To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Czech/Aplikace Waze

From waze
< Czech
Revision as of 08:26, 15 September 2010 by Libora (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Klient nebo klientské zařízení je to, na čem spouštíte aplikaci Waze. Klient žádá servery Waze o mapy, získává informace o cestě a upozornění na události.

Vaše klientské zařízení je obvykle smartphone