Difference between revisions of "Template:AM CZ"

From waze
Jump to: navigation, search
(Jak se stát Area Managerem)
Line 4: Line 4:
  
 
Existujúcim AM, ktorí robia editačné chyby a nereagujú viac ako 30 dní na PM / nedá sa s nimi skontaktovať žiadnym dostupným spôsobom, budú AM práva zrušené. Existujúcim AM, ktorí editujú bezchybné segmenty / križovatky a opakovane sa dopustia závažných editačných chýb, budú AM práva zrušené.
 
Existujúcim AM, ktorí robia editačné chyby a nereagujú viac ako 30 dní na PM / nedá sa s nimi skontaktovať žiadnym dostupným spôsobom, budú AM práva zrušené. Existujúcim AM, ktorí editujú bezchybné segmenty / križovatky a opakovane sa dopustia závažných editačných chýb, budú AM práva zrušené.
 
  
 
Requirements for AM in Slovakia and Czech Republik:
 
Requirements for AM in Slovakia and Czech Republik:
Map Updates: 2000 (or more)
+
 
Points: 10000 (or more)
+
-Map Updates: 2000 (or more)
Forum posts: 20 (or more)
+
 
User for: 9 months (or more)
+
-Points: 10000 (or more)
 +
 
 +
-Forum posts: 20 (or more)
 +
 
 +
-User for: 9 months (or more)
  
  

Revision as of 20:48, 23 November 2012

Jak se stát Area Managerem

V záujme zachovania čo najvyššej kvality máp a odstránenia problémov s ničením mapy (mazanie segmentov, nesprávne nastavenie turn restrictions, nesprávne označovanie road type) budú s okamžitou platnosťou pridelované AM práva iba tým užívateľom, ktorí splňajú dole uvedené kritéria.

Existujúcim AM, ktorí robia editačné chyby a nereagujú viac ako 30 dní na PM / nedá sa s nimi skontaktovať žiadnym dostupným spôsobom, budú AM práva zrušené. Existujúcim AM, ktorí editujú bezchybné segmenty / križovatky a opakovane sa dopustia závažných editačných chýb, budú AM práva zrušené.

Requirements for AM in Slovakia and Czech Republik:

-Map Updates: 2000 (or more)

-Points: 10000 (or more)

-Forum posts: 20 (or more)

-User for: 9 months (or more)


Ak chcete požiadať o AM práva,napíšte do diskuze pro přidělení AM práv[1]. Vždy uvádzajte: - názov oblasti kde chcete byť AM; - vašu e-mailovú adresu (postačuje zaslať súkromne cez PM - pri SK žiadostiach userovi guri211, pri CZ žiadostiach userovi zirland); - permalink na túto oblasť. Žiadosti ktoré nebudú obsahovať uvedené náležitosti, nebudú spracované!

Pôvodné žiadanie cez e-mail bolo pre územie SR a ČR zrušené, takéto žiadosti budú zamietnuté s nasmerovaním na toto fórum.

Ak nespĺňate niektoré z uvedených kritérii a chcete sa pustiť do oblasti, ktorá je málo zmapovaná, môžete požiadať o výnimku. V tomto prípade niekto z top AM skontroluje vašu existujúcu prácu, existujúce vedomosti a na základe toho bude rozhodnuté.

Area Manager FAQ

Area Manager To Do lists - Map Editing