The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Edytor Map Waze"

From waze
Jump to: navigation, search
(Aktualizacja map)
 
(9 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 17: Line 17:
 
== Edytor map ==
 
== Edytor map ==
  
W Waze aktualnie używamy edytora map drugiej generacji (który opisujemy w tym artykule). Znany jest on jako '''Waze Map Editor''' (w skrócie WME), jest on domyślnym edytorem map dla Waze od 19 września 2011r. Interfejs tego edytora przeszedł zmianę funkcjonalną 27 maja 2014, która obejmowała funkcjonalność dodawanie miejsc, oraz ukrywania zamkniętych [[Update Requests in Waze Map Editor|update requests]] i [[Map Problems in Waze Map Editor|map problems]].  
+
W Waze aktualnie używamy edytora map drugiej generacji (który opisujemy w tym artykule). Znany jest on jako '''Waze Map Editor''' (w skrócie WME), jest on domyślnym edytorem map dla Waze od 19 września 2011r. Interfejs tego edytora przeszedł zmianę funkcjonalną 27 maja 2014, która obejmowała funkcjonalność dodawanie miejsc, oraz ukrywania zamkniętych [[Prośby o zmianę w Edytorze map Waze|próśb o zmianę]] i [[Problemy z mapą w Edytorze map Waze|problemów z mapą]].  
Aktualnie istnieją [[Banks of Servers|three different server farms]] obsłgujące mapy całego świata. Upewnij się, że wybrałeś właściwy serwer gdy edytujesz mapę w danej części świata. Możesz używać tej samej nazwy użytkownika na wszystkich serwerach, ale punkty przyznawane za edycję są gromadzone odrębnie na każdym z tych serwerów (aktualizacja - we wrześniu 2014 zintegrowano punktację ze wszystkich serwerów - informacja wymaga potwierdzenia). Ponadto mapy nie są synchronizowane pomiędzy serwerami, w związku z czym jeśli dokonasz zmian mapy Europy na serwerze obsługującym Północną Amerykę, zmiany te nie będą widoczne na serwerze europejskim.
+
Aktualnie istnieją [[Serwerownie|trzy różne serwerownie]] obsłgujące mapy całego świata. Upewnij się, że wybrałeś właściwy serwer gdy edytujesz mapę w danej części świata. Możesz używać tej samej nazwy użytkownika na wszystkich serwerach, ale punkty przyznawane za edycję są gromadzone odrębnie na każdym z tych serwerów (aktualizacja - we wrześniu 2014 zintegrowano punktację ze wszystkich serwerów - informacja wymaga potwierdzenia). Ponadto mapy nie są synchronizowane pomiędzy serwerami, w związku z czym jeśli dokonasz zmian mapy Europy na serwerze obsługującym Północną Amerykę, zmiany te nie będą widoczne na serwerze europejskim.
  
 
== Edycja Map - szybki start ==  
 
== Edycja Map - szybki start ==  
Line 39: Line 39:
 
Obok znajduje się menu wyboru języka interfejsu, w którym chcesz pracować
 
Obok znajduje się menu wyboru języka interfejsu, w którym chcesz pracować
  
[[File:Top-right-corner.png|left|thumbnail]]
+
[[File:Top-right-corner.png|150px|left|thumbnail]]
  
  
Line 118: Line 118:
 
Gdy już będziesz gotów aby zalogować się i spróbować na rzeczywistej mapie, użyj linku "Zaloguj", który znajdziesz na dolnej belceː
 
Gdy już będziesz gotów aby zalogować się i spróbować na rzeczywistej mapie, użyj linku "Zaloguj", który znajdziesz na dolnej belceː
  
[[File:Dolna_belka_tryb_treningu.png|600px|center|Dolna_belka_tryb_treningu.png]] {{clear}}
+
[[File:Dolna_belka_tryb_treningu.png|700px|center|Dolna_belka_tryb_treningu.png]] {{clear}}
 +
<br/>
  
 
== Obszary edytowalne w trybie treningowym ==
 
== Obszary edytowalne w trybie treningowym ==
Line 159: Line 160:
 
         [url=URL LINK]YOUR TEXT HERE[/url]
 
         [url=URL LINK]YOUR TEXT HERE[/url]
  
== Keyboard Shortcuts ==
+
== Klawisze skrótów ==
 +
 
 +
W Edytorze Map Waze istnieje wiele klawiszy skrótów, które będą dla ciebie pomocne jeśli wolisz używać klawiatury zamias myszki. Poniżej została podana lista domyślnych klawiszy skrótów. Możesz zmienić niektóre z tych skrótów otwierając okienko pomocy (naciskając ? w okienku edytora), wybierając skrót, a następnie naciskając pojedyńczy klawisze, który chcesz używać zamiast domyślnego klawisza. Ta zmiana ma wpływ tylko i wyłącznie na bieżącą przeglądarkę, i tylko na danym komputerze. Nowy klawisz skrótu nie jest zapamiętywany na serwerze, w związku z czym musisz wykonać taką zmianę oddzielnie na każdym komputerze i na każdej przeglądarce, których używasz.
 +
 
 +
{| class="wikitable unsortable" border="1" style="background:#EEEEEE; color:black"
 +
|- style="background:#99FF99; color:black"
 +
! width="140" | Skrót
 +
! Opis
 +
|- style="background:#99FF99; color:black"
 +
|  colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;" | '''Ogólne'''
 +
|-
 +
| {{key press|F}} || przenosi kursor do [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Search_box|paska wyszukiwania]]
 +
|-
 +
| {{key press|?}}<br/>{{key press|Shift|/}}<br/>{{key press|Shift|-}}<br/>{{key press|Shift|~}}<br/>{{key press|Shift|ù}} || wyświetla klawisze skrótów
 +
|-
 +
| {{key press|Ctrl|S}}<br/>{{red|{{key press|Cmd||S}}}} || [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Save_Button|zapisuje zmiany]]
 +
|-
 +
| {{key press|Delete}} || [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Delete_button|kasuje]] pojedyńczy zaznaczony obiekt ([[Glossary#Segment|segment]], [[Glossary#Junction|przecięcie]], [[obszar]]). Aby skasować wiele obiektów, musisz kliknąć [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Delete_button|ikonę kosza]] oraz zatwierdzić kasowanie wielu obiektów.
 +
|-
 +
| {{key press|Esc}} || kasuje zaznaczenie ze wszystkich obiektów
 +
|-
 +
| {{key press|Alt|Shift|R}}<br />{{red|{{key press|Opt|Shift|R}}}} || przeładowuje wszystkie warstwy (odświeża mapę bez odświeżenia permlinku; zachowuje zawartość czatu)
 +
|- style="background:#FFFF99; color:black"
 +
|  colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;" | '''Drawing'''
 +
|-
 +
| {{key press|G}} || rysuje nową stację paliw [[Map_Editing_Quick-start_Guide#Create_a_Landmark|landmark]] (równoważny wybraniu opcji Stacja paliw w menu dostępnym pod ikoną ołówka)
 +
|-
 +
| {{key press|I}} || draw (insert) a new [[Map_Editing_Quick-start_Guide#Create_a_Road|Road/Segment]] (equivalent to clicking Road under the big pencil icon)
 +
|-
 +
| {{key press|O}} || draw a new [[Map_Editing_Quick-start_Guide#Create_a_roundabout|Roundabout]] (equivalent to clicking Roundabout under the big pencil icon)
 +
|-
 +
| {{key press|P}} || draw a new Parking Lot [[Map_Editing_Quick-start_Guide#Create_a_Landmark|landmark]] (equivalent to clicking Parking Lot under the big pencil icon)
 +
|-
 +
| {{key press|U}} || draw new [[Map_Editing_Quick-start_Guide#Create_a_Landmark|Area Place]] (equivalent to clicking Place (area) under the big pencil icon)
 +
|-
 +
| {{key press|Y}} || add a new [[Places|Point Place]] (equivalent to clicking Place (point) under the big pencil icon)
 +
|-
 +
|- style="background:#FF9999; color:black"
 +
|  colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;" | '''Editing Segments'''
 +
|-
 +
| {{key press|D}} || delete a [[Glossary#Geometry node|geometry node]] from a road segment  while hovering the cursor over it during [[Creating and editing road segments#Adjusting_road_geometry_.28nodes.29|road geometry editing]]
 +
|-
 +
| {{key press|E}} || when one or more segments are selected, activates [[Creating and editing road segments#Address_Properties|Edit mode]] (shortcut for clicking the Edit button)
 +
|-
 +
| {{key press|H}} || when a segment is selected, activates [[House_Numbers_in_WME|House Number mode]] (shortcut for clicking the ''Edit House Numbers'' button)
 +
|-
 +
| {{key press|M}} || toggle multi-select mode. Default behavior is that to select multiple segments, you must use the modifier key to [[Map_Editing_Quick-start_Guide#Selecting_Multiple_Segments|multi-select]]. When toggled active, multi-select mode lets you select multiple segments without using the modifier key.
 +
|-
 +
| {{key press|R}} || toggle segment direction between 1-way (A->B), 1-way (B<-A), and 2-way while [[Creating and editing road segments#Updating_road_details|updating road details]]. See [[Creating and editing road segments#Road_Direction|road direction]] for more information.
 +
|-
 +
| {{key press|T}} || when one or more segments are selected, activates [[Partial restrictions#Segments|Restrictions mode]] (shortcut for clicking the ''Add/Edit Restrictions'' button) - mnemonic '''T'''ime-restrict
 +
|-
 +
| {{key press|Ctrl|A}} || select [[Map Editing Quick-start Guide#Select entire street|Entire Street]] - mnemonic Select '''A'''ll
 +
|-
 +
| {{key press|Ctrl|Z}}<br/>{{red|{{key press|Cmd|Z}}}} || [[Map Editor Interface and Controls#Undo Button|undo]]
 +
|-
 +
| {{key press|Ctrl|Shift|Y}}<br/>{{red|{{key press|Cmd|Shift|Y}}}} || [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Redo_Button|redo]]
 +
|-
 +
| {{key press|Ctrl|Shift|Z}}<br/>{{red|{{key press|Cmd|Shift|Z}}}} || [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Redo_Button|redo]]
 +
|-
 +
| {{key press|Ctrl|Up}} || increase [[Creating and editing road segments#Road_elevation|elevation of selected segments]] (if all elevations are the same)
 +
|-
 +
| {{key press|Ctrl|Down}} || decrease elevation of selected segments (if all elevations are the same)
 +
|- style="background:#FF99FF; color:black"
 +
|  colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;" | '''Junctions and arrows'''
 +
|-
 +
| {{key press|A}}
 +
|
 +
{| <!-- Embedded table for images in cell -->
 +
| {{Anchor|Transparent}}toggle connection arrows between [[Creating and editing road segments#Set_allowed_turns_.28connections.29|transparent or opaque]] so you can see beneath them and click items under them. Often times editors will hit the {{key press|A}} key by mistake and then wonder why turn arrows cannot be selected.
 +
| [[File:ArrowTrans1.png|130px|right]]
 +
| [[File:ArrowTrans2.png|130px|right]]
 +
|} <!-- End of embedded table -->
 +
|-
 +
| {{key press|Q}} || [[Creating and editing road segments#Set allowed turns .28connections.29|disable all connections]] for the selected junction which makes the turn arrows all red for that selected junction.
 +
|-
 +
| {{key press|S}}
 +
|
 +
{| <!-- Embedded table for images in cell -->
 +
| toggles [[Creating and editing road segments#Set allowed turns .28connections.29|separation of connection arrows]] so they do not overlap to ease clicking on either
 +
| [[File:ArrowSpread2.png|130px|right]]
 +
| [[File:ArrowSpread1.png|130px|right]]
 +
|} <!-- End of embedded table -->
 +
|-
 +
| {{key press|W}} || [[Creating and editing road segments#Set_allowed_turns_.28connections.29|allow all connections]] for the selected junction which makes the turn arrows all green for that selected junction. Note that this key will only enable all turns that had not previously been automatically enabled by the Waze routing server, called ''soft allowed'' turns. The soft allowed turns have a higher [[Routing_penalties|penalty]] than turns enabled by the editor. Therefore since soft and editor allowed turns have the same color green, if it is known that all turns are enabled at a particular intersection, it is better to first force all turns to ''disabled'' with the {{key press|Q}} key and then press the {{key press|W}} key to force them all to ''editor enabled''.
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|Z}}
 +
|
 +
{| <!-- Embedded table for images in cell -->
 +
|  [[Creating and editing road segments#Set_allowed_turns_.28connections.29|toggles display of disallowed connections (turns)]] for ''every'' segment/node in the view. When active, no green arrows are shown.
 +
 
 +
| [[File:ArrowShowAll1.png|130px|right]]
 +
| [[File:ArrowShowAll2.png|130px|right]]
 +
|} <!-- End of embedded table -->
 +
|-
 +
|- style="background:#9999FF; color:black"
 +
|  colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;" | '''Display and layers'''
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|A}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Area_Managers|Area Managers]] [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Layers|layer]]
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|C}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Cities|Cities]] layer
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|D}} || toggles No Name segment highlighting
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|E}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Editable_areas|Editable areas]] layer
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|F}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Moving_around_the_map|Full Screen]] mode
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|G}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#GPS_points|GPS points]] layer
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|I}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Satellite_Imagery|(Satellite) Imagery]] layer
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|L}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Landmarks|Landmarks]] layer
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|V}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Live_Users|Live users]] layer
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|P}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Problems|(map) Problems]] layer
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|R}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Roads|Roads]] layer
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|S}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#.28Speed.29_Cameras|(speed) Cameras]] layer
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|U}} || toggles [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Update_Requests|Update requests]] layer
 +
|-
 +
| {{key press|Alt|C}} || toggles Chat window
 +
|-
 +
| {{key press|Alt|Shift|R}} || reloads layers
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|Up}} || [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Zoom_Control|Zooms]] the map in one level
 +
|-
 +
| {{key press|Shift|Down}} || Zooms the map out one level
 +
|-
 +
| {{key press|Up}}{{key press|Down}}{{key press|Left}}{{key press|Right}} || [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Moving_around_the_map|Pan the map]] in all four directions
 +
|-
 +
| {{key press|Shift}} +'''click'''<br/>'''double-click''' || [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Moving_around_the_map|re-centers the map]] on at the clicked location and zooms in one level
 +
|-
 +
| {{key press|Shift}} +'''click''' + '''drag mouse''' || draws a [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Moving_around_the_map|temporary rectangle and zooms]] into that portion of the map
 +
|-
 +
|}
  
{{:Keyboard shortcuts}}
+
{{red|Red {{key press|Cmd}} keys are for Apple Mac systems}}
  
 +
<noinclude>
 +
Return to [[Waze Map Editor]].<!--
 +
-->
 +
[[Category:Transcludable pages]]
 +
[[Category:Table examples]]
 +
</noinclude>
  
 
== Aktualizacja map ==
 
== Aktualizacja map ==
Line 190: Line 335:
 
== Using External sources (such as Google Imagery) ==
 
== Using External sources (such as Google Imagery) ==
  
{{Template:External sources}}
+
{{:External sources}}
  
 
[[Category:Waze Map Editor|Waze_Map_Editor]]
 
[[Category:Waze Map Editor|Waze_Map_Editor]]

Latest revision as of 06:54, 17 November 2015

(strona w trakcie tłumaczenia - źródło Waze Map Editor)

Niniejsza strona zawiera kluczowe informacje, od których przeczytania powinien zacząć każdy edytor map Waze. Upewnij się proszę że dokładnie przeczytałeś oraz zrozumiałeś cały zawarty tutaj materiał, gdyż jego znajomość i zrozumienie jest on niezwykle istotnie do tego, abyś stał się dobrym edytorem map. Osoby które edytują mapę bez dogłębnego zrozumienia przedstawionych tutaj informacji, mogą zrobić więcej szkody niż pożytku swoją pracą. Jeśli nie możesz znaleźć na Wiki odpowiedzi na jakieś pytanie, nie obawiaj się spytać na polskim forum Waze, gdzie bardziej doświadczeni Wazerzy z chęcią odpowiedzą na pytania. Zanim spytasz, upewnij się jednak, że na Wiki na pewno nie ma odpowiedzi na twoje pytanie.

Historia

Mapy Waze w wielu krajach powstały poprzez import publicznie udostępnionych danych o drogach. Dane te były dość dokładne jeśli chodzi o geometrię dróg, jednak mogły być już niekatualne. Dodatkowo dae te nie zawierały istotnych informacji niezbędnych do prawidłowej nawigacji, takich jak dozwolone i niedozwolone kierunki jazdy, oraz podział na drógi przejezdne i nieprzejezdne, takich jak np. tory czy kanały. Zaimportowane mapy nie zawierały także informacji o tym, czy w miejscach, gdzie drogi się krzyżują, istnieje rzeczywiste skrzyżowanie dróg, czy też most. Waze domyślnie utworzył skrzyżowania (połączenia dróg) we wszystkich takich przypadkach. Nawet gdy w jakimś miejscu istniały zakazy skrętu, to w Waze wszelkie skręty były dozwolone jeśli dany segment nie został jeszcze poddany manualnej edycji. Taki zestaw danych był dobry na start, jednak koniecznie wymagał aktualizacji i obsługi.

W tym miejscu pojawiają się dwa kluczowe aspekty systemu Wazeː

 1. webowe narzędzie edycji map dostępne dla użytkowników Waze, pozwalające im na edycję map w swoim sąsiedztwie, miast lub miejsc które im są znajome.
 2. gromadzenie dane GPS użytkowników Waze służących do modyfikacji mapy, ustawiania kierunków dróg oraz zezwalania skrętów na skrzyżowaniach dróg

W niektórych krajach dane o drogach nie były dostępne, i mapy musiały być tworzone od podstaw przez użytkowników Waze. Mapy są tworzone w edytorze map, przy użyciu dróg nagranych w aplikacji klienta Waze, a także zarejestrowanych śladów GPS wszystkich użytkowników Waze nałożonych na dostępne zdjęcia lotnicze.

Edytor map

W Waze aktualnie używamy edytora map drugiej generacji (który opisujemy w tym artykule). Znany jest on jako Waze Map Editor (w skrócie WME), jest on domyślnym edytorem map dla Waze od 19 września 2011r. Interfejs tego edytora przeszedł zmianę funkcjonalną 27 maja 2014, która obejmowała funkcjonalność dodawanie miejsc, oraz ukrywania zamkniętych próśb o zmianę i problemów z mapą. Aktualnie istnieją trzy różne serwerownie obsłgujące mapy całego świata. Upewnij się, że wybrałeś właściwy serwer gdy edytujesz mapę w danej części świata. Możesz używać tej samej nazwy użytkownika na wszystkich serwerach, ale punkty przyznawane za edycję są gromadzone odrębnie na każdym z tych serwerów (aktualizacja - we wrześniu 2014 zintegrowano punktację ze wszystkich serwerów - informacja wymaga potwierdzenia). Ponadto mapy nie są synchronizowane pomiędzy serwerami, w związku z czym jeśli dokonasz zmian mapy Europy na serwerze obsługującym Północną Amerykę, zmiany te nie będą widoczne na serwerze europejskim.

Edycja Map - szybki start

Nauka najlepszych technik edycji zapewniających poprawną nawigację oraz dobry wygląd map w kliencie wymaga czasu i nabycia praktyki, ale może być też dobrą zabawą sprawiającą wiele satysfakcji. Możesz być dumny z tego, że wykonane przez ciebie zmiany służą wszystkim użytkownikom Waze. Wnikliwe zapoznanie się z dalszymi rozdziałami tego wiki jest bardzo istotne, jednak dla wykonania prostych edycji wystarczy znajomość Edycja Map - szybki start, który szybko wprowadzi Cię w świat edycji map.

Jest bardzo ważne, aby każdy edytor znalazł czas na dokładne zapoznanie się z całością dokumentacji dostępnej w editing manual, gdyż dzięki temu mapy Waze pozostaną kompletne, dokładne, i będą w stanie prawidłowo nawigować wszystkich użytkowników.

Otwieranie edytora map Waze (WME)

Podstawy

Edytor map Waze w chwili obecnej jest oficjalnie wspierany wyłącznie dla przeglądarki Chrome. Na innych przeglądarkach może działać prawidłowo, jednak brak jest oficjalnego wsparcia dla ewentualnych problemów i błędów które mogą na nich się pojawić.


Edytor map jest dostępny pod adresem URLː http://www.waze.com/editor.

W prawym górnym rogu znajduje się menu za pomoca którego możesz wybrać serwer na którym chcesz pracowaćː US & Canada, Izrael, i reszta świata. Obok znajduje się menu wyboru języka interfejsu, w którym chcesz pracować

Top-right-corner.png


Pamiętajː
aby edytować mapy Polski, musisz wybrać opcjęː Świat.Gdy jesteś na stronie domowej Wazeː Waze homepage, możesz uruchomić edytor w nastęujący sposób

 1. Na głównej stronie Waze kliknij link logowania w prawym górnym rogu ekranu, wprowadź użytkownika i hasło
 2. Kinkij na "Mapa na żywo" na górnej belce.
 3. Kliknij na guzik "Edytuj mapę", który znajduje się na dole po lewej stronie


Jeśli wszystko się uda i wejdziesz na stronę edytora map, powinieneś zobaczyć poniższy ekran startowy, na którym znajdziesz miejsce do wpisania swojego użytkownika oraz hasła.


Wme login splash screen.png


Po zalogowaniu twój ekran powinien wyglądać podobnie do poniższego ekranuː

Ekran_po_zalogowaniu.png

Najlepsze praktyki edycji map

Zanim zaczniesz edytować mapy, oprócz przeczytania niniejszej strony zapoznaj się także z Best map editing practice.

Obszary edytowalne

Podczas używania WME możesz dodawać, kasować lub zmieniać prawie każdy obiekt w twoim obszarze edytowalnym. Twój obszar edytowalny składa się zː

 1. Dróg, którymi ostatnio jeździłeś z włączoną nawigacją Waze
 2. Obszarów w pewnej odległości od tych dróg. Odległość ta zależna jest od twego rankingu edycyjnego, i wzrasta gdy rośnie twój ranking
 3. Obszarów, w których jesteś Menadżerem Obszaru (Area Manager - w skrócie AM). Możesz edytować przydzielone do siebie obszary nawet wtedy, gdy w nich nie jeździłeś. Aby zostać mMenadżerem Obszaru, musisz posiadać ranking co najmniej 3.

Możesz zobaczyć swe obszary edytowalne włączając w edytorze warstwę obszary edytowalne.

Blokady edycji

Segment drogi na mapie może posiadać blokadę edycji nadaną przez użytkownika o wyższej randze niż twoja. W takim przypadku nie będziesz mógł zmienić tego segmentu, a także skrzyżowania oraz zezwoleń/zakazów skrętów dla dróg podłączonych do tego segmentu.

Jeśli chcesz zmienić zablokowany segment, musiszː

Porady i wskazówki

Sprawdź koniecznie stronę Map Editing Tips and Hints znajdziesz w niem wiele porad i wskazówek, które przydają się podczas edycji map.

Tryb treningu

Tryb treningu.png


Edytor map Waze posiada tryb treningu, który można uruchomić bez logowania się do edytora, i w którym możesz wykonać dowolną zmianę mapy, z tym wyjątkiem że nie możesz zapisać dokonanych zmian. Aby móc zapisywać zmiany, trzeba być zalogowanym. Tryb treningu jest pomocny przy zapoznawaniu się z funkcjami edytora Waze, i powinien być używany przez nowych edytorów. W trybie treningu w obszarze po lewej stronie okna edytora wyświetlane są linki i przyciski pokazane na obrazku obok.

Wiki zawiera ogromną ilość informacji, prawie każde pytanie dotyczące Waze zostało już kiedyś zadane, i odpowiedzi na rawie każde pytanie o Waze znajduje się w Wiki.

Jeśli jesteś nowym edytorem, poświęć czas na przestudiowanie editing manual i używaj edytora w trybie treningu, ćwicząc używanie funkcji które użyłbyć będąc zalogowanym, ale bez obawy o to, że coś zostanie zniszczone.

Poniżej są propozycje funkcji, które możesz przećwiczyć w trybie treningu :
 • Dodawanie, kasowanie i zmiana segmentów.
 • Zmiana nazwy segmentu, zmiana jego kierunku i przypisanego typu drogi
 • Podłączanie segmentów do innych segmentów
 • Spróbuj zmienić ograniczenia skrętów. Zabroń wszystkich skrętów na łączniku. Zobacz jak zmiana kierunku segmentu wpływa na strzałki skrótów.
 • Utwórz rondo
 • Dodaj punkt orientacyjny
 • Dodaj obszar - np. park lub las
 • Zbuduj wiadukt
 • Skasuj zbędne węzły
 • Dodaj nazwę alternatywną dla segmentu

Gdy już będziesz gotów aby zalogować się i spróbować na rzeczywistej mapie, użyj linku "Zaloguj", który znajdziesz na dolnej belceː

Dolna_belka_tryb_treningu.png


Obszary edytowalne w trybie treningowym

W trybie treningowym (gdy nie jesteś zalogowany) masz możliwość edycji całego obszaru mapy - ale nie możesz zapisać zmian.

Podstawy edycji map

Edytor map Waze został zaprojektowany w taki sposób, aby jego używanie nie wymagało czytania ogromnej dokumentacji. Poniżej znajdziesz krótki opis prostych operacji które pozwolą ci na narysowanie nowej drogi, ronda lub obszaru.

 1. Kliknij przycisk rysowania Wme button add.png i wybierz element który chcesz narysować
  • Aby narysować drogę, kliknij aby rozpocząć rysowanie, następnie kliknij aby dodać węzeł geometrii, i na końcu kliknij podwójnie (lub raz przy naciśniętym klawiszu SHIFT) aby zakończyć rysowanie.
  • Aby narysować rondo, kliknij w środkowy punkt ronda, następnie przesuń myszkę aby zmienić rozmiar ronda, i na końcu kliknij aby go utworzyć. Zanim utworzysz rondo, musi istnieć co najmniej jedna droga prowadząca do nowego ronda.
  • Aby narysować obszar, lub POI (ang. Point of Interest), kliknij aby rozpocząć rysowanie, i następnie klikaj w miarę przesuwania myszki wzdłuż obrysu nowego obszaru. Kliknij podwójnie aby zakończyć rysowanie.
 2. Każdy dodany obiekt przed zapisaniem danych wymaga uzupełnienia danych, takich jak miasto, nazwa ulicy, kierunek i poziom, lub kategorię dla obszarów oraz POI.
 3. Gdy uzupełnisz wszystkie dane, kliknij klawisz Zapisz.

Możesz także zmieniać lub kasować istniejące obiekty na mapie. W tym celu zaznaczasz dany obiekt, a następnie zmieniasz jego geometrię, położenie albo właściwości. Operacje, które są możliwe do wykonania, zależą od rodzaju obiektu. Szczegółowe informacje związane z funkcjonalnością edytora znajdziesz w Editing manual

Permalink

W edytorze map Waze permalink jest specjajnym linkiem URL używanym do pokazania(wyświetlenia) innym użytkownikom wybranego miejsca mapy. Jest to link specjalny z tego powodu, gdyż są w nim zakodowane takie dane, jak wysokość i szerokość geograficzna, poziom powiększenia mapy (ang. zoom level), widoczne warstwy mapy, oraz dowolny wybrany przez ciebie obiekt mapy, na przykład drogi, punkty przecięcia (skrzyżowania), albo obszary, które zostały zaznaczone przez Ciebie podczas tworzenia permlinku.

Aby utworzyć permlink do aktualnego widoku w edytorze mapy, najpierw ustaw pożądany poziom powiększenia mapy, oraz wybierz dowolne segmenty drogi lub punkty przecięcia, które chciałbyś pokazać innym użytkownikom którym prześlesz permlink. Aby zaznaczyć obiekty na mapie możesz użyć opcji zaznaczania dostępnych w twojej przeglądarce (np. w systemach opartych o Windows może to być to CTRL-LEFT-CLICK). Następnie najedź kursorem myszki na link Permlinku w prawym dolnym rogu ekranu (patrz obrazek). To spowoduje, że pojawi się opcja, która pozwala skopiować URL permlinku do schowka przez naciśnięcie klawiszy Ctrl-C.

Permlink

Dodatkowo możesz kliknąć na hyperlink Permlinku prawym klawiszem myszki, co spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji (dla systemów opartych o Windows). Możesz także kliknąć na Permlink lewym klawiszem myszki aby przeładować stronę przeglądarki, co spowoduje wpisanie permlinku do linku URL w pasku adresu twojej przeglądarki, który możesz następnie zaznaczyć i skopiować do schowka. Dla tej ostatniej metody musisz wcześniej zapisać wszelkie niezapisane zmiany, ponieważ operacja przeładowania strony spowoduje utratę wszystkich niezapisanych zmian, a także dodatkowo wyczyszczenie historii czatu.

Jeśli zauważysz, że warstwa dróg nie pokrywa się z warstwą zdjęć satelitarnych Google, możesz wcisnąć przycisk Permlink aby odświeżyć ekran i skasować przesunięcie. Pamiętaj, że jeśli użyjesz opcji odświeżenia strony dostępnej w przeglądarce, zamiast przycisku Permlink, to mapa w edytorze zostanie przemieszczona do tej pozycji, na której poprzednim razem wcisnąłeś przycisk Permlink. Może to być miejsce odległe o wiele kilometrów od miejsca, które widzisz aktualnie w edytorze, i powrót do ostatnio wyświetlanego miejsca być kłopotliwy po odświeżeniu strony z poziomu przeglądarki, dlatego warto o tym pamiętać.

Ostatnio wyświetlany permlink jest zapamiętywany w twoim profilu użytkownika. Kiedy po zamknięciu przeglądarki otworzysz ponownie edytor map Waze, zostanie on automatycznie odtworzony i zobaczysz na ekranie to miejsce mapy, które widziałeś przed zamknięciem przeglądarki.

Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że gdy wysyłasz permlink innym użytkownikom, odbiorcy będą widzieć tylko to, na co pozwalają ich uprawnienia. Przykładowo edytorzy nie będą widzieć zgłoszeń o zmianę oraz zgłoszeń problemów z mapą poza swoim edytowalnym obszarem. W związku z tym pamiętaj, przesyłając permlink związany z takimi zgłoszeniami, iż tylko lokalni edytorzy oraz menadżerowie danego obszaru będą w stanie obejrzeć takie zgłoszenia. Jeśli chciałbyś udostępnić treść takiego zgłoszenia szerszej publiczności np. na forum, musisz załączyć printskrin zgłoszenia, lub ręcznie przekopiować jego treść.

Poradaː możesz zmienić nazwę linku wyświetlaną na forum używając poniższego formatuː

    [url=URL LINK]YOUR TEXT HERE[/url]

Klawisze skrótów

W Edytorze Map Waze istnieje wiele klawiszy skrótów, które będą dla ciebie pomocne jeśli wolisz używać klawiatury zamias myszki. Poniżej została podana lista domyślnych klawiszy skrótów. Możesz zmienić niektóre z tych skrótów otwierając okienko pomocy (naciskając ? w okienku edytora), wybierając skrót, a następnie naciskając pojedyńczy klawisze, który chcesz używać zamiast domyślnego klawisza. Ta zmiana ma wpływ tylko i wyłącznie na bieżącą przeglądarkę, i tylko na danym komputerze. Nowy klawisz skrótu nie jest zapamiętywany na serwerze, w związku z czym musisz wykonać taką zmianę oddzielnie na każdym komputerze i na każdej przeglądarce, których używasz.

Skrót Opis
Ogólne
F przenosi kursor do paska wyszukiwania
?
Shift+/
Shift+-
Shift+~
Shift+ù
wyświetla klawisze skrótów
Ctrl+S
Cmd+S
zapisuje zmiany
Delete kasuje pojedyńczy zaznaczony obiekt (segment, przecięcie, obszar). Aby skasować wiele obiektów, musisz kliknąć ikonę kosza oraz zatwierdzić kasowanie wielu obiektów.
Esc kasuje zaznaczenie ze wszystkich obiektów
Alt+ Shift+R
Opt+ Shift+R
przeładowuje wszystkie warstwy (odświeża mapę bez odświeżenia permlinku; zachowuje zawartość czatu)
Drawing
G rysuje nową stację paliw landmark (równoważny wybraniu opcji Stacja paliw w menu dostępnym pod ikoną ołówka)
I draw (insert) a new Road/Segment (equivalent to clicking Road under the big pencil icon)
O draw a new Roundabout (equivalent to clicking Roundabout under the big pencil icon)
P draw a new Parking Lot landmark (equivalent to clicking Parking Lot under the big pencil icon)
U draw new Area Place (equivalent to clicking Place (area) under the big pencil icon)
Y add a new Point Place (equivalent to clicking Place (point) under the big pencil icon)
Editing Segments
D delete a geometry node from a road segment while hovering the cursor over it during road geometry editing
E when one or more segments are selected, activates Edit mode (shortcut for clicking the Edit button)
H when a segment is selected, activates House Number mode (shortcut for clicking the Edit House Numbers button)
M toggle multi-select mode. Default behavior is that to select multiple segments, you must use the modifier key to multi-select. When toggled active, multi-select mode lets you select multiple segments without using the modifier key.
R toggle segment direction between 1-way (A->B), 1-way (B<-A), and 2-way while updating road details. See road direction for more information.
T when one or more segments are selected, activates Restrictions mode (shortcut for clicking the Add/Edit Restrictions button) - mnemonic Time-restrict
Ctrl+A select Entire Street - mnemonic Select All
Ctrl+Z
Cmd+Z
undo
Ctrl+ Shift+Y
Cmd+ Shift+Y
redo
Ctrl+ Shift+Z
Cmd+ Shift+Z
redo
Ctrl+ increase elevation of selected segments (if all elevations are the same)
Ctrl+ decrease elevation of selected segments (if all elevations are the same)
Junctions and arrows
A
toggle connection arrows between transparent or opaque so you can see beneath them and click items under them. Often times editors will hit the A key by mistake and then wonder why turn arrows cannot be selected.
ArrowTrans1.png
ArrowTrans2.png
Q disable all connections for the selected junction which makes the turn arrows all red for that selected junction.
S
toggles separation of connection arrows so they do not overlap to ease clicking on either
ArrowSpread2.png
ArrowSpread1.png
W allow all connections for the selected junction which makes the turn arrows all green for that selected junction. Note that this key will only enable all turns that had not previously been automatically enabled by the Waze routing server, called soft allowed turns. The soft allowed turns have a higher penalty than turns enabled by the editor. Therefore since soft and editor allowed turns have the same color green, if it is known that all turns are enabled at a particular intersection, it is better to first force all turns to disabled with the Q key and then press the W key to force them all to editor enabled.
Shift+Z
toggles display of disallowed connections (turns) for every segment/node in the view. When active, no green arrows are shown.
ArrowShowAll1.png
ArrowShowAll2.png
Display and layers
Shift+A toggles Area Managers layer
Shift+C toggles Cities layer
Shift+D toggles No Name segment highlighting
Shift+E toggles Editable areas layer
Shift+F toggles Full Screen mode
Shift+G toggles GPS points layer
Shift+I toggles (Satellite) Imagery layer
Shift+L toggles Landmarks layer
Shift+V toggles Live users layer
Shift+P toggles (map) Problems layer
Shift+R toggles Roads layer
Shift+S toggles (speed) Cameras layer
Shift+U toggles Update requests layer
Alt+C toggles Chat window
Alt+ Shift+R reloads layers
Shift+ Zooms the map in one level
Shift+ Zooms the map out one level
Pan the map in all four directions
Shift +click
double-click
re-centers the map on at the clicked location and zooms in one level
Shift +click + drag mouse draws a temporary rectangle and zooms into that portion of the map

Red Cmd keys are for Apple Mac systems


Return to Waze Map Editor.


Aktualizacja map

Edycje map wykonane w edytorze nie pojawiają się natychmiast na Live Map (Mapa na żywo) ani w aplikacji klienckiej Waze. Aktualizacja map na serwerach odbywa się zwykle raz na 24 godziny, ale z różnych powodów może przedłużyć się nawet do kilku, lub w ekstremalnych przypadkach nawet do kilkunastu dni.

Bieżący status aktualizacji map możesz sprawdzić na stronieː Waze status

Link do tej strony jest dostępny także na głównej stronie Waze w opcji Wsparcie

Szczegółowe informacje związane z czasami aktualizacji różnych procesów Waze możesz znaleźć na stronieː Timeline of updating process

Editing Manual

See the Editing manual page.


Style Guides

The Style Guides are important for understanding the nuances of road network design in Waze. Please take time to read, and reference them in the future when you come upon a tricky intersection.


Using External sources (such as Google Imagery)

Usage of any external copyrighted source of information, in order to add information to the Waze database or maps, is not allowed. External copyright information includes any online or printed map information that is not provided by Waze through the Waze Map Editor interface.

With the recent acquisition of Waze by Google, Inc., changes have been made to the Waze Map Editor to include updated aerial and street view images from Google. These are considered internal sources and completely acceptable to be used in creating map information for Waze. Google's terms of use restricts use of their map information to specific conditions and Waze has the proper licensing to use what you see inside the Waze Map Editor, but nothing else.

Using any source of external copyright information puts the Waze maps under danger of being forced to revert all changes done to the map in your area / country.

If any user were to do such a thing, it would taint all the work that person did on the maps and Waze would need to reverse out all those edits. There could also be other adverse effects. Waze has already had to remove all the maps for Chile, and other South American countries because the source of the map data was not properly licensed (not the result of any Waze action).

Users may negotiate with officials in their country for access to aerial images that Waze can use. The user must be careful not to give the impression that they are acting on behalf of Waze. But as an interested citizen any user can speak with local authority, in a local language, to explain the benefits to their country in making aerial images freely available as a public good.

Note that external copyright information does not include any source of information that is provided by Waze through the internal tools of the online editor or application. Also any information developed independently by a user being physically present at a site is acceptable to add to the map as long as it is provided without copyright.