The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Роли и отговорности

From waze
Jump to: navigation, search
Тази страница описва различните роли в общността на Waze. За ранговете и техните изисквания вижте Ранг и точки.

На много от обсъжданите по-долу "рангове и точки", съответстват различни потребителски групи и значки във форума.

За повече подробности вижте Forum badges

В средата на 2014 г. Waze направи известно преструктуиране на "ранговете и ролите", в резултат на което доста редактори, заемащи определени позиции, не отговаряха на новите изисквания. Много от тези редактори бяха в заварено положение (позволено им беше да запазят позициите си), въпреки че не отговаряха на новите изисквания, с очакването, че няма да се държат/редактират неподходящо за позицията им.

Рангове и отговорности

Редактори

Картите на Waze са редактирани като отворена ангажираност (crowdsourcing) на потребителите и са достъпни за всеки, който иска да допринася. Всеки потребител на Waze може да стане редактор, стига да си създаде акаунт във форума и да влезне в Waze Map Editor (Уебредактора на Waze). Всички редактори започват от "Ранг 1" и могат да се изкачат по стълбата на ранговете и ролите като добиват опит, научават тънкостите на картографирането и се ангажират с общността.

Всички нови редактори трябва да посетят началната страница на България, за да се ориентират набързо, как трябва да редактират картата.

Управители

Районни управители

"Районният управител" (Area Manager, AM) е картограф от общността на Waze, който желае да участва активно и проактивно в поддържането на определени райони на карата. Районният управител има редакторска, а не общността роля. В някои самоуправляващи се държави може да има изискване за известна ангажираност с общността, преди да бъде предоставена такава роля. Специфичните райони се добавят за постоянно към редактируемите райони на районните управители, независимо от това дали пътуват до тях, стига те да са активни управители. За да се предостави статут на "Районен управител" , редакторът трябва да има поне Ранг 2, въпреки че обикновено необходимият за това опит се добива при Ранг 3.

За повече информация вижте Районен управител

Национални управители

"Национлания управител" (Country Manager, CM) е картограф, който има право да редактира картата навсякъде в държавата си. Тази роля е редакторска, а не общностна, въпреки че в някои самоуправляващи се държави може да има изискване за известна ангажираност с общността, за да бъде предоставена тази роля. Трябва да достигнете първо Ранг 5, преди да поискате да станете "Национален управител", но не всички редактори от Ранг 5 са "Национални управители".

След като някой редактор достигне 500 хил. редакции, той може самостоятелно да поиска чрез "Поддръжката" или чрез лидерите на общността, разрешение за редактиране в цялата държава. В някои държави със статут на самоуправляващи се, може да е нужно одобрението на другите "Национални управители". В по-малки държави, без настоящ "Национален управител", може да поискате такъв статус при по-нисък ранг и ако е подходящо, да го получите.

Координатори

Координаторите (Coordinators) са експерти, които посредничат между местната общност и Екипът на Waze, като посланици на общността. Обикновено те са "Шампиони" (Champs).

Основните отговорности на координатора са:

  • Да участва в международните и местните шампионски групи, и да поддържа директен контакт със съответните управители.
  • Да съветва за важността и сериозността на всички докладвани проблеми
  • Да е наясно с новините от компанията, обявите за продукти, новите версии и т.н.
  • Да съдейства за социалните медии в държавата
  • Да участва в организирането на местните и регионалните сбирки на общността

Шампиони

Шампионите (Champs) са редактори, избрани от управлението на Waze, които са показали дългосрочен принос към общността на Waze. Те са най-опитните потребители, които също така участват в дискусиите във форумите. Тяхната роля не е само заради редакторските им качества, а и заради активното им занимаване с общността.

Шампионите на Waze са като всички останали Уейзъри, но обикновено са много опитни в използването на Waze, активни са във форумите и са с модераторски права. Повечето въпроси във форумите се отговарят от тези потребители, като те жертват свободното си време за общността. Обикновено те са в директен контакт със развойния екип на Waze. В тази група са Уейзърите, които посещават сбирките с персонала на Waze. Статутът на шампионите се показва във форумите като част от тяхната история на профила или когато публикуват публикация. Ако поради някаква причина, се чувствате неудобно да зададете въпрос в общите форуми, можете да изпратите "лично съобщение" на "шампион", който ще се радва да ви отговори.

Местни шампиони

Местните шампиони (Local Champs, LC) са част от групата на лидерите на дадена държава. Обикновено един редактор първо трябва да бъде "Държавен управител" известно време, преди да стане подходящ за "Местен шампион". Waze ще избира най-старшите и опитни редактори във всеки регион за "Местни шампиони". Броят на "Местните шампиони" е пропорционален на броя на активните редактори и засега е около 1:100. След както стане "Местен шампион" за даден регион, редакторът има право да предлага и одобрява други "Местни шампиони" в региона.

Световни шампиони

Световните шампиони (Global Champs, GC) са част от групата на световните лидери на Waze. Обикновено първо един редактор трябва да бъде "Местен шампион" за известно време преди да стане подходящ за "Световен шампион".

Наставници

Наставниците (Mentors) сe занимават да помагат на другите и да ги превеждат през "Официалното наставничество". Наставниците са опитни редактори и "шампиони", които провеждат официални тренировки по наставничество. Наставниците се подкрепят и одобряват от "Държавните управители" или от служителите на Waze.

Наставниците имат право да участват в официалното наставничество. Те също сътрудничат на служителите на Waze при повишаване на ранговете и ролите на своите наставлявани.

За повече информация относно Менторската програма, и как да участвате, вижте Mentoring.

Експерти

Експертите (Experts) са потребители с експертен опит в определена област. Можете да се кандидатирате за експерт във форума. Има различни категории експерти; например: "експерт по редактиране", "експерт по Iphone", "експерт по Android", "експерт по навигацията", "експерт по бета тестване", "експерт по точките", "експерт по социалните медии". Експертите имат разрешения за управление на съответните форуми и техните координатори ще им осигурят връзка със съответните членове от екипа. Ние приветстваме всякакви предложения за нова експертизи.

Експертите са обект на същите изисквания, като местните шампиони.

Waze създаде позицията на експерта, за да подобри комуникационните потоци към потребителската база и да диференцира информацията.

За повече информация относно различните експертни групи, моля посетете Experts forum или разгледайте наличните потребителски групи във контролния панел на форума.

Локализатори

Локализаторите (Localizers) са потребители които посвещават своето време да превеждат и адаптират Waze към нуждите на местната общност.


Източник: Roles and responsibilities