The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Ceny paliw"

From waze
Jump to: navigation, search
(Wyszukiwanie stacji - polskie obrazki)
(Ustawienia stacji (preferowana stacja, typ paliwa, sortuj według))
 
(7 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
'''Uwaga! W budowie!
 
'''Uwaga! W budowie!
  
Waze includes a feature to track the locations of fuel (gas, diesel, petrol, etc.) stations and the current prices at those stations. Drivers can use the Waze app to search for their favorite brand of fuel or the best prices nearest their current location. [[Glossary|Wazer]]s who want to get extra points and help their fellow Wazers can enter the current price of local stations while they fill up or are stopped at a light near one.
+
Waze zawiera funkcję, która wskazuje lokalizację stacji (gaz, diesel, benzyna) oraz aktualne ceny na tych stacjach. Kierowcy mogą używać Waze w celu szukania swojej ulubionej marki lub najkorzystniejszej ceny w okolicy. [[Glossary|Wazer]]zy, którzy chcą otrzymać dodatkowe punkty i pomóc innym Wazerom, mogą wpisać aktualne ceny (lub potwierdzić aktualność cen widocznych w Waze) okolicznych stacji gdy tankują lub stoją na światłach w pobliżu.
  
 
=== Wyszukiwanie stacji ===
 
=== Wyszukiwanie stacji ===
  
[[Image:Pl_paliwo_szczegoly_1.png|240px]]
 
[[Image:Pl_paliwo_szczegoly_2.png|240px]]
 
  
  
Aby znaleźć stację w pobliżu otwórz '''Menu''', gdzie znajdziesz przycisk '''Paliwo'''
+
Możesz wyszukiwać stacje w Twojej okolicy albo wzdłuż trasy, którą podróżujesz. W obu przypadkach, aby znaleźć stację otwórz '''Menu''', gdzie znajdziesz przycisk '''Paliwo'''.
  
 
[[Image:Pl_paliwo_okolica_menu.png|240px]]
 
[[Image:Pl_paliwo_okolica_menu.png|240px]]
 +
[[Image:Pl_paliwo_trasa_menu.png|240px]]
  
Po jego wciśnięciu pojawi się lista stacji w okolicy. Kryteria sortowania możesz określić w ustawieniach.
+
Po jego wciśnięciu pojawi się lista stacji w okolicy bądź wzdłuż Twojej trasy. Kryteria sortowania możesz określić w ustawieniach.
  
 
[[Image:Pl_paliwo_okolica_lista.png|240px]]
 
[[Image:Pl_paliwo_okolica_lista.png|240px]]
 +
[[Image:Pl_paliwo_trasa_lista.png|240px]]
  
Możesz również przełączyć się na widok mapy
+
Możesz również przełączyć się na widok mapy.
  
 
[[Image:Pl_paliwo_okolicy_mapa.png|240px]]
 
[[Image:Pl_paliwo_okolicy_mapa.png|240px]]
 +
[[Image:Pl_paliwo_trasa_mapa.png|240px]]
  
 
Tak jak w przypadku innych kategorii miejsc możesz zmienić wyszukiwarkę, z której korzystasz, ale informacja o cenach będzie dostępna wyłącznie gdy użyjesz danych z Waze.
 
Tak jak w przypadku innych kategorii miejsc możesz zmienić wyszukiwarkę, z której korzystasz, ale informacja o cenach będzie dostępna wyłącznie gdy użyjesz danych z Waze.
Line 28: Line 29:
 
[[Image:Pl_paliwo_okolica_google.png|240px]]
 
[[Image:Pl_paliwo_okolica_google.png|240px]]
  
Here you'll see all stations near you sorted by price. You can choose a different sort order from the settings menu.
+
Po wybraniu danej stacji wyświetlone zostaną informacje o niej. Informacje o cenach możesz znaleźć w zakładce info.
  
[[Image:GasT4.JPG|240px]]
+
[[Image:Pl_paliwo_szczegoly_1.png|240px]]
 +
[[Image:Pl_paliwo_szczegoly_2.png|240px]]
  
'''Please note that you can choose to view stations from different search providers, but you won't see the prices. The prices for stations are available on Waze search provider only!'''
+
Stąd możesz wyznaczyć trasę do danej stacji, dodać ją do ulubionych bądź korzystając z przycisku '''Więcej''' ustawić jako punkt startowy, pokazać na mapie czy udostępnić komuś jej lokalizację.
  
[[Image:GasT18.JPG|240px]]
+
=== Aktualizacja cen ===
  
 +
Kiedy jesteś na stacji lub bardzo blisko, możesz zaktualizować ceny paliwa.
  
You also can click on '''map''' to view the fuel stations around you:
+
Naciśnij '''Zgłoś'''
 
+
[[Image:GasT19.JPG|240px]]
+
 
+
Once you have selected the desired station you'll see the preview window:
+
 
+
[[Image:GasT5.JPG|240px]]
+
 
+
At the '''Location''' tab you can:
+
 
+
* View the station on the map.
+
* See the phone number.
+
* Press '''More''' to 1) Add a stop point (see how to add a stop point), 2) Set as start point, 3) Show on map, and 4) Share the location.
+
* Add the place to favorites.
+
* Press '''Go''' to navigate to the station.
+
 
+
The '''Info''' tab shows more about the station including the phone number, a photo of the station, prices, and when the prices were last updated.
+
 
+
At the '''Specials''' tab you can check for any coupons or discounts for that station.
+
 
+
[[Image:GasT20.JPG|240px]]
+
 
+
=== Update prices ===
+
 
+
When you're in or very near a fuel station you can update the fuel price.
+
 
+
Click on '''Report'''
+
  
 
[[Image:GassP1.jpeg|240px]]
 
[[Image:GassP1.jpeg|240px]]
  
Choose '''Gas Prices'''
+
Wybierz '''Ceny paliwa'''
  
 
[[Image:GassP2.jpeg|240px]]
 
[[Image:GassP2.jpeg|240px]]
  
Choose the station from the list:
+
Wybierz stację z listy:
  
 
[[Image:GasT9.JPG|240px]]
 
[[Image:GasT9.JPG|240px]]
  
  
Here you'll see the prices for each grade of fuel:
+
Zobaczysz cenę za każdy rodzaj paliwa:
  
*Regular
+
*Pb95
*Midgrade
+
*Pb98
*Premium
+
*Gaz
 
*Diesel
 
*Diesel
  
 
[[Image:GasT10.JPG|240px]]
 
[[Image:GasT10.JPG|240px]]
  
Note: Waze only tracks a single price for each fuel grade. If a station offers a different price for cash or credit, the credit price is the recommended one to enter. The reason is for consistency among all Wazers and most people know the credit price is higher by a typical amount (when not the same as cash). In addition, the 3rd-Party pricing that Waze gets for some stations is the credit price.  Entering the cash price only creates an inconsistency.
+
Zauważ: Waze zachowuje jedną cenę dla każdego typu paliwa. Jeśli stacja oferuje różną cenę dla gotówki i karty, zaleca się wpisywać cenę za płatność kartą. W przypadku różnicowania cen powszechnie wiadomo, że płatność kartą jest zazwyczaj droższa od płatności gotówkowej. W dodatku, dane o cenach firm trzecich, które Waze otrzymuje dla niektórych stacji, są cenami w przypadku płatności kartą.
  
If the prices are correct, press '''Yes''' and the date will be updated to today as the most recent price check date. If any of them are wrong, press '''No''' to begin updating the prices.
+
Jeśli wprowadzone ceny są poprawne, naciśnij '''Tak'''. Wówczas zaktualizowana zostanie data wprowadzenia cen. Jeśli którakolwiek z cen jest błędna, naciśnij '''Nie''' żeby rozpocząć aktualizowanie.
  
To update a price just tap on the current price and update the price. If that grade of fuel is not available at that station, press the '''Not Available''' button. If the current price is accurate for that grade, press '''Next''' to keep the current price and move to the next grade.
+
Żeby zaktualizować cenę, po prostu stuknij na aktualnej cenie paliwa i zmień wartość. Jeśli ten rodzaj paliwa jest niedostępny na stacji, naciśnij przycisk '''Niedostępne'''. Jeśli wpisana cena jest wciąż aktualna, naciśnij '''Następne''' żeby zachować aktualną cenę i przejść do kolejnej.
  
 
[[Image:GasT11.JPG|240px]]
 
[[Image:GasT11.JPG|240px]]
  
Click '''Send''' to save the update.
+
Kliknij '''Wyślij''', żeby zapisać aktualizację.
  
 
[[Image:GasT17New.jpg|240px]]
 
[[Image:GasT17New.jpg|240px]]
  
Currently saving the prices for a station provides the Wazer 8 points.
+
Aktualnie, zapisanie cen dla stacji dodaje 8 punktów do naszego konta.
 
+
=== Station Settings (preferred station, gas type, sort by) ===
+
 
+
You can choose to view only preferred gas stations, preferred gas types, and have them sorted.
+
 
+
* Open the '''Menu''' and choose '''Settings''':
+
 
+
[[Image:IMG_1148.jpg|240px]]
+
 
+
In the settings menu scroll down and choose '''Gas stations''':
+
  
[[Image:GasT12.JPG|240px]]
+
=== Ustawienia stacji (preferowana stacja, typ paliwa, sortuj według) ===
  
==== Preferred Station ====
+
Masz możliwość wyboru widoku tylko preferowanych marek stacji, preferowanego typu paliwa i sposobu sortowania.
  
Choose '''Preferred station''':
+
* Otwórz '''Menu''' i następnie '''Ustawienia''':
  
[[Image:GasT13.JPG|240px]]
+
[[Image:PLMenuStacje.png|240px]]
  
Here you can choose to show All stations or only one:
+
W menu Ustawień przejdź niżej i wybierz '''Stacje paliw''':
  
[[Image:GasT14.JPG|240px]]
+
[[Image:PLWybierzStacje.png|240px]]
  
==== Gas Type ====
+
==== Preferowana stacja ====
  
Choose the price of the gas type that you want to see when searching for a station:
+
Wybierz '''Preferowana stacja''':
  
[[Image:GasT15.JPG|240px]]
+
[[Image:PLPreferowanaStacja.png|240px]]
  
Here you will see the price of the selected gas type:
+
Tu możesz wybrać, czy chcesz widzieć Wszystkie stacje, czy też tylko jedną, określoną markę.:
  
[[Image:GasT4.JPG|240px]]
+
[[Image:PLPreferowanaMarka.png|240px]]
  
==== Sort By ====
+
==== Preferowany Typ Paliwa ====
  
Choose how you want to view the search results of the gas stations:
+
Wybierz, który typ paliwa chcesz widzieć podczas przeszukiwania stacji paliw:
  
[[Image:GasT16.JPG|240px]]
+
[[Image:PLPreferowanePaliwo.png|240px]]
  
*Sort by Price
+
Tutaj będziesz widział cenę wybranego typu paliwa:
*Sort by Distance
+
*Sort by Brand
+
  
 +
[[Image:PLCenyPaliwa.png|240px]]
  
----
+
==== Sortuj według ====
  
=== {{Anchor|Add a station}}Add a station (currently applies only for world server) ===
+
Wybierz jak mają być pokazywane wyniki wyszukiwania stacji paliw:
This section is currently only applicable to the World Server and not the North American server. It is planned for the North American server in the near future.
+
{{Adding_Gas_Stations}}
+
  
=== Remove a station ===
+
[[Image:PLSortowanieStacji.png|240px]]
Currently only the World Server provides direct access to remove stations. From the Waze Map Editor enable Landmarks to see the outline of the station. Delete the landmark and save the changes.
+
  
For the North American server, until the Waze Map Editor can directly access the gas stations, the best way to indicate a station is closed is to use the Waze client app. Drive to the location of the station and use the option to update the fuel prices outlined above. For each fuel type use the "Not Available" option and save the changes. This will prevent the station from being displayed in the client app until it can be removed completely.
+
*wg Ceny
 +
*wg Odległości
 +
*wg Marki

Latest revision as of 00:34, 4 December 2013

Country: Poland

Uwaga! W budowie!

Waze zawiera funkcję, która wskazuje lokalizację stacji (gaz, diesel, benzyna) oraz aktualne ceny na tych stacjach. Kierowcy mogą używać Waze w celu szukania swojej ulubionej marki lub najkorzystniejszej ceny w okolicy. Wazerzy, którzy chcą otrzymać dodatkowe punkty i pomóc innym Wazerom, mogą wpisać aktualne ceny (lub potwierdzić aktualność cen widocznych w Waze) okolicznych stacji gdy tankują lub stoją na światłach w pobliżu.

Wyszukiwanie stacji

Możesz wyszukiwać stacje w Twojej okolicy albo wzdłuż trasy, którą podróżujesz. W obu przypadkach, aby znaleźć stację otwórz Menu, gdzie znajdziesz przycisk Paliwo.

Pl paliwo okolica menu.png Pl paliwo trasa menu.png

Po jego wciśnięciu pojawi się lista stacji w okolicy bądź wzdłuż Twojej trasy. Kryteria sortowania możesz określić w ustawieniach.

Pl paliwo okolica lista.png Pl paliwo trasa lista.png

Możesz również przełączyć się na widok mapy.

Pl paliwo okolicy mapa.png Pl paliwo trasa mapa.png

Tak jak w przypadku innych kategorii miejsc możesz zmienić wyszukiwarkę, z której korzystasz, ale informacja o cenach będzie dostępna wyłącznie gdy użyjesz danych z Waze.

Pl paliwo okolica google.png

Po wybraniu danej stacji wyświetlone zostaną informacje o niej. Informacje o cenach możesz znaleźć w zakładce info.

Pl paliwo szczegoly 1.png Pl paliwo szczegoly 2.png

Stąd możesz wyznaczyć trasę do danej stacji, dodać ją do ulubionych bądź korzystając z przycisku Więcej ustawić jako punkt startowy, pokazać na mapie czy udostępnić komuś jej lokalizację.

Aktualizacja cen

Kiedy jesteś na stacji lub bardzo blisko, możesz zaktualizować ceny paliwa.

Naciśnij Zgłoś

GassP1.jpeg

Wybierz Ceny paliwa

GassP2.jpeg

Wybierz stację z listy:

GasT9.JPG


Zobaczysz cenę za każdy rodzaj paliwa:

  • Pb95
  • Pb98
  • Gaz
  • Diesel

GasT10.JPG

Zauważ: Waze zachowuje jedną cenę dla każdego typu paliwa. Jeśli stacja oferuje różną cenę dla gotówki i karty, zaleca się wpisywać cenę za płatność kartą. W przypadku różnicowania cen powszechnie wiadomo, że płatność kartą jest zazwyczaj droższa od płatności gotówkowej. W dodatku, dane o cenach firm trzecich, które Waze otrzymuje dla niektórych stacji, są cenami w przypadku płatności kartą.

Jeśli wprowadzone ceny są poprawne, naciśnij Tak. Wówczas zaktualizowana zostanie data wprowadzenia cen. Jeśli którakolwiek z cen jest błędna, naciśnij Nie żeby rozpocząć aktualizowanie.

Żeby zaktualizować cenę, po prostu stuknij na aktualnej cenie paliwa i zmień wartość. Jeśli ten rodzaj paliwa jest niedostępny na stacji, naciśnij przycisk Niedostępne. Jeśli wpisana cena jest wciąż aktualna, naciśnij Następne żeby zachować aktualną cenę i przejść do kolejnej.

GasT11.JPG

Kliknij Wyślij, żeby zapisać aktualizację.

GasT17New.jpg

Aktualnie, zapisanie cen dla stacji dodaje 8 punktów do naszego konta.

Ustawienia stacji (preferowana stacja, typ paliwa, sortuj według)

Masz możliwość wyboru widoku tylko preferowanych marek stacji, preferowanego typu paliwa i sposobu sortowania.

  • Otwórz Menu i następnie Ustawienia:

PLMenuStacje.png

W menu Ustawień przejdź niżej i wybierz Stacje paliw:

PLWybierzStacje.png

Preferowana stacja

Wybierz Preferowana stacja:

PLPreferowanaStacja.png

Tu możesz wybrać, czy chcesz widzieć Wszystkie stacje, czy też tylko jedną, określoną markę.:

PLPreferowanaMarka.png

Preferowany Typ Paliwa

Wybierz, który typ paliwa chcesz widzieć podczas przeszukiwania stacji paliw:

PLPreferowanePaliwo.png

Tutaj będziesz widział cenę wybranego typu paliwa:

PLCenyPaliwa.png

Sortuj według

Wybierz jak mają być pokazywane wyniki wyszukiwania stacji paliw:

PLSortowanieStacji.png

  • wg Ceny
  • wg Odległości
  • wg Marki