Benelux Roads (General)

From waze
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch 0% • ‎English 100% • ‎français 100% • ‎Lëtzebuergesch 0% • ‎Nederlands 98%
Flag of Benelux.png Benelux Community Roads Landmarks Forum WME Flag of Benelux.png

Benelux announcement:

We are currently converting the Benelux pages to fit the new translate tool. This may result in to strange results in the layout. If you notice something that does not seems right, pleas let us know.

Sinds de overname door Google maakt Waze voor het plannen van een route gebruik van de zoekmachine van Google. Bij het plaatsen van een zoekopdracht wordt dus in de Google database gezocht. Indien er een match is, krijgt Waze de coördinaten terug gezonden. Waze zoekt op basis van deze coördinaten het dichtstbijzijnde segment en berekent vervolgens de route naar dit betreffende segment.

In de toekomst kan die zoekfunctie evolueren. Er zal dan eerst in de Waze database gezocht worden. Indien er geen match is, zal Google geraadpleegd worden. Wanneer deze omschakeling precies plaats zal vinden, is op het moment van schrijven nog niet bekend. (april 2014) Wel lopen er momenteel reeds verschillende proefprojecten voor het uittesten van deze vernieuwde zoekfunctie.

Geometry

Keep It Simple/Stupid (KISS)

" As simple as possible, as complex as necessary "

"zo eenvoudig als mogelijk, zo ingewikkeld als nodig"

KISS is het sterk vereenvoudigen van de weg geometrie zonder de essentiële route instructies te verliezen.

Meer info hier}}

Voorsorteer stroken

Voorsorteerstroken worden NIET ingetekend.

Voorsorteerstroken gaan in tegen het KISS principe omdat ze leiden tot complexe situaties die moeilijker te beheren zijn zonder veel extra meerwaarde voor de routing. Korte segmenten en extra splitsingen kunnen een negatieve invloed hebben op de routing (extra penalty, foute gemiddelde snelheden, ...).

Uitzondering op de regel zijn voorsorteerstroken die meer dan 50 meter voor het kruispunt afsplitsen van de hoofdweg EN waarbij de rijstrook van de hoofdbaan gescheiden wordt door obstakels (betonblokken, middenberm, ...)


Ring road

Er zijn wegen welke onder meerdere types geplaatst kunnen worden. Met name bij ringwegen (R-weg) komt het voor dat deze ook een N-weg is in de categorie Major Highway. Als voorbeeld is de ring R23 rond Leuven op grote delen ook N2 of N3. We maken in dat geval de ringweg Major Highway.

Ringwegen die autosnelweg zijn, zoals de R0 rond Brussel, krijgen het type Freeway.


Rotondes

Als je een rotonde wilt toevoegen dan teken je eerst de wegen als een normaal kruispunt, maar de wegen sluit je niet op elkaar aan. Vervolgens teken je de rotonde en WME zal de kruisende wegen automatisch aansluiten en inkorten.

Als je een rotonde wil aanpassen (extra aansluitingen) dan moet je de rotonde eerst volledig verwijderen en opnieuw aanmaken met bovenstaande werkwijze. Tijdens het genereren van de live map krijgt elke uitgang een nummer. Het toevoegen van een extra segment zorgt ervoor dat de volgorde niet meer klopt en het ronde punt corrupt wordt.

Een rotonde wordt altijd voorzien van een plaatsnaam en nooit voorzien van een straatnaam. Dit heeft te maken met de routebegeleiding tijdens het navigeren.

Een rotonde krijgt altijd het type weg van de doorgaande weg en wordt gelockt met een level 3+.


Segment Properties

Resources - Sources - Bronnen

Let op bij het gebruiken van bepaalde bronnen voor het bewerken van de kaart; bepaalde gebruiksvoorwaarden kunnen beperkend zijn en bij overschrijding ervan zelfs toe leiden dat Waze bepaalde gebieden op de kaart, al dan niet geheel of gedeeltelijk, dient te verwijderen.

Using external sources (English)


Country

ToDoItem.png ToDo: Kort woordje uitleg wat je hier (niet) kunt wijzigen.


City

Plaatsnamen liggen voor de Benelux vast in lijsten. Voor Nederland is dit terug te vinden via de Staatsalmanak.

Voor België is dit terug te vinden in PDF of in HTML.

Plaatsnamen toekennen aan een weg kan enkel binnen een bepaalde afstand van de plaatsnaam op de kaart.


ToDoItem.png ToDo: Lijst van plaatsnamen van luxemburg?


Voor het bepalen van de plaatsgrenzen raadpleeg je bij voorkeur de kaart van ViaMichelin. Je kan zoeken op plaatsnaam, maar ook op postcode welke je kan terug vinden in de lijst met plaatsnamen. Het zoeken op basis van de postcode kan handig zijn voor plaatsnamen die op verschillende plaatsen in België voor komen.

Er kunnen zich soms echter situaties voordoen waarbij het niet geheel duidelijk is. Zo komt het voor dat een bepaalde plaats in Viamichelin in 2 delen opgesplitst werd. Een voorbeeld is de Waalse plaats Geest-Gérompont-Petit-Rosière, welke in het verleden uit meerdere delen bestond. Deze wordt nu als 1 plaats ingegeven.

Ook kan het zijn dat de naam die in ViaMichelin gebruikt wordt, afwijkt van de naam in de lijst. Hou je aan de namen in de lijst. Een nieuwe plaatsnaam toevoegen zal geweigerd worden door de WME.


Street

Naast de plaatsnaam krijgen de meeste wegen uiteraard ook een straatnaam. Bij het ingeven van de straatnamen, hanteren we de schrijfwijze in de officiële taal.

In de 19 Brusselse gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest waar er 2 officiële talen zijn wordt de Franse versie aangehouden. In de plaatsnamenlijst van België staat aangegeven wat de officiële taal is.

Naast de straatnaam kan het zijn dat de straat ook een nummer heeft. Dit nummer wordt voor de straatnaam geplaatst. Enkele voorbeelden:

N200 - S103 - Haarlemmerweg
N68 - E421 - Route d'Eupen
N451 - Kieldrechtsebaan


House Numbers

Huisnummers worden nog niet toegevoegd aan de wegen in België.

Momenteel (14 mei 2013) is er informatie doorgegeven aan Waze waar ze deze data kunnen kopen. Als dit zover is zal deze data hoogstwaarschijnlijk in 1 keer geimporteerd worden. Hierbij bestaat de kans dat bestaande huisnummers overschreven worden.


Elevation

Lock

Hoe belangrijker een weg, hoe meer Wazers er gebruik van maken en hoe pijnlijker het is als deze niet correct is bewerkt en de routing vreemd begint te doen. Om dit te voorkomen worden belangrijke wegen in de Waze Map Editor gelocked op bepaalde levels.

De richtwaardes van de lock-levels zijn terug te vinden op de pagina's van de road types. Deze worden over het algemeen toegepast in de Benelux.

Uitzonderingen:

  • Als je eigen level niet hoog genoeg is volstaat het om te locken op jouw level, of je vraagt hulp.
  • Als de Luchtfoto's afwijken of Streetview afwijkt van de reële situatie is het toegestaan om 1 level hoger te locken.
  • Complexe situaties worden soms beschermd door een hoger level.
  • Wegenwerken worden 1 level hoger gelockt (of minimum 3)
  • Segmenten waarop time-restrictie toegepast is, zijn gelockt op minimum 3.

Als je een bewerking wilt uitvoeren aan een weg die hoger dan jouw level gelocked is dan kun je een unlock request aanvragen in onderstaande forums. Vermeld zeker de reden van de unlock en een Permalink naar de segmenten die je graag geunlocked wilt zien.

Unlock Requests BE
Unlock Requests NL
Unlock Requests LUX


Flag of Benelux.png Benelux Community Roads Landmarks Forum WME Flag of Benelux.png