To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Brug din sprogkunnen

From waze
Revision as of 13:46, 7 October 2012 by Torbengb (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

En delvis oversættelse til dansk findes allerede. Waze benytter de danske tekster så vidt de findes, og hvis de mangler vises de engelske. Den delvise oversættelse betyder, at app'en er lidt en blandet sproglig oplevelse.

Alle er velkomne til at hjælpe med, og koordinere indsatsen via forummet.

Fra og med version 3.5 bliver hjemmesiden Transifex brugt til at lagre og gennemføre oversættelserne. Man kan tilmelde sig der og gå i gang.