To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Belgium

From waze
Revision as of 07:13, 13 May 2013 by SirKitKat (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Bekijk deze pagina met de Vector Skin

Bienvenu sur cette page WIKI avec des informations spécifiques pour la communauté belge.

Welkom op deze WIKI pagina met specifieke info voor de Belgische community.

L’Application mobile Waze - Waze mobile applicatie

Sujets sur l’application mobile


Om Waze te gebruiken in België heb je de mobile applicatie nodig.

De applicatie is terug te vinden voor iOS & voor Android.

Uitleg over het installeren en gebruiken van de Waze applicatie kunt u op volgende locatie terug vinden (Engels):

Waze Map Editor

Informations, règles et conseils sur la modification de la carte


Informatie, regels en adviezen over het bewerken van de kaart