и работно време.

Услуги

Наличните услуги са едни и същи за всички видове места. Това са допълнителни услуги, които са публично достъпни за шофьорите и им помагат да решат, дали да пътуват до дадено място. Ето пояснение на някои от услугите:

Пиколо - Паркирането на автомобила се извършва от специален служител на мястото.

Обслужване в колата - Мястото разполага с гише, през което се сервира храна или други стоки направо в колата и по този начин на шофьорът не му се налага да излиза извън колата. Някои ресторанти за бързо хранене, банки и аптеки имат такива гишета.

Wi-Fi - Мястото предоставя безплатен безжичен Интернет на клиентите си. Безжичната мрежа може да е свободна за достъп или заключена с парола, която се дава на клиента.

Тоалетни - Мястото разполага с обществени тоалетни за клиентите си.

Приема кредитни карти - За услугите или стоките може да се плаща с някои от видовете кредитни карти

Резервации - Мястото приема резервации, напр. резервация за вечеря.

Места на открито - Мястото предлага места за консумация на открито, в зависимост от времето. Местата могат да бъдат на тротоара или в специално оградено място.

Климатизация - Мястото разполага с климатизация, която охлажда и овлажнява въздуха, когато навън е топло или горещо.

Паркинг за клиенти - Мястото разполага с паркоместа, където клиентите могат да паркират колите си безплатно или платено, и след това да посетят мястото.

Доставки - Мястото извършва доставки в определен район.

За вкъщи - Мястото предлага готова храна за вкъщи.

Обновявания на Места (Надзор)

Wme placemarker new.pngWme placemarker new photo.pngWme placemarker updated details.png Слоят "Обновявания на места" показва местата за които има обновявания. Когато ненадежден шофьор изпрати ново Място или обнови съществуващо, информацията преминава през надзор. За подобни заявки за обновяване се показва маркер с икона.


Маркер за обновяване на Място (район)
 • Маркерите за обновяване на места се появяват, само ако е включен слоя "Обновявания на места"
 • Местата (точки) с изчакващи обновявания ще показват иконата Wme place pending update.png, дори ако слоя "Обновявания на места" е изключен.
 • Местата (райони) показват маркер за обновяване в средата си, когато слоят "Обновявания на места" е включен.
Ново Място
Когато натиснете маркера за обновяване на място, ще се отвори панел с данните, които Уейзъра е подал. Точното съдържание на панела ще се различава в зависимост от количеството и вида информация, въведена от крайния потребител чрез приложението Waze.

Определяне на приемливите снимки

Определянето коя снимка е приемлива не е лесно, защото съществува огромно разнообразие от дестинации. В общи линии снимките трябва да бъдат такива, че шофьорът да може да ги използват за разпознаване на мястото. Системата ще се опита да покаже на пристигащия шофьор най-подходящата снимка от неговата посока на пристигане, час на деня и т.н.

Бъдете много внимателни и добре обмислете решението си преди да изтриете снимка. Веднъж изтрита, снимката не може да бъде възстановена. Изтривайте, само ако снимката наистина е неясна, безполезна и/или неуместна.

По-долу са показани насоки както за редакторите, така и за потребителите, които правят снимки.

Снимките трябва:

 • Да показват Мястото отвън
 • Да бъдат ясни (а не размазани, през мокри/мръсни прозорци, от движещи се превозни средства/влакове, и т.н.)
 • Да бъдат добре осветени
 • Да помагат за различаване на Мястото от околните Места

Снимките трябва да включват изображение на, но не задължително ограничено до:

 • Входът на магазина
 • Снимка на Мястото отпред с обозначението си
 • Снимка на Мястото отпред и отстрани (под ъгъл), за да се покаже правилната сграда
 • Мястото откъм улицата с обозначението си
 • Дневни изображения
 • Нощни или вечерни изображения, стига те да са ясни и да помагат на шофьорите да разпознават Мястото.

Снимките не трябва да показват:

 • Лица на хора - всяка снимка с ясно разпознаваеми лица трябва да бъде премахната, или да не бъде одобрена
 • Регистрационни номера на МПС-та - всяка снимка с ясно разпознаваеми регистрационни номера трябва да бъде премахната или да не бъде одобрена.
 • Всичко, което би позволило на наблюдателя да свърже някой човек с определено място.
 • Всякакво порнографско съдържание, голота, сексуално съдържание или симулация, и т.н.

Примери за добри и лоши снимки

Добри Лоши
Good place photo 1.jpg Bad place photo 1.jpg
Good place photo 2.jpg Bad place photo 2.jpg
Good place photo 3.jpg Bad place photo 3.jpg
Good place photo 4.jpg Bad place photo 4.jpg
Good place photo 5.jpg Bad place photo 5.jpg

Повторени места

Когато потребител изпрати актуализация на Място, но не избере съществуващо Място в приложението, в програмата за редактиране тази актуализация ще се покаже като ново Място. Същото се случва и когато двама потребители докладват едно Място по едно и също време.

Към настоящия момент няма възможност за сливане на места или на актуализации. Вие ще трябва ръчно да копирате новата/обновената информация от актуализацията към съществуващото Място. Снимките не могат да се копират/преместват.

Когато попаднете на актуализация на Място, което повтаря съществуващо вече, или на две нови Места, ако

 • Актуализацията съдържа повече от снимка, и
 • Актуализацията предоставя полезна, актуална информация

Моля следвайте тези стъпки:

 1. Приемете актуализацията
 2. Запазете
 3. Копирайте ръчно актуалната информация от новосъздаденото Място към съществуващото Място
 4. Изтрийте Мястото, добавено в стъпка 1.

Ако критериите не са изпълнени, изтрийте актуализацията.

Въпроси и отговори

Кой може да надзирава местата?

Потребители с Ниво 2 или по-високо могат да надзирават местата в рамките на своите редактируеми райони.

За кое се изисква надзор?

 • За нови места: всяко ново място, създадено от редактор с Ниво 1, който все още не е надежден, трябва да бъде одобрено от редактор с Ниво 2
 • За актуализации на места: за актуализация на място, заключено над нивото на редактора, се изисква надзор от редактор със съответното ниво.
 • Сигнал (доклад за проблем): всички сигнали (за потенциално проблемни места или снимки) трябва да бъдат разгледани от редактор с Ниво 2

Какво е "надежден потребител"?

След като няколко приноса от един и същ потребител бъдат прегледани и одобрени от надзорник, ние ще сметнем, че потребителя е надежден. След това потребителят може да добавя нови места без надзор. За актуализациите на съществуващи места, все още ще се изисква преглед от съответното ниво, ако те са заключени.

Какви места трябва да одобряваме?

Почти всичко, което представлява някакво място в действителност, вероятно трябва да бъде одобрено. Ако за шофьорите е полезно да знаят, че това място съществува, значи си заслужава. Изключения са местата, които съдържат лична информация за потребители, неподходяща или друга неуместна информация.

Ако поне част от информацията за мястото е вярна, можете да одобрите мястото и после да го редактирате подходящо.

Кои снимки да одобряваме?

Всяка снимка, която помага да се разбере как изглежда мястото, е добре дошла. Снимките отвън са най-добри и ние имаме система, която ще се опитва да показва на приближаващите шофьори подходящата снимка за тяхната посока на пристигане, час на деня и т.н. Неподходящите и неуместни снимки трябва да бъдат отхвърляни.

Моля, не забравяйте - отхвърлянето на места и снимки ще попречи на докладващия потребител да получи точки и дори може да го блокира.

Мога ли частично да отхвърля актуализация?

Понастоящем не. Ако предложението за актуализация е вярно частично, препоръчва се да го одобрите, запазите и после да редактирате невярната информация.

Мога ли да местя снимки от едно място към друго?

Не. Тази функция не е налична в програмата.

Мога ли да местя или да слея информация от повторено Място към съществуващо Място?

Не. Ще трябва ръчно да копирате информацията.

Може ли потребител да бъде блокиран заради добавяне на нови места?

Всеки потребител (надежден или не) може да попадне в черния списък и му бъде забранено да създава места, след като той е направил определен брой места или актуализации, които са били отхвърлени. Ние също така проследяваме местата, за които има сигнали и са били премахнати - ако видим модел, по който определен потребител е създал много такива, той може да бъде блокиран.

Кой получава точки при създаване на нови места след одобрението?

Потребителите не получават точки за изчакващи нови места или актуализации - потребителят получава точки за предложението си, само когато надзорникът одобри приноса му. Действието на надзорника (одобрение или отхвърляне) му носи точки.

Получавам ли точки за създаване на места от клиентската програма?

Даваме един и същ брой точки за едни и същи редакции, независимо дали са направени в клиентската програма или в уеб редактора.

Какво представлява опцията "жилищно"? Частни и обществени обекти

Нашата главна цел в този проект е да подобрим информацията, която нашите потребители получават за обществените обекти. Тъй като създаването на места е забавно и донякъде пристрастяващо, установихме, че някои от потребителите желаят да добавят частни обекти (своите домове например). Искаме да създадем условия за това, но и да разграничим частните от обществените обекти.

Частните места няма да се откриват от търсачката и няма да разкриват самоличността на създателя им, нито пък снимките към тях. Ще ползваме снимките и местоположенията им, за да подобряваме базата данни с адреси и да показваме снимки на шофьорите, пътуващи специално към тези адреси.

Различните характеристики на едно място

Повечето характеристики са достатъчно ясни. Все пак, имайте предвид тези неща:

Категории

Избрали сме 120 категории въз основа на това, което понастоящем търсят уейзърите. Стремили сме се да бъдат възможно най-широкообхватни и сме наясно, че за много места може да няма точна категория. За тези места, моля, използвайте категорията, която съдържа категорията, за която са.

Частно / обществено

Обществените места могат да бъдат превърнати в частни, но частните места не могат да бъдат превърнати в обществени. Използвайте тази възможност, за да преобразувате местата, погрешно определени като обществени, в частни. Частните места съдържат само снимки и точен адрес, без други характеристики.

Комбинация "район" + "точка"

Има случаи в които е подходящо да се комбинират Райони и Точки. Например при търговските центрове целият обект се възприема като дестинация, но в нея има отделни магазини, които си струва да бъдат отбелязани като точки.

Един обичаен търговски център, отбелязан по описания начин ще изглежда така:
Wme places mall area with points.png

Категоризация

 • На едно "Място" може да бъдат зададени различни категории
 • "Главната категория" е тази, която е въведена първа
 • "Главната категория" се показва в по-тъмносиньо, отколкото другите
 • Използвайте "главната категория", за да определите дали мястото трябва да бъде "точка" или "район"

Забележка: Ако някоя категория произлиза от по-горна, не слагайте и двете категории, а само второстепенната.

Кога ползваме "район" и кога "точка"?

Ето общи насоки за избор на "район" или "точка" в уебредактора.*

Използва се главната категория, за да се определи дали Мястото е "точка" или "район". : ''Забел.: Ако смятате, че сте отбелязали Мястото по подходящ начин и сте попълнили всички данни за него, можете да го заключите до Ниво 2, за да предотвратите неволната му промяна от неопитни потребители.


Родителска Категория Вид Коментари
Автоуслуги Автомивка Точка
Автоуслуги Зарядна станция Точка
Автоуслуги Автосервиз / Авточасти Точка
Автоуслуги Бензиностанция Район Доста бензиностанции имат мини-маркети или банкомати. Използвайте "Бензиностанция" като главна категория, а после добавете другите подходящи категории.
Автоуслуги Паркинг И двете Не са много паркингите, които трябва да бъдат отбелязвани. Моля прегледайте статията Паркинг.
Транспорт Летище Район Специално третиране
Транспорт Мост Район Използвайте само, за да означите официалното име на мост, който е важен за навигацията. Името трябва да е официално, за предпочитане това, което е на знаците към моста.не използвайте за неизвестни мостове.
Транспорт Автогара Точка
Транспорт Фериботен кей Точка
Транспорт Кръстовище / Пътен възел Район
Транспорт Пристанище / Марина / Пристан Район Зависи от размера
Транспорт Метростанция Точка
Транспорт Таксиметрова стоянка Точка
Транспорт Жп гара Точка
Транспорт Тунел Район
Професионални и обществени Гробище Район
Професионални и обществени Кметство Точка
Професионални и обществени Колеж / Университет Район
Професионални и обществени Конгресен център Район Зависи от размера
Професионални и обществени Съдилище Точка
Професионални и обществени Посолство / Консулство Район
Професионални и обществени Фабрика / Индустрия Точка Може да е Район, ако служи за ориентир
Професионални и обществени Противопожарна служба Точка
Професионални и обществени Държавна институция Точка
Професионални и обществени Болница / Здравеопазване Район САМО болници, спешни отделения и места, предлагащи спешна медицинска помощ, трябва да са в тази категория. Спешните отделения в болнични заведения трябва да бъдат отбелязвани като Точкаs.

Клиниките и лекарските кабинети, които не предлагат спешна медицинска помощ за посетители, трябва да бъдат в категория "Офиси" (или друга подходяща).

Професионални и обществени Информационен пункт Точка
Професионални и обществени Детска градина Точка
Професионални и обществени Библиотека Точка
Професионални и обществени Военен обект Район
Професионални и обществени Офиси И двете Зависи от размера
Професионални и обществени Организация или Сдружение Точка
Професионални и обществени Полицейски участък Точка
Професионални и обществени Затвор / Изправително заведение Район
Професионални и обществени Пощенска станция Точка
Професионални и обществени Религиозен център Район
Професионални и обществени Училище Район
Търговия и услуги Изкуство и занаяти Точка
Търговия и услуги Банкомат Точка
Търговия и услуги Банка / Финанси Точка
Търговия и услуги Книжарница Точка
Търговия и услуги Автокъща Точка Зависи от размера
Търговия и услуги Коли под наем Точка
Търговия и услуги Квартален магазин Точка
Търговия и услуги Обмяна на валута Точка
Търговия и услуги Универсален магазин Точка
Търговия и услуги Електроника Точка
Търговия и услуги Мода и облекло Точка
Търговия и услуги Цветя Точка
Търговия и услуги Мебели / Домашни потреби Точка
Търговия и услуги Подаръци / Сувенири Точка
Търговия и услуги Гимн. салон / Фитнес Точка
Търговия и услуги Железария Точка
Търговия и услуги Бижута Точка
Търговия и услуги Пералня / Хим. чистене Точка
Търговия и услуги Пазар Точка
Търговия и услуги Музикален магазин Точка
Търговия и услуги Козметика Точка
Търговия и услуги Зоомагазин / Ветеринар Точка
Търговия и услуги Аптека Точка
Търговия и услуги Фотография Точка
Търговия и услуги Търговски център Район
Търговия и услуги Спортни стоки Точка
Търговия и услуги Супермаркет / Хранителен магазин Точка Самостоятелно разположените обекти могат да бъдат Район или Точка, ако са част от голям търговски център (мол).
Търговия и услуги Плувен басейн Точка
Търговия и услуги Детски магазин Точка
Търговия и услуги Туристическа агенция Точка
Храна и напитки Хлебарница Точка
Храна и напитки Бар Точка
Храна и напитки Кафене Точка
Храна и напитки Десерти Точка
Храна и напитки Бързо хранене Точка
Храна и напитки Зона за хранене Точка *зона за хранене в търговските центрове
Храна и напитки Сладолед Точка
Храна и напитки Ресторант Точка
Култура и развлечения Художествена галерия Точка
Култура и развлечения Казино Район Large hotel-casinos perhaps could be Район Places.
Култура и развлечения Клуб Точка
Култура и развлечения Игрален клуб Точка
Култура и развлечения Кино Точка
Култура и развлечения Музей Точка
Култура и развлечения Музикална сцена Точка
Култура и развлечения Театрална сцена Точка
Култура и развлечения Състезателна писта Район
Култура и развлечения Стадион / Арена Район
Култура и развлечения Увеселителен парк Район
Култура и развлечения Театър Точка
Култура и развлечения Туристическа атракция / Историческо място Точка Може да бъде "Район", ако служи за ориентир
Култура и развлечения Зоопарк / Аквариум Район Зависи от размера
Други Строителна площадка Район Не е нужно да се отбелязва.
Настаняване Храна и закуска Точка
Настаняване Къмпинг / Паркинг за каравани Точка Може да е Район, ако служи за ориентир
Настаняване Вила / Хижа Точка
Настаняване Хостел Точка
Настаняване Хотел Точка
На открито Плаж Район
На открито Голф игрище Район
На открито Парк Район
На открито Детска площадка Точка
На открито Площад Точка
На открито Пешеходна улица Точка Не е сигурно дали трябва да се отбелязват
На открито Панорамна гледка / Изглед Точка
На открито Ски зона Район
На открито Спортно игрище Точка
Природни дадености Ферма НЯМА
Природни дадености Гора / Горичка Район Отбелязвайте само официалните/националните гори, а не всяка група дървета.
Природни дадености Остров Район
Природни дадености Река / Поток Район Използвайте, само ако водната площ може да се види от шофьорите по околните пътища. Маркирайте само видимата водна площ, без брега, речното корито и т.н. Ако водната площ е прекалено малка, за да бъде удобно отбелязана с "район", по-добре не я отбелязвайте.
Природни дадености Море / Езеро / Вир Точка Използвайте, само ако водната площ може да се види от шофьорите по околните пътища. Маркирайте само видимата водна площ, без брега, речното корито и т.н. Ако водната площ е прекалено малка, за да бъде удобно отбелязана с "район", по-добре не я отбелязвайте.

Ориентири

Всяко "място", което може да послужи за ориентир, би могло да се отбележи с "район", дори таблицата по-горе да препоръчва друго. Ориентирът най-често представлява архитектурен обект, известен със своята височина или форма, лесно забележим и разпознаваем от преминаващи шофьори, който нагледно и очевидно се откроява от заобикалящата го среда.

Ориентирите не трябва да бъдат бъркани с кварталните ориентири. Кварталните ориентири са места, които служат за ориентация на кварталните шофьори. Например мостът "Голдън Гейт" служи за ориентир ориентир, но малък автосервиз с голям жълт надпис не служи за ориентир.

Когато създавате "Място (район)", направете така, че главната категория да показва, защо то служи за ориентир. Главната категория може няма много общо със собственика, оператора или наемателя на мястото. Например малка, но интересна търговска сграда с историческа стойност и няколко магазина в нея може да бъде класифицира в категорията "Туристическа / историческа атракция", а магазините в нея могат да бъдат маркирани с отделни "точки".

Паркинг

С маркировката за "Паркингът" се показва обществено място, специално построено за паркиране на превозни средства. Съществуват много фактори, които биха могли да се вземат предвид, преди да се картографира един паркинг. Подробностите са дадени в Паркинг.

Скриптове

За начинаещи:

За напреднали:

Вижте също


Източник: Places