The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Поле на кръстовище"

From waze
Jump to: navigation, search
m
m (Функция)
Line 8: Line 8:
 
== Функция ==
 
== Функция ==
 
Чрез "полето на кръстовище" сложно кръстовище, съставено от няколко сегмента, се възприема от маршрутизиращия сървър като един възел (junction node) с няколко входа и изхода. Възприемането на сложно кръстовище като една точка дава няколко преимущества:
 
Чрез "полето на кръстовище" сложно кръстовище, съставено от няколко сегмента, се възприема от маршрутизиращия сървър като един възел (junction node) с няколко входа и изхода. Възприемането на сложно кръстовище като една точка дава няколко преимущества:
* Събира се пътна информация за отделните трасета през полето
+
* Събира се пътна информация поотделно за всяко трасе през полето
* Могат да се забраняват отделни трасета през полето
+
* Може да се забранява поотделно всяко трасе през полето
 
* Други функции, когато станат налични в бъдеще
 
* Други функции, когато станат налични в бъдеще
  

Revision as of 12:05, 8 November 2017

Понастоящем, за поставянето или редактирането на поле на кръстовище е необходим 5 ранг или по-висок.

Junction Box 7.png

Полето на кръстовище (Junction Box; JB) се ползва да се подобри изчисляването на времената за преминаване и маршрутизиране през сложни кръстовища. Полето просто е "подсказка", която редакторите дават на маршрутизиращия сървър, че "въпреки че сегментите са прекъснати на различни места, те трябва да се възприемат като събрани в една точка". Тази подсказка помага да се изчисляват по-точно времената за преминаване в различните посоки и в резултат да се предоставят по-добри маршрути.

Функция

Чрез "полето на кръстовище" сложно кръстовище, съставено от няколко сегмента, се възприема от маршрутизиращия сървър като един възел (junction node) с няколко входа и изхода. Възприемането на сложно кръстовище като една точка дава няколко преимущества:

 • Събира се пътна информация поотделно за всяко трасе през полето
 • Може да се забранява поотделно всяко трасе през полето
 • Други функции, когато станат налични в бъдеще

За да изчислява времената на преминаване, маршрутизиращият сървър не счита сегментите за изцяло в полето, а по-скоро сякаш всички сегменти, които влизат или излизат от него, са свързани към един възел.


Полетата на кръстовища имат значение само за маршрутизиращия сървър. Към октомври 2015 г. полетата не влияят на указанията и не се виждат в мобилната карта или уебкартата. Полетата не влияят на търсенето; началото или дестинацията могат да се намират в полето.

Подобряване на пътните данни

Junction Box 3.png

Нека да видим как едно сложно кръстовище може да изкривява пътните данни за завоите в него. Да разгледаме следното кръстовище например. На пръв поглед изглежда съвсем просто кръстовище, но ако по него има тежък трафик, това кръстовище ще генерира лоши данни.

Junction Box 4.png

Нека да приемем, че всички пътища са двупосочни и всички завои са разрешени. Да приемем, че шофьорите преминават от A до F безпроблемно, а от A до Е има задръстване заради левия завой в D.

Ако няма сложено поле за кръстовище, статистиката за сегмента от A до C ще бъде една и съща за червените и сините коли. Разлика в статистическите данни за сините и червените коли ще има само за един сегмент - този преди завоя в D (C до D).

Junction Box 5.png

Полето на кръстовище коригира този проблем.

С поставено поле се събират исторически данни и данни в реално време, отделно за всяко едно от възможните трасета през кръстовището - на брой 12.

 • A ➡ B
 • A ➡ E
 • A ➡ F
 • B ➡ A
 • B ➡ E
 • B ➡ F
 • E ➡ A
 • E ➡ B
 • E ➡ F
 • F ➡ A
 • F ➡ B
 • F ➡ E

Сега, след като трасетата от A до F и от А до Е се измерват поотделно, задръстването за завиващите наляво червени коли, няма да влияе негативно на сините коли.

По този начин, могат да се решават проблеми, свързани с невъзможността да се разграничат времената за завиване наляво от тези за движение направо в някои кръстовища. JBRoutingExample1.png

Кога да се използват

Полетата на кръстовища са подходящи за определени ситуации, в които е нужно да се използват възможностите на полетата. Ако възникват проблеми с точното засичане на пътните данни или с трасетата на движение, тогава може да се ползва поле, за да се реши проблема. Ако проблемите могат да бъдат решени лесно, чрез обичайните методи (забраняване на завои или на обратното завиване), тогава не е нужно да се ползва поле.

Полетата на кръстовища притежават някои недостатъци, които е добре да се имат предвид:

 • Имат нужда от повече място за съхранение на пътните данни
 • Маршрутният сървър отделя повече време да анализира полетата и да предоставя маршрути през тях.
 • Сегментите, свързани към полетата, не могат да бъдат редактирани без първо да се изтрие полето.

Поради тези причини, полетата не трябва да бъдат поставяни на всяко кръстовище.