The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Поле на кръстовище"

From waze
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
  
 
== Функция ==
 
== Функция ==
Чрез "Полето на кръстовище" сложно кръстовище, съставено от няколко сегмента, се възприема от маршрутизиращия сървър като един възел (junction node) с няколко входове и изходи. Възприемането на сложно кръстовище като една точка дава няколко значителни преимущества:
+
Чрез "полето на кръстовище" сложно кръстовище, съставено от няколко сегмента, се възприема от маршрутизиращия сървър като един възел (junction node) с няколко входа и изхода. Възприемането на сложно кръстовище като една точка дава няколко преимущества:
* Може да се събира пътна информация за отделните маршрути през полето
+
* Събира се пътна информация за отделните маршрути през полето
* Могат да се забраняват отделните маршрути през полето
+
* Могат да се забраняват отделни маршрути през полето
* Други функции ще бъдат изброени тук, когато станат налични в бъдеще
+
* Други функции, когато станат налични в бъдеще
 +
 
 +
За да изчислява времената на преминаване, маршрутизиращият сървър не счита сегментите за изцяло в полето, а по-скоро сякаш всички сегменти, които влизат или излизат от него, са свързани към един възел.
 +
 
 +
 
 +
Полетата на кръстовища имат значение само за маршрутизиращия сървър. Към октомври 2015 г. полетата не влияят на гласовите указания и не се виждат в мобилната кар или уебкартата. Полетата не влияят на търсенето' началото или дестинацията могат да се намират в полето.
 +
 
  
 
[[Category:Bulgaria]]
 
[[Category:Bulgaria]]

Revision as of 12:33, 1 November 2017

Понастоящем, за поставянето или редактирането на поле на кръстовище е необходим 5 ранг или по-висок.

Junction Box 7.png

Полето на кръстовище (Junction Box; JB) се ползва да се подобри изчисляването на времената за преминаване и маршрутизиране през сложни кръстовища. Полето просто е "подсказка", която редакторите дават на маршрутизиращия сървър, че "въпреки че сегментите са прекъснати на различни места, те трябва да се възприемат като събрани в една точка". Тази подсказка помага да се изчисляват по-точно времената за преминаване в различните посоки и в резултат да се предоставят по-добри маршрути.

Функция

Чрез "полето на кръстовище" сложно кръстовище, съставено от няколко сегмента, се възприема от маршрутизиращия сървър като един възел (junction node) с няколко входа и изхода. Възприемането на сложно кръстовище като една точка дава няколко преимущества:

  • Събира се пътна информация за отделните маршрути през полето
  • Могат да се забраняват отделни маршрути през полето
  • Други функции, когато станат налични в бъдеще

За да изчислява времената на преминаване, маршрутизиращият сървър не счита сегментите за изцяло в полето, а по-скоро сякаш всички сегменти, които влизат или излизат от него, са свързани към един възел.


Полетата на кръстовища имат значение само за маршрутизиращия сървър. Към октомври 2015 г. полетата не влияят на гласовите указания и не се виждат в мобилната кар или уебкартата. Полетата не влияят на търсенето' началото или дестинацията могат да се намират в полето.