The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Терминологичен речник"

From waze
Jump to: navigation, search
m (Node (Възел): Error)
(Segment (Сегмент))
Line 31: Line 31:
  
 
==== Segment (Сегмент) ====
 
==== Segment (Сегмент) ====
:[[Image:Segments Nodes Junctions.png|right|110px]]
+
:[[Image:Segments Nodes Junctions български.png|right|110px]]
  
 
Определя част от пътя, по който превозното средство може да се движи или пешеходен път където могат да минават само хора. Сегментите се свърват чрез кръстовища (junctions). За повече информация вижте [[Map Editing Quick-start Guide#Create a Road|Create a Road in the Map Editing Guide]]
 
Определя част от пътя, по който превозното средство може да се движи или пешеходен път където могат да минават само хора. Сегментите се свърват чрез кръстовища (junctions). За повече информация вижте [[Map Editing Quick-start Guide#Create a Road|Create a Road in the Map Editing Guide]]

Revision as of 19:53, 17 July 2015

Angle (Ъгъл)

Има три различни вида ъгли:
 • Ъгъл на кръстовище (Junction angle)
 • Ъгъл на кръгово кръстовище (Roundabout angle)
 • Ъгъл на завиване (Turn angle)

Junction (Кръстовище)

Точката, в която два или повече пътни сегмента се свързват чрез крайните си възли.

Geometry (Геометрия)

Оформлението на даден сегмент. Всеки път е направен от един или няколко сегмента. Сегментите са съставени от една или няколко отсечки. Тези отсечки могат да бъдат къси и да оформят криви линии от сегмента. Вижте Editing existing roads за повече информация.

Node (Възел)

Има пет различни възли/възлови точки:

Segments Nodes Junctions български.png
 • Endpoint node
  (Краен възел)
 • Geometry node
  (Геометричен възел)
 • Inter-geometry node
  (Междинен възел)
 • Junction node
  (Свързващ възел)
 • Dead-end node
  (Краен свързващ възел)


Permalink (Постоянна връзка)

Връзка в браузъра (http://...), която показва картата със същия изглед, като този на потребителя, създал постоянната връзка. Местоположението, мащаба, слоевете и избраните сегменти ще бъдат същите. Можете да намерите иконата за "постоянна връзка" в долния десен ъгъл на уебредактора (двете брънки верига). След като преместите мишката върху иконата, натиснете Control+C, за да копирате постоянната връзка в клипборда (или щракнете с десния бутон на мишката и изберете копиране). След това можете да я поставите в имейл или във форумна публикация, така че другите да могат да видят, това което виждате вие.
Обърнете внимание, че не трябва да копирате URL-адреса от лентата на браузъра, тъй като той не се променя докато работите. Иконата за "постоянна връзка" винаги съдържа текущия URL-адрес. Също така, ако щракнете върху иконата, ще презаредите нацяло прозореца на уебредактора, без да промените изгледа му.

Segment (Сегмент)

Segments Nodes Junctions български.png

Определя част от пътя, по който превозното средство може да се движи или пешеходен път където могат да минават само хора. Сегментите се свърват чрез кръстовища (junctions). За повече информация вижте Create a Road in the Map Editing GuideИзточник: Glossary