To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Czech/Aplikace Waze

From waze
< Czech
Revision as of 08:26, 15 September 2010 by Libora (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Klient nebo klientské zařízení je to, na čem spouštíte aplikaci Waze. Klient žádá servery Waze o mapy, získává informace o cestě a upozornění na události.

Vaše klientské zařízení je obvykle smartphone