The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Czech/Area Manager

From waze
< Czech
Revision as of 18:55, 12 November 2015 by GinBook (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Žádost o přidělení AM (Area Manager)

Kvůli zachování kvality mapy a zabránění ničení mapy (mazání segmentů, nesprávné nastavení navigačních pokynů a označování typů cest) jsou AM (Area Manager) práva přidělovaná pouze těm editorům, kteří splňují dohodnutá kritéria.

AM, kteří dělají editační chyby a nereagují na PM (Private Message - soukromé zprávy ve fóru) déle než 30 dní a nedá se s nimi žádným dostupným způsobem spojit, budou AM práva zrušená. AM, kteří zbytečně editují bezchybné segmenty a křižovatky a opakovaně se dopustí editačních chyb, budou AM práva zrušená.


Pravidla pro přidělování AM území

Níže uvedené hodnoty najdete ve svých statistikách. V editoru klepněte na ikonu Cog.PNG, tím se dostanete na stránku My Dashboard.

Přidělení menších území

Přidělení území do 15×15 km vyžaduje splnění těchto podmínek:

Map Edits 1 000 (L2)
Points 5 000+
Forum Posts 20+
User for 3+ měsíců

Žadatel uvede 3 příklady své kvalitní práce, kterou posoudí CM/CC. Žádost bude schválena, pokud CM/CC nezjistí vážné chyby.

Přidělení větších území

Přidělení území do 25×25 km vyžaduje:

Map Edits 5 000+
Points 30 000+
Forum Posts 20+
User for 6+ měsíců

Žadatel uvede 3 příklady své kvalitní práce, kterou posoudí CM/CC. Žádost bude schválena, pokud CM/CC nezjistí vážné chyby.

Přidělení velkých území

Přidělení bude posuzováno individuálně, pokud bude dodrženo:

Map Edits 20 000+
Points 100 000+
Forum Posts 100+
User for 9+ měsíců

Velmi dobrá kvalita práce je samozřejmostí.

Hodnocení kvality

Co se týká kvality, bude se hodnotit:

  • Správná kategorizace segmentů.
  • Správná pozice vůči mapovým podkladům resp. GPS stopám.
  • Správné pojmenování ulic (podle oficiálních zdrojů vč. alt. jmen) a obce.
  • Správné nastavení turn restrictions (moře červených šipek).
  • Vyčištění soft/rev/uturn anomálií.

Vždy je možnost schválení výjimky.

Druhá a další žádost

Po třech měsících bezproblémových editací - výjimky po zdůvodnění možné, např. nasazení méně zkušeného editora na doplnění nezmapované oblasti.

Podmínky v pravidlech jsou orientační a žádost podléhá individuálnímu posouzení dle aktivity a kvality editora, nebo pokrytí dotčené oblasti jinými editory. Pokud nesplňujete některé z výše uvedených kritérií a chcete se pustit do oblasti, která je málo zmapovaná, můžete požádat o výjimku. V takovém případě někdo z top AM zkontroluje vaši existující práci a znalosti a na základě jeho zjištění bude rozhodnuto.

Zrušení AM

V případě, že nebudete editovat déle než 90 dní, bude AM oblast automaticky odebrána. O nové přidělení samozřejmě můžete žádat výše popsaným způsobem.

Pravidla zvyšování levelů

L2

Úroveň se zvýší po dosažení 1 000 editů.

L3

Úroveň se zvýší automaticky po dosažení 25 000 editů.

L4 - Local Champ

L4 se nedá vyžádat. Nominaci na L4 mohou navrhnout stávající L4+ Local Champs. O nominaci rozhodují naši Global Champs, Experti, Country manageři a Country koordinátoři. Nutnou podmínkou pro získání L4 je vysoká kvalita editování, výborná znalost pravidel a aktivní komunikace.

Pro více informací prosím navštivte česko-slovenskou sekci fóra