The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Benelux Advanced Guide"

From waze
Jump to: navigation, search
(Railroads heading)
(Removal content; pointing to Wazeopedia)
 
Line 1: Line 1:
{{Benelux Header}}
+
<languages/>
 
+
{{TOC center}}
+
 
+
== <translate> <!--T:67-->
+
Benelux Quick-Start Guide </translate>==
+
<translate><!--T:68-->
+
Deze pagina is een vervolg op de Beginnersgids. Deze is terug te vinden op de volgende pagina:</translate>[[Benelux_WME_Quick-Start|Quick-Start Guide]].
+
 
+
== <translate><!--T:70-->
+
Apprentice Editor (level 2)</translate> ==
+
 
+
<translate><!--T:71-->
+
Meer info over wanneer en hoe je level 2 wordt vind je [[Benelux_Community_Levels#Apprentice_editor_.28level_2.29|hier]].
+
 
+
<!--T:72-->
+
<u>Aanbevolen lectuur:</u>
+
* [[Benelux_Roads_(General)|Benelux-afspraken in verband met wegen]] en [[Benelux_Roads#Road_Type|spiekbriefje voor wegtype, lock, specifieke wegtype-eigenschappen]]
+
* [[Best_map_editing_practice|De betere aanpassingstechnieken]]
+
* [[Junction_Style_Guide|Junctie stijl gids]]: bewijs dat je de [[Junction_Style_Guide#Controlling_Turn_Instructions|navigatie-instructies]] beheerst ;)</translate>
+
 
+
 
+
=== <translate><!--T:75-->
+
Junction Style Guide</translate> ===
+
 
<translate>
 
<translate>
<!--T:76-->
+
The page is outdated, please visit the [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Benelux/Main_Page BeNeLux Wazeopedia page].
Iedere beginnende editor heeft de neiging om de map te corrigeren op een correcte visuele wijze. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Uiteindelijk willen we eerder correcte gps-instructies krijgen, liefst in combinatie met een herkenbare map ter visuele ondersteuning.
+
Daarom is het belangrijk dat je de [[Junction_Style_Guide|Junctie stijl gids]] doorneemt, en vooral het [[Junction_Style_Guide#Controlling_Turn_Instructions|deel over geometrie]] waar wordt uitgelegd hoe de hoek van een junctie en het gebruikte wegtype invloed heeft op de navigatie-instructie die de gps geeft. Uitgebreide achtergrond informatie van Waze zelf vind je onder [[How_Waze_determines_turn_/_keep_/_exit_maneuvers|Hoe Waze kiest tussen afslaan en aanhouden]].
+
 
</translate>
 
</translate>
 
 
==== <translate><!--T:77-->
 
Vérification des instructions de navigation - Controleren van navigatie-instructies</translate> ====
 
<translate><!--T:78-->
 
Behalve de instelling van de pijltjes, zijn er nog andere factoren die de instructies die in de App gedaan worden, beïnvloeden.
 
* de hoek waarin de segmenten elkaar kruisen (de geometrie)
 
* straatnaam
 
* wegtype
 
</translate>
 
 
===== <translate><!--T:79-->
 
Géométrie - Geometrie</translate> =====
 
 
<center>[[Image:Jct_3_90_ex.png|100px]] [[Image:Jct_3_90.png|100px]]</center>
 
<translate><!--T:80-->
 
als de hoek ongeveer 90° is (>45°)
 
* '''sla rechts af / sla links af'''</translate>
 
 
<center>[[Image:Jct_3_45_ex1.png|100px]] [[Image:Jct_3_45.png|100px]]</center>
 
<translate><!--T:81-->
 
tussen 20-30° (<45°)
 
* '''houd rechts aan / houdt links aan''' (bij primary, streets, en lager)
 
* '''neem de afslag rechts / houdt links aan''' (bij ramps, highways, en freeways)</translate>
 
 
<center>[[Image:Jct_ramp_no_geo_ex.png|100px]] [[Image:Jct_ramp_no_geo.png|100px]]</center>
 
<translate><!--T:82-->
 
minder dan 20°
 
* navigatie-instructie is afhankelijk van wegtypes en naamgeving - wat Waze als 'beste vervolg route' ziet, krijgt geen aanwijzing, de andere een '''houd rechts (links) aan'''.
 
* een extra hoekje kan uitkomst bieden als een instructie wel gewenst is (zie hieronder)</translate>
 
 
<center>[[Image:Jct_ramp_w_geo_ex.png|100px]] [[Image:Jct_ramp_w_geo.png|100px]]</center>
 
 
=====<translate><!--T:83-->
 
Nom du segment et le type de rue - Segmentnaam en wegtype</translate> =====
 
<translate>
 
<!--T:84-->
 
Straatnaam en wegtype is een bijkomende factor die de instructie beïnvloedt.
 
* De basisregel is dat een naamverschil tussen segmenten een draai-instructie uitlokt (maar geen garantie). Wanneer de hoek <20° is, hoort het uitgaande segment een verschillende naam te hebben dan het voorgaande segment, of geen naam.
 
* Straatnaam en hoeken hebben meer invloed dan wegtype. Wanneer meerdere straten met eenzelfde straatnaam aansluiten op een junctie, dan worden segmenten met dezelfde naam als 'rechtdoor' beschouwd, ongeacht het gebruikte wegtype.
 
* Wegtype wordt pas een beïnvloedende factor zodra alle namen verschillend zijn. Dan wordt hetzelfde wegtype als 'rechtdoor' beschouwd. opgelet: zelfs ongeacht de hoek !!! (gelukkig komt deze situatie in de praktijk eerder voor bij autosnelwegen en op- en afritten) Wanneer je hier toch al meer over wilt weten, lees dan de informatie omtrent [[Junction_Style_Guide#Wayfinder_Segments|Wayfinder Segments]]
 
Opmerking:
 
* om deze reden worden '[[At-grade connectors#Road name|connectors]]' meestal ongenaamd gelaten
 
* tussensegmentjes op kruispunten waarvan minstens 1 straat gesplitst is in 2 rijrichtingen worden ook best ongenaamd gelaten, tenzij de naam relevant is voor het aangeven van de correcte richting
 
</translate>
 
 
=====<translate><!--T:136-->
 
U-turns</translate>=====
 
<translate>
 
<!--T:137-->
 
Recently a new function appeared in the editor. The U-turn function.
 
Now the question is, do we enable U-turns (put them on green)?
 
 
<!--T:138-->
 
No, unless making a U-turn is necessary to reach a destination and the road is wide enough to safely make a turn in one smooth motion, or when a U-turn is explicitly marked on the road.
 
</translate>
 
 
=== <translate><!--T:85-->
 
KISS - Keep It Stupidly Simple</translate> ===
 
<translate>
 
<!--T:86-->
 
<b><u>Wat?!</u></b>
 
 
<!--T:87-->
 
Waarover gaat al dat geKISS nu eigenlijk?!
 
Kort samengevat : "As simple as possible, as complex as necessary".
 
Kernachtig opgesomd komt het op dus volgende elementen neer:
 
* Vereenvoudig de kaart en segmenten zo veel als mogelijk
 
* Maak situaties zo complex als nodig
 
* Gebruik segmenten in functie van routing, en dus niet in functie van rijbaanbegeleiding
 
* Segmenten moeten niet elke meter van verharde weg bevatten
 
 
<!--T:88-->
 
<b><u>Waarom?!</u></b>
 
 
<!--T:89-->
 
KISS doen we natuurlijk niet zomaar, er zijn verschillende redenen:
 
* De beschikbare middelen zijn beperkt, dus moeten we ze optimaal gebruiken. Elk segment, elke node, wordt vertaald in pure nulletjes en eentjes, data dus. Hoe meer segmenten, hoe meer data, hoe meer nodes, hoe meer data,
 
* Naast de hoeveelheid van data beperken, komt het er natuurlijk ook op aan om de berekeningen die de server moet maken, zo beperkt mogelijk te houden. Hoe meer junction nodes we hebben, hoe meer Turning Restrictions er zijn. Hoe meer Turning Restrictions er zijn, hoe meer routemogelijkheden er te overwegen en berekenen zijn. Hoe meer mogelijkheden te berekenen, hoe meer kans dat er ergens ooit wel eens iets fout loopt. Kort samengevat, "less is more".
 
* Hoe groter de hoeveelheid van segmenten, hoe minder overzichtelijk de kaart wordt. In de WME kan je dan nog wel in- of uitzoomen, in de app zelf wordt dat al heel wat lastiger. We kiezen dus voor een overzichtelijke en eenvoudige kaartweergave.
 
* De GPS-ontvangers in onze smartphones en mobiele toestellen zijn op vandaag, en morgen ook nog, niet precies genoeg om uit te kunnen maken op welk van 2 of meerdere naast elkaar liggende segmenten je aan het rijden bent. Als er in Waze ooit rijbaanbegeleiding komt dan zal zeker met bijkomende eigenschappen van segmenten gerealiseerd moeten worden.
 
 
<!--T:90-->
 
<b><u>Wanneer?!</u></b>
 
 
<!--T:91-->
 
KISS is een principe. Het gaat dus niet om wanneer wel en wanneer niet, je past het principe <b>altijd</b> toe.
 
Bij het bepalen van hoe ver we situaties kunnen vereenvoudigen, worden vaak volgende, onterechte, argumenten gehanteerd:
 
* Er is betonnen wegscheiding aanwezig
 
* Er is een groenzone tussen de twee rijrichtingen
 
* de twee rijrichtingen zijn gesplitst en liggen uit elkaar,
 
 
<!--T:92-->
 
Het is niet eenvoudig eenduidige richtlijnen op te maken om aan te geven hoe ver je in welke situatie kan vereenvoudigen, maar we doen een poging om er alvast enkele op te lijsten:
 
* Als je in WME de GPS-tracks van de twee rijrichtingen op zoomniveau 5 (100 m / 200 ft) gaat bekijken en vast stelt dat deze, zonder ruimte tussen de twee richtingen, naast of op elkaar elkaar, is het aangewezen te vereenvoudigen van 2x 1-richting naar 1x 2-richting.
 
* Als er geen echte meerwaarde is om meerdere segmenten te hanteren, op routetechnisch of navigatiegewijs vlak, houd het dan beperkt tot één segment.
 
 
 
<!--T:93-->
 
<b><u>Rijbaanbegeleiding?!</u></b>
 
 
<!--T:94-->
 
Een functie die vaak verward wordt met het in overvloed voorzien van segmenten, is de rijbaanbegeleiding.
 
Hierbij moet duidelijk wezen dat segmenten niet gelijk staan aan het aantal rijvakken die aanwezig zijn op een stuk weg.
 
Segmenten zijn er voor routing (het berekenen van de beste route), rijvakken voor de navigatie instructies op rijbaanniveau.
 
Momenteel is het dus nog niet mogelijk om rijbaanbegeleiding te krijgen via Waze.
 
Als we de suggestie aan Waze even verder kunnen uitwerken, dan denken we dat segmenten enkele bijkomende eigenschappen zouden moeten hebben, zoals:
 
* aantal rijvakken
 
* aanduiden van de exacte plaats waar je van rijvak dient te wisselen in functie van een afslag
 
*
 
 
<!--T:95-->
 
<b><u>Concreet!</u></b>
 
 
<!--T:96-->
 
Je kan KISS op verschillende elementen gaan toepassen:
 
* Geometry nodes
 
* Junction nodes en kruisingen
 
* meerdere éénrichtingssegmenten samenvoegen tot één tweerichtingssegment (Hoe? zie dit [https://www.youtube.com/watch?v=F7CzQZgRf28 filmpje]
 
 
 
<!--T:97-->
 
Enkele voorbeelden</translate>
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:98-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:99-->
 
Better solution </translate>
 
|-
 
|[[File:23-a.png|300px]]||[[File:23-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" | <translate><!--T:100-->
 
Overdrijf niet in het aantal nodes.</translate>
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:101-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:102-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-3a.jpeg|300px]]||[[File:KISS-3b.jpeg|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:103-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:104-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-5-a.png|300px]]||[[File:KISS-5-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:105-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:106-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-6-a.png|300px]]||[[File:KISS-6-c.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:107-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:108-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-7-a.png|300px]]||[[File:KISS-7-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:109-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:110-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-8-a.png|300px]]||[[File:KISS-8-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:111-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:112-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-9-a.png|300px]]||[[File:KISS-9-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:113-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:114-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-10-a.png|300px]]||[[File:KISS-10-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:115-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:116-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-13-a.png|300px]]||[[File:KISS-13-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:117-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:118-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-14-a.png|300px]]||[[File:KISS-14-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:119-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:120-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-17-a.png|300px]]||[[File:KISS-17-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:121-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:122-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-18-a.png|300px]]||[[File:KISS-18-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:123-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:124-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-19-a.png|300px]]||[[File:KISS-19-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:125-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:126-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-20-a.png|300px]]||[[File:KISS-20-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
{|  cellpadding="5" align="center" style="text-align: center;"
 
! <translate><!--T:127-->
 
Common situation</translate> !! <translate><!--T:128-->
 
Better solution</translate>
 
|-
 
|[[File:KISS-21-a.png|300px]]||[[File:KISS-21-b.png|300px]]
 
|-
 
| colspan="2" |
 
|}
 
 
 
=== <translate><!--T:129-->
 
Comment Waze calcule-t-il la route? - Hoe berekent Waze de route?</translate> ===
 
<translate>
 
<!--T:130-->
 
Er wordt weinig informatie over verstrekt, maar [[How_Waze_calculates_routes|deze pagina]] kan ons toch wat inzicht verschaffen
 
</translate>
 
 
== <translate><!--T:131-->
 
[AM] Area Manager (level 3) +</translate> ==
 
 
<translate><!--T:132-->
 
'''Wat wordt extra er van je verwacht:'''
 
* Opvolgen van wegenwerken
 
* Coachen van beginnende editors.
 
* Bereikbaar zijn voor je mentor via Google Talk.
 
* Kleine opdrachten uitvoeren van je L4+ mentor.
 
'''Wat kun je extra (t.o.v. level 2):'''
 
* APP: Je kunt de Robot gebruiken in de app van Waze.
 
* GOOGLE: Toegang tot de Waze agenda van het land waar je actief bent.
 
* GOOGLE: Lid van de Area Manager Groep.
 
* <s>FORUM: Subforum voor L3+ Editors</s>
 
 
<!--T:133-->
 
'''Aanbevolen lectuur:'''
 
* [[Junction_Style_Guide|Junctie Stijl Gids]]: best te herlezen. Nu moet je hem niet alleen kunnen toepassen, maar ook kunnen 'uitleggen en verdedigen'
 
* [[Limited_Access_Interchange_Style_Guide|Complexere kruispunten]]
 
* [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php{{?}}f{{=}}276&t{{=}}68126 Detour detection mechanism]</translate>
 
 
 
=== <translate><!--T:134-->
 
Railroads</translate> ===
 
 
<translate><!--T:135-->
 
Er zijn enkele afspraken hieromtrent
 
* de hoogte dient op -5 te staan (als extra parameter om de bedoeling te onderscheiden)
 
* de straatnaam is 'spoorweg', geen plaatsnaam [x]
 
* wegtype 'walking trail' en niet 'railroad' (reden is dat de 'spoorwegen' op die manier toch zichtbaar zijn in de applicatie, de railroads niet)</translate>
 
 
{{Benelux Footer|Sort=Advanced Guide}}
 

Latest revision as of 21:37, 16 September 2018

Other languages:
Deutsch 1% • ‎English 100% • ‎français 100% • ‎Lëtzebuergesch 3% • ‎Nederlands 97%

The page is outdated, please visit the BeNeLux Wazeopedia page.