The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Benelux Places/nl"

From waze
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
  
 
<big>'''BeNeLux Plaatsen'''</big> <br />
 
<big>'''BeNeLux Plaatsen'''</big> <br />
Plaatsen zijn nuttige en/of interessante locaties, net als de "Points of Interest" die in andere GPS systemen gebruikt worden. Ze kunnen worden  toegevoegd via de Waze client en via Waze Map Editor (WME). Hier kan je meer info vinden over hoe je een [[Benelux_WME_Quick-Start/nl#Een_plaats_toevoegen|plaats kan toevoegen]] in WME. Een Plaats kan op twee manieren worden toegevoegd: Als Punt of als Gebied. Een Gebiedplaats is vanaf een bepaalde afmeting zichtbaar in de client. Een puntplaats is niet zichtbaar, maar naar beide types kan wel gezocht en genavigeerd worden. Daarnaast is er nog een derde soort Plaats: de ‘Woning’. Dit zijn privé-adressen die altijd als puntplaats worden toegevoegd.
+
Places are searchable destinations in the Waze map, just like  the "Points of Interest" found in certain popular GPS devices. They can be added from the client, but also in the Waze Map Editor (WME). Here you'll find the instructions on how to [[Benelux_WME_Quick-Start#Create_a_Place|create a Place]] in WME. A Place can be a 'Point' or an 'Area'. Above a given size, Area Places become visible in the client. A Point Place is never visible, but both types can be searched and navigated to. There is also a third kind of Place called "Residential”, which are private addresses. These are always Point Places.<br />
  
 
{{anchor|TOC}}
 
{{anchor|TOC}}
Line 20: Line 20:
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
  
=Gebiedplaats=
+
=Area Places=
Een Gebiedplaats is vanaf een bepaalde grootte zichtbaar in de navigatie app. Teveel Gebiedplaatsen maken het beeld echter onduidelijk, waardoor het de navigatie niet ten goede komt. Daarom voegen we alleen een Gebiedplaats toe als ze zodanig belangrijk en onderscheidend zijn dat ze de bestuurder helpen zich te oriënteren tijdens het rijden. Bij het intekenen moet opgelet worden dat de geometrie-punten van het gebied niet samenvallen met nodes van weg segmenten, dit kan het namelijk moeilijker maken om de plaats en/of de segmenten naderhand te bewerken.  
+
Area Places appear in the Waze app. Too many of them can clutter the map, creating large gray zones that do not help Wazers orient themselves. Therefore, it is important to use Area Places only when they are distinctive and significant enough to orient drivers. Care should be taken not to snap to road segment nodes, because this makes it more difficult to edit the place and/or segments later on.  
  
 
De <span style="color:#FF0000"> minimale grootte</span> van een Gebiedplaats is  500 m<sup>2</sup>. Om een idee van de grootte te vormen: Dit is 50 bij 10 meter. Het heeft dus geen zin om kleinere Plaatsen als Gebiedplaats in te voeren, dan is een Puntplaats beter. Een uitzondering geldt voor [[Benelux_Places/nl#Tankstation|Tankstation]] en [[Benelux_Places/nl#Parkeerplaats|Parkeerplaats]], die altijd als Gebiedplaats worden ingevoerd.  
 
De <span style="color:#FF0000"> minimale grootte</span> van een Gebiedplaats is  500 m<sup>2</sup>. Om een idee van de grootte te vormen: Dit is 50 bij 10 meter. Het heeft dus geen zin om kleinere Plaatsen als Gebiedplaats in te voeren, dan is een Puntplaats beter. Een uitzondering geldt voor [[Benelux_Places/nl#Tankstation|Tankstation]] en [[Benelux_Places/nl#Parkeerplaats|Parkeerplaats]], die altijd als Gebiedplaats worden ingevoerd.  
Line 35: Line 35:
 
(zie afbeelding). Bedenk waar je zou stoppen als je iemand afzet voor deze locatie.<br /><br />
 
(zie afbeelding). Bedenk waar je zou stoppen als je iemand afzet voor deze locatie.<br /><br />
  
Om het Gebied zelf aan te passen veschuif je de geometrie-punten op de hoeken (net als bij wegsegmenten). Je kunt ook het gehele gebied verplaatsen zonder de vorm te veranderen; gebruik dan het [[File:Wme_place_drag_handle.png]] verplaats-icoon.<br /><br />
+
If the Area itself needs to be modified, click on the place to select it. Use the geometry points to adjust the shape. To move an area place without changing its shape, drag the [[File:Wme_place_drag_handle.png]] Move Handle icon.<br />
 
<br /><br />
 
<br /><br />
  
Line 43: Line 43:
 
Bij het bereiken van een bestemming, vraagt Waze of je een foto wil nemen. Op deze manier komen vaak woonadressen als Plaats in WME te staan. Hiervoor is de speciale categorie ‘Residentieel’ (of 'Woning') gemaakt. Deze categorie wordt dus gebruikt voor alles wat een privébestemming is. Private adressen zijn niet zoekbaar. De naam van de maker wordt ook niet vermeld om de privacy te waarborgen. Eventuele toegevoegde foto’s worden wel getoond aan Wazers die het specifieke adres als bestemming hebben ingevoerd. De locaties worden door editors gebruikt om de adressen in de Waze database te verfijnen.<br />
 
Bij het bereiken van een bestemming, vraagt Waze of je een foto wil nemen. Op deze manier komen vaak woonadressen als Plaats in WME te staan. Hiervoor is de speciale categorie ‘Residentieel’ (of 'Woning') gemaakt. Deze categorie wordt dus gebruikt voor alles wat een privébestemming is. Private adressen zijn niet zoekbaar. De naam van de maker wordt ook niet vermeld om de privacy te waarborgen. Eventuele toegevoegde foto’s worden wel getoond aan Wazers die het specifieke adres als bestemming hebben ingevoerd. De locaties worden door editors gebruikt om de adressen in de Waze database te verfijnen.<br />
  
[[File:WME_BNL_Places_convertresidential_nl.jpg|thumb|left]]<br />
+
[[File:WME_Places_convertresidential.jpg|thumb|left]]<br />
  
Publieke Plaatsen kunnen omgezet worden naar private Plaatsen. Andersom kan dat niet. Gebruik de link onder de knoppen voor Punt of Gebied in het menu, om Plaatsen die ten onrechte als Publiek zijn aangemerkt, te converteren naar Privé ('residentieel').<br /><br />
+
Public Places can be turned into private Places, but private Places cannot be turned into public Places. Use the link located under the buttons for Point or Area in the menu, to convert Places mistakenly labeled as public into private.<br />
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
  
  
=Gecombineerde  Plaatsen=  
+
=Combined Places=
+
[[File:wme_places_mall_area_with_points.png|thumb|upright=1.8|top|Combined Places]]
[[File:wme_places_mall_area_with_points.png|thumb|upright=1.8|top|Gecombineerde  Plaatsen]]
+
 
<br />
 
<br />
 
<br /><br />
 
<br /><br />
 
<br />
 
<br />
  
Puntplaatsen in een Gebiedplaats zijn toegestaan. Meestal worden die gebruikt voor specifieke winkels in winkelcentra, of faculteiten van universiteitsterreinen. Vermijd meerdere Gebiedplaatsen over elkaar heen. Dit worden grote grijze gebieden en maken het beeld alleen maar onduidelijk en verwarrend.<br /><br /><br /><br /><br /><br />
+
Point Places within an Area Place are allowed and mostly used for shops in a shopping mall, faculties within a University campus, etc.. Avoid Areas within Areas, as this may become confusing on the client's display.<br /><br />
 
<br /><br /><br /><br />
 
<br /><br /><br /><br />
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
Line 65: Line 64:
 
[[Benelux_Places/nl#Tankstation|Tankstations]] en [[Benelux_Places/nl#Parkeerplaats|Parkeerplaatsen]] vormen hierop een uitzondering. Die worden altijd als Gebiedplaats ingevoerd.<br />
 
[[Benelux_Places/nl#Tankstation|Tankstations]] en [[Benelux_Places/nl#Parkeerplaats|Parkeerplaatsen]] vormen hierop een uitzondering. Die worden altijd als Gebiedplaats ingevoerd.<br />
  
In het algemeen worden alle Plaatsen dus ingetekend als een puntplaats, tenzij ze groot en onderscheidend genoeg zijn en kunnen dienen ter oriëntatie tijdens het rijden. Dat is vaak het geval bij een Evenementencentrum, Fabriek, Ziekenhuis, Camping, Winkelcentrum en Musea zoals het  Rijksmuseum in Amsterdam. Ook Monumenten (bijv Mardasson, Bastogne), Scholen, Toeristische attracties, Sportpark of Stadium kunnen daarvoor in aanmerking komen. De zichtbare contouren worden ingetekend, maar mogen niet over de ernaastgelegen, doorgaande wegen heen liggen. Houd altijd de minimale oppervlakte in gedachte bij de beslissing om een Gebiedplaats in te tekenen in plaats van een Puntplaats. Elke andere bestemming, die geen parkeerplaats of tankstation is, zijn Puntplaatsen.<br />
+
All places are thus generally drawn as a Point Place, except when they are large and distinctive enough to help in the orientation during driving, which will often be the case with an Event Center, Factory, Hospital, Office, Camping, Shopping malls, Museums (e.g.,Rijksmuseum, Amsterdam), Monuments (e.g., Mardasson, Bastogne), Schools, Tourist Site, Attraction, Sports Court or Stadium. They are mapped as areas at the building outline and usually don't cover streets. Keep in mind the minimum area size for the decision to draw an Area instead of a Point. Every other destination, that is not a Parking Lot or a Gas Station, should be Points.<br />
  
In de  [[Benelux_Places#Table_of_Categories|tabel]] onderaan deze pagina staat bij elke sub-categorie of het waarschijnlijk een Gebied of Punt is, gebaseerd op de te verwachten gebiedsgrootte. Dit kun je gebruiken als richtlijn.
+
The [[Benelux_Places#Table_of_Categories|table of categories]] at the bottom of this page also gives a guideline to choose between point and area places, according to their category, sub-category and probable area size.
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
  
 
=Places details=
 
=Places details=
Plaatsen - zowel Punt als Gebied - moeten van zoveel mogelijk informatie worden voorzien. <br />
+
Any Place - Point or Area - should contain as much information as possible. <br />
  
==tabblad "Algemeen"==
+
== General tab ==
Op het tabblad Algemeen vul je de basis informatie in: categorieen, naam, beschrijving, merk brandstof, soort Plaats (Privaat of Publiek, gebied of punt), adres en openingstijden.<br />
+
The General tab for a Place is where you complete all of the basic information: categories, name, description, gas brand, residential/public, hours of operation, country, state, city, street and house number.<br />
  
 
Elke Plaats krijgt altijd minstens één categorie toegewezen, maar kan tot meerdere categorieën behoren. Kies dan altijd de primaire categorie eerst. Een voorbeeld: een Tankstation kan ook een (gemaks)winkeltje hebben, of een "Autowasstraat” of “Oplaadpaal”. Voor gedetaileerde beschrijving van de categorieën, zie de volgende paragraaf  [[#Categories|Categorieën]]. Als de gegevens vindbaar zijn, geef dan de naam en het adres. Het benoemen van een Plaats gebeurt in de taal van de locatie; gebruik de officiele naam. In tweetalige gebieden gebruik je de alternatieve naam voor de andere taal. Met name het adres is handig om naar de locatie te kunnen navigeren. Voeg andere belangrijke informatie toe, zoals het merk benzine (bij tankstations) en openingstijden. Het veld "Beschrijving" mag niet worden gebruikt voor opmerkingen voor andere editors. Het is zichtbaar in de app en wordt alleen gebruikt voor aanvullende informatie over de Plaats zelf.
 
Elke Plaats krijgt altijd minstens één categorie toegewezen, maar kan tot meerdere categorieën behoren. Kies dan altijd de primaire categorie eerst. Een voorbeeld: een Tankstation kan ook een (gemaks)winkeltje hebben, of een "Autowasstraat” of “Oplaadpaal”. Voor gedetaileerde beschrijving van de categorieën, zie de volgende paragraaf  [[#Categories|Categorieën]]. Als de gegevens vindbaar zijn, geef dan de naam en het adres. Het benoemen van een Plaats gebeurt in de taal van de locatie; gebruik de officiele naam. In tweetalige gebieden gebruik je de alternatieve naam voor de andere taal. Met name het adres is handig om naar de locatie te kunnen navigeren. Voeg andere belangrijke informatie toe, zoals het merk benzine (bij tankstations) en openingstijden. Het veld "Beschrijving" mag niet worden gebruikt voor opmerkingen voor andere editors. Het is zichtbaar in de app en wordt alleen gebruikt voor aanvullende informatie over de Plaats zelf.
Line 80: Line 79:
 
In het plaatje hieronder zie een voorbeeld van het Rijksmuseum in Amsterdam.
 
In het plaatje hieronder zie een voorbeeld van het Rijksmuseum in Amsterdam.
  
[[File:Places_details.jpg| Plaats details]]<br />
+
[[File:Places_details.jpg|center|600px| Places details]]<br />
  
== tabblad "Meer info" ==
+
== More Info tab ==
Op dit tabblad vul je het telefoonnummer en de website in. Ook kun je er aanvullende diensten aankruisen, zoals Wifi, Toiletten, Terras of Parkeerplaats voor klanten (niet apart intekenen!). De informatie op dit tabblad is zichtbaar in de zoekresultaten. Je kunt ze aanklikken vanuit de app, waarmee je de internet of telefoonfunctie activeert. Daarom worden ze in een bruikbaar formaat gezet:
+
You can provide the website address and phone number in the “More Info” tab, where you can also select optional services, like Wifi, Toilets, Terrace or Parking for customers (not to be drawn separately!). Information in this tab are shown in the search results. From there you can click the website address or telephone number and activate your browser or phone function. Therefore, they should be in a usable format:
[[File:WME_Places_searchresults_NL.png|240px|thumb|left|Plaats zoekresultaten]]
+
[[File:WME Places searchresults EN.png|220px|thumb|left|Place search result]]
  
 
=== Website ===
 
=== Website ===
 
Het adres van de website kan het beste worden geschreven als www.adres.extensie, zoals www.casca.nl. Laat http:// of https:// weg.  
 
Het adres van de website kan het beste worden geschreven als www.adres.extensie, zoals www.casca.nl. Laat http:// of https:// weg.  
  
===Telefoon ===
+
=== Telephone ===
Telefoonnummers kunnen het beste in internationaal formaat worden geschreven:
+
Telephone numbers should best be written in international format:
In het algemeen betekent dat dat het nummer bestaat uit het landennummer, netnummer (zonder 0), en het abonneenummer, alles zonder haakjes, streepjes, enzovoorts.<br />
+
Generally, the number consists of the land code, followed by the area code (without 0), and than the subscribers number, all without dashes, slashes, and the like.<br />
* [https://en.wikipedia.org/wiki/National_conventions_for_writing_telephone_numbers#Belgium België]: <br />
+
* [https://en.wikipedia.org/wiki/National_conventions_for_writing_telephone_numbers#Belgium Belgium]: <br />
+32 AA BB BB BB, of +32 A BBB BB BB voor vaste nummers, <br />
+
+32 AA BB BB BB, or +32 A BBB BB BB for landlines, <br />
+32 4AA BB BB BB of +32 4AA BBB BBB voor mobiele nummers
+
+32 4AA BB BB BB or +32 4AA BBB BBB for mobile numbers
* [https://en.wikipedia.org/wiki/National_conventions_for_writing_telephone_numbers#Netherlands Nederland]: <br />
+
* [https://en.wikipedia.org/wiki/National_conventions_for_writing_telephone_numbers#Netherlands Netherlands]: <br />
+31 AA BBBBBBBB, of +31 AAA BBBBBBB voor vaste nummers, <br />
+
+31 AA BBBBBBBB, or +31 AAA BBBBBBB for landlines, <br />
+31 6 CBBBBBBB voor mobiele nummers
+
+31 6 CBBBBBBB for mobile numbers
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbers_in_Luxembourg Luxemburg]:<br />
+
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbers_in_Luxembourg Luxembourg]:<br />
+352 lokaal nummer (varieert in aantal nummers en netnummers)<br />
+
+352 local number (varies in amount of numbers and areas)<br />
  
==tabblad Foto's ==
+
== Photos tab ==
Wazers kunnen foto’s maken en die toevoegen aan plaatsen. Alle foto’s komen onder het tabblad ´Foto's´ terecht. In de editor kunnen we deze bekijken, goedkeuren of verwijderen. Denk goed na voordat je een foto verwijderd, want ze kunnen niet meer worden teruggehaald. Verwijder alleen foto's die echt onduidelijk zijn, irrelevant of ongepast.<br /><br />
+
Any photos which drivers have added to a Place will appear in the "Photos" tab. In WME, we can only view and delete photos. Photos can only be uploaded via the Waze app.  
 +
Make a well thought-out decision about discarding a photo. Once a photo is deleted, it cannot be recovered. Delete only if the photo really is unclear, not helpful and/or inappropriate.<br />
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
  
 
=Lock Levels=
 
=Lock Levels=
Plaatsen die belangrijk zijn voor het functioneren van Waze, zoals parkeerplaatsen, moeten minstens gelocked worden op level 2 (of hoger, zoals de tabel aangeeft), om verlies van gegevens te voorkomen. <br />
+
Please consider that places that are fundamental to the functioning of Waze, such as Parking Lots, should be locked at least to Level 2 (or higher, see [[Benelux_Places#Table_of_Categories|table]] below), to prevent loss of data due to automatic acceptance of submissions.
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
  
=Categorieën=  
+
=Categories=
De categorieën die gebruikt worden in Waze zijn niet altijd even goed toepasbaar in de BeNeLux, omdat het categorieën zijn die in de hele wereld gebruikt worden. Op dit moment is het niet mogelijk deze categorieën aan te passen aan de lokale gebruiken. Waze heeft een aantal hoofdcategorieën, waaronder een heel aantal subcategorieën vallen.<br />
+
The categories used in Waze are not always directly applicable to the BeNeLux, for they are global categories. At this time, it is not possible to adapt these categories to local customs. Waze has several major categories, which includes quite a number of subcategories.<br />
  
 
Als je in WME een hoofdcategorieën kiest, krijg je vanzelf de subcategorieën te zien. Je kunt ook direct een categorie intypen. Als het niet duidelijk is welke sub-categorie je moet kiezen, kun je ook alleen de hoofdcategorie gebruiken.<br />
 
Als je in WME een hoofdcategorieën kiest, krijg je vanzelf de subcategorieën te zien. Je kunt ook direct een categorie intypen. Als het niet duidelijk is welke sub-categorie je moet kiezen, kun je ook alleen de hoofdcategorie gebruiken.<br />
  
We beschrijven hier in het kort de categorieën die speciale aandacht vragen in de BeNeLux toepassen. Een volledig overzicht vind je in de tabel onderaan deze pagina.<br />
+
Categories that require special handling are described briefly in this section. A complete list can be found in the [[Benelux_Places#Table_of_Categories|table]] below. It also lists the keywords that can be used in the app to search for the category.
  
==Garage==
+
== Car Services ==
Dit is een vertaling van het Engelse ‘Car Services’ en omvat dus meer dan alleen garagebedrijven. Hier vallen bijvoorbeeld ook de tankstations, autowasstraten, parkeerplaatsen en oplaadpalen onder. De belangrijkste Plaatsen zijn Tankstations en Parkeerplaatsen.<br />
+
This main category contain Gas Stations, Parking Lot, Garage / Automotive Shop, Car Wash, and Charging Stations. The most important area places are Gas Stations and Parking Lots.
  
===Tankstation===
+
=== Gas Stations ===
Tankstations worden altijd ingetekend als Gebiedplaats en ze beslaan het berijdbare terrein van het tankstation. De Plaats mag echter niet gekoppeld worden aan de omliggende wegen. De hoeken blijven naast de doorgaande weg. Bij grotere tankstations kan het zinvol zijn om een weg door het tankstation heen in te tekenen. Dit zijn dan altijd parkeerplaatswegen zonder straatnaam.<br />
+
Gas stations are always drawn as an Area. They should be mapped to the edges of the property (or at least to the drivable area of the gas station). In larger gas station Areas, a road can be helpful in the navigation on and of the area. This road should be drawn as a Parking Lot Road, without streetname. <br />
  
Aan de Plaats voor tankstation hangt meer info dan in WME is te zien, zoals de soorten brandstof met bijbehorende prijzen. Per land zijn vier soorten brandstof beschikbaar. Deze kunnen dus niet per tankstation worden ingesteld. Het tankstation wordt benoemd met het merk en de naam van het tankstation, bijvoorbeeld “Shell De Rotonde”. Bij ‘Merk’ maak je de juiste selectie uit de lijst. Staat het merk er niet bij, laat deze optie dan open.<br />
+
There is more information contained in an Gas station Area than can be viewed in WME, such as available fuels and corresponding prices. Per country four fuel types are available, which are shown for all gas stations. Gas stations always get the name in the format <Brand> <Name Gas station>, for example “Shell De Rotonde”. Choose the Brand from the drop down menu. Leave this option blank if the brand is not listed.<br />
  
 
Als er ook een shop bij het tankstation hoort, dan kun je deze als secundaire categorie invoegen. Heeft de winkel andere openingstijden dan de pompen, bijvoorbeeld wanneer 's nachts onbemand getankt kan worden, dan maak je hiervoor een extra puntplaats aan met als categorie 'Gemakswinkel/Kiosk'.
 
Als er ook een shop bij het tankstation hoort, dan kun je deze als secundaire categorie invoegen. Heeft de winkel andere openingstijden dan de pompen, bijvoorbeeld wanneer 's nachts onbemand getankt kan worden, dan maak je hiervoor een extra puntplaats aan met als categorie 'Gemakswinkel/Kiosk'.
Line 129: Line 129:
  
 
<br /><br /><br />
 
<br /><br /><br />
De internationale (US) Wiki heeft een uitgebreide beschrijving van [https://wiki.waze.com/wiki/Places/Gas_Station Gas Stations]. Wanneer er andere regels worden beschreven, bedenk dan dat de regels in de BeNeLux altijd voorrang hebben indien van toepassing op de kaart in België, Nederland of Luxemburg. <br /><br />
+
The international (US) Wiki has an extended description of [https://wiki.waze.com/wiki/Places/Gas_Station Gas Stations]. If there are differences in the guidelines, remember that the guidelines in the BeNeLux precede when applied to the map in Belgium, the Netherlands, or Luxembourg. <br /><br />
  
  
Line 135: Line 135:
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
  
===Parkeerplaats===
+
=== Parking Lots ===
Ook Parkeerplaatsen worden altijd als Gebiedplaats ingetekend.  
+
Parking Lot Places are always drawn as an Area. Two principles govern whether a given lot, structure or garage warrants a Parking Lot Area Place:
Twee principes zijn bepalend of een terrein in Waze ook daadwerkelijk wordt toegevoegd als Parkeerterrein:
+
;'''General Public Use''' : All Parking Lot Area Places must be legally and locally condoned for at least short-term use (paid or not) by the general public. The Waze map must never show a Parking Lot Area Place where a naïve driver could risk towing, ticketing, or violating community norms. There are no exceptions.
; '' 'Voor publiek gebruik' '': Alle Parkeerplaatsen moeten zowel juridisch als lokaal aangemerkt zijn om door algemene bestuurders gebruikt te worden. De Waze kaart mag in ieder geval geen parkeerplaatsen bevatten die kunnen leiden tot wegslepen, boetes of het overtreden van lokale afspraken of richtlijnen door onwetende bestuurders. Hierop zijn geen uitzonderingen!
+
;'''General Purpose Use''' : Drivers who leave cars in a Parking Lot Area Place should be entitled to walk or take other transportation to any destination of choice, and this should be a common occurrence.
;'''Voor algemeen gebruik''' : Als bestuurder moet je je auto op de parkeerplaats kunnen achterlaten en vandaaruit verder gaan naar welke bestemming dan ook. Dit is ook zoals de parkeerplaats gewoonlijk gebruikt wordt.
+
  
Parkeeplaatsen die niet aan deze twee principes voldoen worden dus niet ingetekend in WME.
+
Parking that does not satisfy these two principles shall not be marked with the Parking Lot Area Place.
  
====Betaalde Parkeerplaatsen====
+
====Paid Parking Lots====
Zolang de Parkeerplaats voldoet aan de twee principes die hierboven genoemd zijn, kan die toegevoegd worden, ook als je moet betalen. Eventueel kun je het symbool achter de naam zetten, bijvoorbeeld “Quick Parking Zaventem [€]”.
+
As long as parking satisfies the two principles of general public and general purpose, it is eligible for a Parking Lot Area Place regardless of whether it is free or paid. You may add the symbol after the name of paid parkings, e.g., “Quick Parking Zaventem [€]”.
  
====Benoemen van Parkeerplaatsen====  
+
====Parking Lots Names====
Geef de Parkeerplaats de naam waarmee die bekend staat, zoals “Quick Parking Zaventem”. Namen zoals "Parkeerplaats Karwei" suggereren dat het een parkeerplaats is die bij een specifieke locatie hoort (in dit geval bij de bouwmarkt Karwei). Als dat zo is, zou deze niet ingetekend moeten worden, maar aangekruist onder 'Meer info' bij de locatie waar die bij hoort. Als de Parkeerplaats geen specifieke naam heeft, gebruik dan [P], wat als zodanig herkenbaar zal zijn op de kaart.
+
Use the commonly used name such as “Quick Parking Zaventem”. To be avoided are names such as "Parking de l’Hôpital Saint-Luc" that suggest that the parking is dedicated; if it really is dedicated, it should not be a Parking Lot, and if it isn't, the name should not suggest that it is. Do not use completely generic names such as "Parking" or "Public Parking" for anonymous parking facilities. If a Parking Lot has no specific name, leave the name open or name it as [P].
 +
In case the parking lot has no commonly used name please add the name of the road in the address. This should be the road where the (main) entrance of the parking lot is. This way when you search for a parking in the app you can see the difference between the PL's and it won't fill the map with unnecessary names.
  
 
De internationale (US) Wiki heeft een uitgebreide beschrijving van [[Places/Parking_lot|Parking Lots]]. Wanneer er andere regels worden beschreven, bedenk dan dat de regels in de BeNeLux altijd voorrang hebben indien van toepassing op de kaart in België, Nederland of Luxemburg. <br />
 
De internationale (US) Wiki heeft een uitgebreide beschrijving van [[Places/Parking_lot|Parking Lots]]. Wanneer er andere regels worden beschreven, bedenk dan dat de regels in de BeNeLux altijd voorrang hebben indien van toepassing op de kaart in België, Nederland of Luxemburg. <br />
Line 154: Line 154:
  
 
[[File:WME_BNL_charging_station_details.JPG|thumb|right]]
 
[[File:WME_BNL_charging_station_details.JPG|thumb|right]]
<br />
 
 
<br />
 
<br />
  
  
===Oplaadpaal===
+
=== Charging Station ===
Oplaadpalen worden als puntplaats ingetekend met de volgende eigenschappen:
+
Charging station are Point Places with the following properties:
* Categorie: garage > oplaadpaal (of in het Engels: Car services > charging station)
+
* Category: Car services > charging station  
* Naam: Aanbieder maxkW (aantal laadpunten)
+
* Name: Provider maxkW (number of charging points)
* Lock: 2
+
* lock: 2, or as high as your own level
* Adres: invullen, indien mogelijk ook het huisnummer<br /><br /><br /><br />
+
* Address: add, if possible provide the housenumber<br /><br /><br /><br />
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;">[[#TOC|<small>''terug naar de Inhoudsopgave''</small>]]</div>
  
  
==Professioneel en publiek==  
+
== Professional and public ==
Voor publieke gebouwen of diensten zoals brandweer, gemeentehuis en dergelijke, zetten we de naam van de locatie achter de naam, zoals bijvoorbeeld "Stadhuis Antwerpen". Bij organisaties die verschillende locaties hebben, benoem de locatie dan na een koppelteken achter de algemene naam van de organisatie, zoals "UZ leuven - campus Gasthuisberg".
+
For public buildings or services such as fire departments, town halls and the like, we set the location of the name after the name, e.g., Stadhuis Antwerpen. For Organisations that have several locations, specify the location after a hyphen, after the general name of the organisation, e.g., UZ leuven - campus Gasthuisberg.
  
 
===Ziekenhuis===  
 
===Ziekenhuis===  
Line 193: Line 192:
 
<small>* Noot: Om te verhinderen dat een afzonderlijk toegevoegde 'geldautomaat puntplaats' door WME automatisch als een update voor de Plaats van het gebouw zal samengevoegd worden, moet de naam van de geldautomaat anders zijn dan de naam van het gebouw. Daarom werd een naamafspraak ingevoerd.</small>
 
<small>* Noot: Om te verhinderen dat een afzonderlijk toegevoegde 'geldautomaat puntplaats' door WME automatisch als een update voor de Plaats van het gebouw zal samengevoegd worden, moet de naam van de geldautomaat anders zijn dan de naam van het gebouw. Daarom werd een naamafspraak ingevoerd.</small>
  
==Categorieën tabel==  
+
==Table of Categories==
In deze tabel staan alle categorieën die voor de Waze Plaatsen kunnen worden gebruikt. Er staan voorbeelden in, lock levels (indien van toepassing) en zoekwoorden (scroll naar rechts). Ook staat er een indicatie bij of het een Punt of Gebied is. Plaats/gebieden hebben in principe een <span style="color:#FF0000"> minimale grootte van 500 m<sup>2</sup></span> (bijv. 50m x 10m) nodig om zichtbaar te zijn in de app. Zie de paragraaf over [[Benelux_Places/nl#Wanneer_gebruik_je_Gebied_en_wanneer_Punt.3F|Plaats/gebied of Plaats/punt?]].<br />
+
This table shows the categories used for the Waze Places. It shows examples, lock levels and search strings (scroll to the right of the table). Also, there is an indication to the use of a Point or an Area Place. Area Places should have a <span style="color:#FF0000"> minimum area size of 500 m<sup>2</sup></span> (e.g., 50m x 10m) to be visible in the client's display. See also the paragraph on [[Benelux_Places#When_to_use_Area_or_Point_in_the_BeNeLux|how to determine Area or Point]].
  
 
Onderaan de tabel kun je kiezen in welke taal je de categorieën wilt zien.<br />
 
Onderaan de tabel kun je kiezen in welke taal je de categorieën wilt zien.<br />
  
 
<!--T:87-->
 
<!--T:87-->
<!-- note to the editor: Updates for the table can be made here: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lB8JCGS8RXC7tnKr_LWPML_TIabSgU-JHK1qdHeQVZE/edit?usp=sharing -->
+
<!-- note to the editor: Updates for the table can be made here: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZXcJBVr4-Qr07oFt_zH_JEv-b9HItrp0MFhHH0Zeq4/pubhtml -->
  
 
{{#widget:Google Spreadsheet
 
{{#widget:Google Spreadsheet
|key=1lB8JCGS8RXC7tnKr_LWPML_TIabSgU-JHK1qdHeQVZE
+
|key=1-ZXcJBVr4-Qr07oFt_zH_JEv-b9HItrp0MFhHH0Zeq4
 
|width=100%
 
|width=100%
 
|height=2700
 
|height=2700

Revision as of 19:06, 23 June 2017

Other languages:
Deutsch 0% • ‎English 100% • ‎français 85% • ‎Lëtzebuergesch 0% • ‎Nederlands 58%
Flag of Benelux.png BeNeLux Community Wegtypes Plaatsen Forum WME Flag of Benelux.png

Benelux announcement:

De informatie op deze pagina's gaat over de werking van Waze in de landen van de BeNeLux. Bovenaan de pagina kun je kiezen in welke taal je een pagina wilt lezen. Informatie op pagina's die langer dan een half jaar geleden zijn bijgewerkt, kan verouderd zijn. Gelieve geen wijzigingen aan te brengen zonder deze te overleggen met het lokale team. Vragen, opmerkingen en ideeën zijn welkom in dit forum.


BeNeLux Plaatsen
Places are searchable destinations in the Waze map, just like the "Points of Interest" found in certain popular GPS devices. They can be added from the client, but also in the Waze Map Editor (WME). Here you'll find the instructions on how to create a Place in WME. A Place can be a 'Point' or an 'Area'. Above a given size, Area Places become visible in the client. A Point Place is never visible, but both types can be searched and navigated to. There is also a third kind of Place called "Residential”, which are private addresses. These are always Point Places.

Puntplaats

Een Puntplaats is niet zichtbaar in de navigatie app. Er kan wel naar gezocht worden. Dat is met name handig als ze niet of verkeerd voorkomen in andere zoekmachines. Het is daarom belangrijk dat ze goed gepositioneerd worden en dat zo mogelijke het volledige adres (met huisnummer) wordt toegevoegd.
Een Puntplaats is als een klein rondje zichtbaar in WME:

Wme place.png 
Standaard Puntplaats
Wme place selected.png 
Geselecteerde Puntplaats
Wme place changed.png 
Aangepaste Puntplaats
Wme place pending update.png 
Puntplaats in afwachting van goedkeuring

De Puntplaats wordt op, of direct naast, de geografische locatie van de locatie gezet, zo dicht mogelijk bij het segment waar de gebruiker naar toe moet worden genavigeerd. In de meeste gevallen zal dit de (hoofd)ingang van de Plaats zijn. Bedenk waar je iemand zou afzetten als je die naar deze specifieke locatie brengt.

Area Places

Area Places appear in the Waze app. Too many of them can clutter the map, creating large gray zones that do not help Wazers orient themselves. Therefore, it is important to use Area Places only when they are distinctive and significant enough to orient drivers. Care should be taken not to snap to road segment nodes, because this makes it more difficult to edit the place and/or segments later on.

De minimale grootte van een Gebiedplaats is 500 m2. Om een idee van de grootte te vormen: Dit is 50 bij 10 meter. Het heeft dus geen zin om kleinere Plaatsen als Gebiedplaats in te voeren, dan is een Puntplaats beter. Een uitzondering geldt voor Tankstation en Parkeerplaats, die altijd als Gebiedplaats worden ingevoerd. Zie verder ook de paragraaf over wanneer je een Gebied of Punt gebruikt.

In het algemeen omvat de Gebiedplaats alleen wat de bestuurder ziet tijdens het rijden. Daaruit volgt dat een Gebiedplaats met een gebouw alleen de omtrek van het gebouw omvat. Natuurelementen volgen de (vanaf de weg) zichtbare contouren. Deze hoeven niet gedetailleerd ingevoerd te worden. Een simpele weergave voldoet.

De verschillende types van Gebiedplaats zijn in verschillende kleuren zichtbaar, zowel in de app als in WME. De precieze kleuren zijn afhankelijk van je beeldscherm. Over het algemeen zullen natuurelementen zichtbaar zijn in groen (bijv. Park) of blauw (bijv. Rivier).

ziekenhuis in Namen. Het navigatiedoel staat bij de ingang, het verplaats-icoon rechtsboven het gebouw
.

Elke Gebiedplaats heeft een Wme place stop point.png “navigatiedoel“, which by default is centered. die standaard in het midden staat. Dit kan je verplaatsen naar de plek waar je aan zou moeten komen, of waar je kunt parkeren. Het navigatiedoel kun je verschuiven binnen een beperkte ruimte rondom de Plaats, zolang je maar binnen de zwarte lijnen blijft (zie afbeelding). Bedenk waar je zou stoppen als je iemand afzet voor deze locatie.

If the Area itself needs to be modified, click on the place to select it. Use the geometry points to adjust the shape. To move an area place without changing its shape, drag the Wme place drag handle.png Move Handle icon.


Woning ofwel Private Plaatsen

Bij het bereiken van een bestemming, vraagt Waze of je een foto wil nemen. Op deze manier komen vaak woonadressen als Plaats in WME te staan. Hiervoor is de speciale categorie ‘Residentieel’ (of 'Woning') gemaakt. Deze categorie wordt dus gebruikt voor alles wat een privébestemming is. Private adressen zijn niet zoekbaar. De naam van de maker wordt ook niet vermeld om de privacy te waarborgen. Eventuele toegevoegde foto’s worden wel getoond aan Wazers die het specifieke adres als bestemming hebben ingevoerd. De locaties worden door editors gebruikt om de adressen in de Waze database te verfijnen.

WME Places convertresidential.jpg

Public Places can be turned into private Places, but private Places cannot be turned into public Places. Use the link located under the buttons for Point or Area in the menu, to convert Places mistakenly labeled as public into private.


Combined Places

Combined Places

Point Places within an Area Place are allowed and mostly used for shops in a shopping mall, faculties within a University campus, etc.. Avoid Areas within Areas, as this may become confusing on the client's display.

Wanneer gebruik je Gebied en wanneer Punt?

Om te bepalen of iets een Gebiedplaats of puntplaats moet zijn, is de grootte van de zichtbare contouren primair belangrijk. Recente testen hebben uitgewezen dat gebiedplaats pas zichtbaar worden in de app wanneer ze minstens 500 m2 zijn (dat is bijvoorbeeld 50 bij 10 meters). Er worden nog steeds testen gedaan. Totdat nieuwe informatie wordt gevonden, houden we als richtlijn aan dat de minimale grootte van een gebiedplaats 500 m2 is. Het heeft dus geen zin om kleinere Plaatsen als Plagebiedplaats in te voeren, dan is een puntplaats beter.

Tankstations en Parkeerplaatsen vormen hierop een uitzondering. Die worden altijd als Gebiedplaats ingevoerd.

All places are thus generally drawn as a Point Place, except when they are large and distinctive enough to help in the orientation during driving, which will often be the case with an Event Center, Factory, Hospital, Office, Camping, Shopping malls, Museums (e.g.,Rijksmuseum, Amsterdam), Monuments (e.g., Mardasson, Bastogne), Schools, Tourist Site, Attraction, Sports Court or Stadium. They are mapped as areas at the building outline and usually don't cover streets. Keep in mind the minimum area size for the decision to draw an Area instead of a Point. Every other destination, that is not a Parking Lot or a Gas Station, should be Points.

The table of categories at the bottom of this page also gives a guideline to choose between point and area places, according to their category, sub-category and probable area size.

Places details

Any Place - Point or Area - should contain as much information as possible.

General tab

The General tab for a Place is where you complete all of the basic information: categories, name, description, gas brand, residential/public, hours of operation, country, state, city, street and house number.

Elke Plaats krijgt altijd minstens één categorie toegewezen, maar kan tot meerdere categorieën behoren. Kies dan altijd de primaire categorie eerst. Een voorbeeld: een Tankstation kan ook een (gemaks)winkeltje hebben, of een "Autowasstraat” of “Oplaadpaal”. Voor gedetaileerde beschrijving van de categorieën, zie de volgende paragraaf Categorieën. Als de gegevens vindbaar zijn, geef dan de naam en het adres. Het benoemen van een Plaats gebeurt in de taal van de locatie; gebruik de officiele naam. In tweetalige gebieden gebruik je de alternatieve naam voor de andere taal. Met name het adres is handig om naar de locatie te kunnen navigeren. Voeg andere belangrijke informatie toe, zoals het merk benzine (bij tankstations) en openingstijden. Het veld "Beschrijving" mag niet worden gebruikt voor opmerkingen voor andere editors. Het is zichtbaar in de app en wordt alleen gebruikt voor aanvullende informatie over de Plaats zelf.

In het plaatje hieronder zie een voorbeeld van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Places details

More Info tab

You can provide the website address and phone number in the “More Info” tab, where you can also select optional services, like Wifi, Toilets, Terrace or Parking for customers (not to be drawn separately!). Information in this tab are shown in the search results. From there you can click the website address or telephone number and activate your browser or phone function. Therefore, they should be in a usable format:

Place search result

Website

Het adres van de website kan het beste worden geschreven als www.adres.extensie, zoals www.casca.nl. Laat http:// of https:// weg.

Telephone

Telephone numbers should best be written in international format: Generally, the number consists of the land code, followed by the area code (without 0), and than the subscribers number, all without dashes, slashes, and the like.

+32 AA BB BB BB, or +32 A BBB BB BB for landlines,
+32 4AA BB BB BB or +32 4AA BBB BBB for mobile numbers

+31 AA BBBBBBBB, or +31 AAA BBBBBBB for landlines,
+31 6 CBBBBBBB for mobile numbers

+352 local number (varies in amount of numbers and areas)

Photos tab

Any photos which drivers have added to a Place will appear in the "Photos" tab. In WME, we can only view and delete photos. Photos can only be uploaded via the Waze app. Make a well thought-out decision about discarding a photo. Once a photo is deleted, it cannot be recovered. Delete only if the photo really is unclear, not helpful and/or inappropriate.

Lock Levels

Please consider that places that are fundamental to the functioning of Waze, such as Parking Lots, should be locked at least to Level 2 (or higher, see table below), to prevent loss of data due to automatic acceptance of submissions.

Categories

The categories used in Waze are not always directly applicable to the BeNeLux, for they are global categories. At this time, it is not possible to adapt these categories to local customs. Waze has several major categories, which includes quite a number of subcategories.

Als je in WME een hoofdcategorieën kiest, krijg je vanzelf de subcategorieën te zien. Je kunt ook direct een categorie intypen. Als het niet duidelijk is welke sub-categorie je moet kiezen, kun je ook alleen de hoofdcategorie gebruiken.

Categories that require special handling are described briefly in this section. A complete list can be found in the table below. It also lists the keywords that can be used in the app to search for the category.

Car Services

This main category contain Gas Stations, Parking Lot, Garage / Automotive Shop, Car Wash, and Charging Stations. The most important area places are Gas Stations and Parking Lots.

Gas Stations

Gas stations are always drawn as an Area. They should be mapped to the edges of the property (or at least to the drivable area of the gas station). In larger gas station Areas, a road can be helpful in the navigation on and of the area. This road should be drawn as a Parking Lot Road, without streetname.

There is more information contained in an Gas station Area than can be viewed in WME, such as available fuels and corresponding prices. Per country four fuel types are available, which are shown for all gas stations. Gas stations always get the name in the format <Brand> <Name Gas station>, for example “Shell De Rotonde”. Choose the Brand from the drop down menu. Leave this option blank if the brand is not listed.

Als er ook een shop bij het tankstation hoort, dan kun je deze als secundaire categorie invoegen. Heeft de winkel andere openingstijden dan de pompen, bijvoorbeeld wanneer 's nachts onbemand getankt kan worden, dan maak je hiervoor een extra puntplaats aan met als categorie 'Gemakswinkel/Kiosk'.

WazeGasStations.png
The international (US) Wiki has an extended description of Gas Stations. If there are differences in the guidelines, remember that the guidelines in the BeNeLux precede when applied to the map in Belgium, the Netherlands, or Luxembourg.


Tankstations worden gelocked op lvl 3, of zo hoog als je eigen level.

Parking Lots

Parking Lot Places are always drawn as an Area. Two principles govern whether a given lot, structure or garage warrants a Parking Lot Area Place:

General Public Use 
All Parking Lot Area Places must be legally and locally condoned for at least short-term use (paid or not) by the general public. The Waze map must never show a Parking Lot Area Place where a naïve driver could risk towing, ticketing, or violating community norms. There are no exceptions.
General Purpose Use 
Drivers who leave cars in a Parking Lot Area Place should be entitled to walk or take other transportation to any destination of choice, and this should be a common occurrence.

Parking that does not satisfy these two principles shall not be marked with the Parking Lot Area Place.

As long as parking satisfies the two principles of general public and general purpose, it is eligible for a Parking Lot Area Place regardless of whether it is free or paid. You may add the € symbol after the name of paid parkings, e.g., “Quick Parking Zaventem [€]”.

Parking Lots Names

Use the commonly used name such as “Quick Parking Zaventem”. To be avoided are names such as "Parking de l’Hôpital Saint-Luc" that suggest that the parking is dedicated; if it really is dedicated, it should not be a Parking Lot, and if it isn't, the name should not suggest that it is. Do not use completely generic names such as "Parking" or "Public Parking" for anonymous parking facilities. If a Parking Lot has no specific name, leave the name open or name it as [P]. In case the parking lot has no commonly used name please add the name of the road in the address. This should be the road where the (main) entrance of the parking lot is. This way when you search for a parking in the app you can see the difference between the PL's and it won't fill the map with unnecessary names.

De internationale (US) Wiki heeft een uitgebreide beschrijving van Parking Lots. Wanneer er andere regels worden beschreven, bedenk dan dat de regels in de BeNeLux altijd voorrang hebben indien van toepassing op de kaart in België, Nederland of Luxemburg.

Omdat Parkeerplaatsen belangrijk zijn in de routing van Waze, worden deze gelocked op (minimaal) Level 2.

WME BNL charging station details.JPGCharging Station

Charging station are Point Places with the following properties:

  • Category: Car services > charging station
  • Name: Provider maxkW (number of charging points)
  • lock: 2, or as high as your own level
  • Address: add, if possible provide the housenumber
Professional and public

For public buildings or services such as fire departments, town halls and the like, we set the location of the name after the name, e.g., Stadhuis Antwerpen. For Organisations that have several locations, specify the location after a hyphen, after the general name of the organisation, e.g., UZ leuven - campus Gasthuisberg.

Ziekenhuis

Deze categorie geldt alleen voor Ziekenhuizen, Eerste Hulp Posten en andere plaatsen die spoedeisende Hulp bieden. Voor alle andere medische zorg is op dit moment geen aparte categorie beschikbaar en daarom gebruiken we voorlopig de categorie Kantoor, Persoonlijke verzorging, Organisatie, of enige andere categorie die van toepassing is.

Winkelen en diensten

Autoverhuur

Alle vormen van Autoverhuur, zoals een kantoor, afhaalpunten of retourlocaties, worden ingetekend als Puntplaats met als categorie Autoverhuur. Als de terugbrenglocatie een gewone parkeerplaats is, voeg dan alleen het gebouw van het autoverhuurbedrijf als puntplaats in binnen deze categorie.

Geldautomaten

Geldautomaten kunnen zich binnen of buiten gebouwen bevinden. In Waze worden geldautomaten toegevoegd wanneer ze voor iedereen toegankelijk zijn. Ze worden toegevoegd als een Puntplaats, met als primaire categorie Geldautomaat en als naam Geldautomaat [%NameVanDeBank%]*. Maar, wanneer ze in een gebouw te vinden zijn, zoals een bank, supermarkt, of postkantoor, moet extra opgelet worden:

Als de openingstijden afwijken van deze van het gebouw waarin het toestel staat:
Een geldautomaat in de hal van een bank kan bijvoorbeeld tijdens andere uren dan de uren van het kantoor toegankelijk zijn.
  • Voeg een afzonderlijk puntplaats toe, met als primaire categorie Geldautomaat.
  • Vergeet niet om de afwijkende openingstijden toe te voegen.
Als de openingstijden hetzelfde zijn als deze van het gebouw waarin het toestel staat:
  • Voeg geldautomaat als secundaire categorie toe bij de plaats van het gebouw.
  • Vergeet niet om de openingstijden van het gebouw toe te voegen.

Geldautomaten die beperkt bruikbaar zijn (zoals deze die enkel door klanten van een bepaalde bank mogen gebruikt worden), zouden niet mogen toegevoegd worden. Iedere andere beperking, zoals de noodzaak om een bankpas te swipen om binnen te kunnen, kan bij de beschrijving vermeld worden, wanneer je het belangrijk acht voor Wazers die een geldautomaat zoeken.

* Noot: Om te verhinderen dat een afzonderlijk toegevoegde 'geldautomaat puntplaats' door WME automatisch als een update voor de Plaats van het gebouw zal samengevoegd worden, moet de naam van de geldautomaat anders zijn dan de naam van het gebouw. Daarom werd een naamafspraak ingevoerd.

Table of Categories

This table shows the categories used for the Waze Places. It shows examples, lock levels and search strings (scroll to the right of the table). Also, there is an indication to the use of a Point or an Area Place. Area Places should have a minimum area size of 500 m2 (e.g., 50m x 10m) to be visible in the client's display. See also the paragraph on how to determine Area or Point.

Onderaan de tabel kun je kiezen in welke taal je de categorieën wilt zien.Flag of Benelux.png BeNeLux Community Wegtypes Plaatsen Forum WME Flag of Benelux.png