The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Номера на къщи"

From waze
Jump to: navigation, search
(Грешки)
m (Грешки, които не могат да бъдат допуснати)
 
Line 84: Line 84:
 
Когато сте напълно уверен, че няма грешки в номерата, след като сте прегледали номерата, маркирани като грешни, натиснете бутона "Запази" и после "Въведи"
 
Когато сте напълно уверен, че няма грешки в номерата, след като сте прегледали номерата, маркирани като грешни, натиснете бутона "Запази" и после "Въведи"
  
== Грешки, които не могат да бъдат допуснати ==
+
=== Грешки, които не могат да бъдат допуснати ===
 
[[File:Wme-house number-error must fix.png]] {{clear}} Трябва да коригирате тези грешки, за да запазите промените си. Следните грешки не могат да бъдат допуснати:  
 
[[File:Wme-house number-error must fix.png]] {{clear}} Трябва да коригирате тези грешки, за да запазите промените си. Следните грешки не могат да бъдат допуснати:  
  

Latest revision as of 08:12, 11 April 2018

Общ преглед

Waze поддържа собствена база от данни за адреси или както ги нарича "номера на къщи" (House Numbers). Тази база от данни се ползва, само когато се търси определен адрес в уебредактора или в мобилното приложение. Тази база от данни е отделна от данните на другите картографски доставчици.

"Номерата на къщите" представляват точки в картата, които могат да бъдат поставяни с голяма точност, за да е сигурно, че Уейзърите ще бъдат насочени до правилното местоположение за даден адрес. Ето защо е важно, да обръщате внимание на всички подробности, когато поставяте номера на къщите.

Какво да запомните

 • Интерфейсът за "номерата на къщите" не може да бъде активиран, когато има незапазени редакции.
 • Номерата на къщите могат да бъдат редактирани само при М 1:100 или по-малък.
 • Номера на къщи не могат да бъдат добавяни към улици без имена.
 • Номера на къщи не могат да бъдат добавяни към "рампи".
 • Името на сегмент не може да бъде премахнато, ако сегментът съдържа номера на къщи.
 • Номерата на къщите могат да съдържат цифри и букви (но не могат да започват с буква).
 • Търсачката на мобилното приложение търси само номера, създадени или променени в уебредактора.
 • Мобилното приложение НЕ актуализира автоматично променените адреси! Дори след като адресът е преместен в WME и/или Google Map Maker, приложението запазва информацията за старата позиция. За да се премахне старата информация, посъветвайте потребителя да премахне запазения адрес от списъка си с любими и последни адреси, и да потърси наново адреса.
 • Ако някой адрес се намира на път без име (частна улица, паркинг път и т.н.) и маркерът е далеч от местоположението на сградата, изтрийте номера и добавете жилищно Mясто, което съдържа адреса.
 • Ако официалният вход на обект е откъм улица, различна от улицата, зададен в адреса, тогава не използвайте "номер на къщa" за този обект. Вместо това добавете жилищно Mясто, което съдържа адреса.

Алгоритъм на търсене за жилищните места

Индексът се актуалзиира с актуализацията на картата.

Когато се търси определен номер на жилищно Място, Waze извлича информацията по следния ред:

 1. Ако съществува жилищно Място с дадения номер, се използва това местоположение
 2. Ако съществува "номер на къща" в Waze, се използва това местоположение
 3. Използва се номера в адресa на Google

Задействане на интерфейса

За да променяте, актуализирате или изтривате номерата по дадена улица, изберете сегмент на улицата и натиснете бутона Редактиране номера на къщи (Edit House Numbers) или клавиша H.

 • Забележка: Интерфейсът не може да бъде задействан, когато има незапазени редакции или няколко избрани сегмента.

Използване на интерфейса

Номера на къщи и разстоянието за поставянето им.

Често Waze ще избира още един или два сегмента свързани към сегмента, който сте избрали, когато те имат еднакви имена и селища (имат еднакъв ID). В такъв случай можете да местите картата, за да редактирате номерата и по тези сегменти.

Осветеният район около пътя показва на какво разстояние от пътя могат да бъдат поставяни номерата на къщите. Ако номер на къща трябва да бъде поставен отвъд това разстояние, вие ще трябва да го поставите на това място "принудително".

 • Забележка: Ако сте умалили мащаба на картата повече от 100 м, няма да можете да редактирате номерата на къщите, и в центъра на горната част на екрана ще бъде показано съобщение "Увеличете, за да редактирате".

Табелките

Housenumbers wme number active.gif
Housenumbers wme number active flip.gif

Двете изображения вдясно показват как изглеждат табелките в уебредактора.

 • Червеното "Х" е бутон за изтриване
 • Синята точка от другата страна е ръчка за местене

Самата табелка трябва да бъде поставена в центъра на покрива на къщата. За големи сгради, като търговски центрове, и за адреси на магазини в търговските центрове, не се препоръчва да поставяте такива табелки. Тези магазини обикновено са зад паркинги и точката на спиране на табелката няма да бъде подходяща за навигация. За такива случаи използвайте Местата

Настройване на точката на спиране

Точката на спиране е позиция върху сегмента, която е свързана с номера на къщата, и докъдето навигацията на Waze ще отведе клиента. Точката на спиране представлява бяла точка със синьо очертание, прикрепена към улицата:

Housenumbers wme adjust stop point.jpg

Когато местите или добавяте номер на къща, ще виждате пунктирана бяла линия, водеща до бяла точка върху избрания път. Тази бяла точка е "точката на спиране" за този адрес. Тя може да бъде местена навсякъде по избрания сегмент. Тя не може да бъде местена към други сегменти.

Точката на спиране трябва да бъде поставяна:

 • там където бихте паркирали, ако искате да спрете възможно най-близо до входа на сградата или до входа на нейния паркинг.
 • там където подхода към частния имот пресича улицата

Грешки

Има два вида грешки, свързани с "Номерата на къщите"

 • Грешки, които могат да бъдат допуснати
 • Грешки, които не могат да бъдат допуснати

Грешки, които могат да бъдат допуснати

Wme-house number-error can force.png

Когато изскочи съобщение за грешка:

 1. Затворете го като натиснете "Продължи редактирането"
 2. Посочете с курсора на мишката оградения с червена линия "номер на къща", за да видите каква е грешката
 3. Коригирайте номера, ако наистина има нужда от корекция

Следните грешки могат да бъдат принудително запазени, ако сте редактор от Ниво 2 или по-високо:

Wme-house number-too far.png

 • Номерът е твърде далеч от сегмента: Номерът на къщата е на по-голямо от позволеното разстояние от прилежащия сегмент.
Wme-house number-outof sequence.png

 • Номерът не е пореден: Точката на спиране на "номера" не съответства на съществуващите номера по сегмента.
Wme-house number-already exists.png

 • Номерът вече съществува: Номерът на къщата вече съществува някъде по избрания сегмент.
Wme-house number-wrong side.png

 • Грешна страна: Номерът на къщата не съответства с другите номера по отношение на четност/нечетност.

Когато сте напълно уверен, че няма грешки в номерата, след като сте прегледали номерата, маркирани като грешни, натиснете бутона "Запази" и после "Въведи"

Грешки, които не могат да бъдат допуснати

Wme-house number-error must fix.png
Трябва да коригирате тези грешки, за да запазите промените си. Следните грешки не могат да бъдат допуснати:
 • Неподдържан формат на номера : Номера на къщи с твърде много цифри, или с букви и знаци, които не са разрешени за съответната държава.


Wme-house number-unsupported1.pngWme-house number-unsupported2.png

Скриптове

 • WME Rapid House Numbers - улеснява въвеждане на номерата, чрез използване на бърз клавиш и задаване на стъпка на номерацията

Източник: House Numbers in WME