To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Difference between revisions of "Tabela skrótów"

From waze
Jump to: navigation, search
m (Added świętych, removed księcia)
m
Line 8: Line 8:
 
|
 
|
 
|
 
|
: Prośba jakikolwiek zmiany w tabelę najpierw [https://world.waze.com/forum/viewtopic.php?f=73&t=46342 przedyskutować na forumie.]
+
: Prośba jakikolwiek zmiany w tabelę najpierw [https://world.waze.com/forum/viewtopic.php?f=73&t=46342 przedyskutować na forum.]
 
|}
 
|}
  

Revision as of 15:13, 19 April 2013

64px-Znak_A-30.svg.png
Uwaga!
Dla poprawnego działania TTS (Text to Speech), nazwy ulic skrócamy dokładnie tak, jak podano w tabelę, czyli świętego = św., ale świętej ≠ św.
Prośba jakikolwiek zmiany w tabelę najpierw przedyskutować na forum.
Tekst Skrót
generała gen.
generała brygady gen. bryg.???
generała brygady pilotów gen. pil.???
generała dywizji gen. dyw.???
imienia im.
księdza ks.
majora mjr
podpułkownika ppłk
południe pd.
północ pn.
świętego św.
świętej śwj.???
świętych śś.???
ulica (pomijamy)
wschód wsch.
zachód zach.

Zobacz też:

  1. Nazywanie ulic
  2. Słownik skrótów