To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Czech

From waze
Revision as of 07:48, 15 September 2010 by Libora (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Kompletní průvodce po Waze (vy výstavbě)

Waze je volně dostupná tzv. turn-by-turn GPS navigační aplikace s hlasovými instrukcemi, aktualizací map and real-time informacemi o dopravě zdarma a s prvky sociálních sítí a herními prvky .

Začínáme Template:Getting Started

Jazyky a země Template:Languages and Countries

Jak mohu pomoci Template:How You Can Help

Problémy, chyby a omezení Template:Roblems, bugs and limitations

Plán vývoje a priority Template:Development plans and priorities

Technikálie