The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Eesti

From waze
Revision as of 15:57, 18 July 2011 by Zcougar (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Mittetäielik Waze kasutusjuhend

Kaardi parandamine

Kaardi parandamisega peaks tegelema ainult need kasutajad, kel

 • on palju vaba aega ja
 • see leht läbi loetud ;-)

Kõik kasutajad on teretulnud oma kodukanti kaardistama. Suuremate alade kaardistamiseks on vaja administraatori õigusi ning neid antakse juba kogenud kasutajatele (http://world.waze.com/dashboard/ "Map Updates:" võiks näidata vähemalt tuhandet tegevust).

Teede tüübid

Maanteede tähistamisel kasutatatakse maanteaameti teede klassifikatsiooni:

 • Põhimaantee (numbrid 1…11 ja 92) märgitakse Freeway,
 • Tugimaantee (kahekohalised numbrid) märgitakse Major Highway,
 • Kõrvalmaantee (viiekohaline number) märgitakse Minor Highway.
 • Linnatänavad ja väikesed kohalikud teed märgitakse olenevalt tänava suurusest ja tähtsusest kas Primary Street või lihtsalt Street. Siin on veidi mänguruumi ja see käib osaliselt tunde järgi.
 • Õuealateed mägitakse Parking Lot Road. Sel juhul ei pakuta navigeerimist läbi õueala (mis on Liiklusseadusega keelatud!).
 • Kõnniteid pole üldiselt mõtet kaardile kanda. Kui on tegemist mingi pikema ja eraldiseisva teega (matkarajad näiteks), siis võib kasutada Walking Trails tüüpi.
 • Raudteed Waze ei näita kuid võimalusel tasub need kaardile joonistada. Loodetavasti saab neid tulevikus ikkagi näha (tegemist on väga hea orientiiriga).
 • Ramp-i kasutada ainult kahe erineval tasapinnal oleva tee ühendamiseks. Tavaliste peale- ja mahasõiduradade jaoks seda mitte kasutada!
 • Kui maantee jookseb läbi asula, siis tema tüüp ei muutu ehk ta on ikka edasi Freeway, Major Highway vms. Nende magistraalide tänavateks tegemisel tekib suure pildi peale asulate kohale valge laik kuna välja suurendades tänavaid enam ei näidata.

Teede nimed

 • Asulas on Street: alati tänava nimi. Tänava nimi on ilma lõputa "tänav". Muudel juhtudel on tuleb tänava tüüp lisada (puiestee, tee, põik jne).
 • Kui asulat läbib maantee, siis on maantee numbrid ja nimi kirjas Alt street: all.
 • Väljaspool asulat on maanteede puhul Street: all kirjas esimene number prioriteedi järgi (vt edasi), Alt street: all on kirjas teised numbrid ja nimi.
 • Ühe Street: või Alt street: välja peal on kirjas ainult üks nimi!
 • Maanteede numbrid on alati kahe kantsulu vahel. Tulevikus on lootust saada sellisel kujul märgitud numbrid karadile maanteemärkide kujutistena nii nagu on USAs. See teeb ka otsingu selgemaks.
 • Maanteede numbrite prioriteedid on (vähenevas järjekorras):
  • Euroopa tee number (näiteks "[E20]")
  • lühendatud number (näiteks "[230]")
  • kohalik tee number (näiteks "[2]" või "[11230]")
  • tee nimi (näiteks "Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee")

Asulad

 • Asulate piirid on tegelikud katastri piirid, mis üldjuhul langevad kokku LE järgi asula alguse ja lõpuga tähistatud alaga kuid mitte alati. Kuna asulas on maanteedel tavaliselt tänava nimi, siis tekib asula piirile igal juhul junction ning see on ka hea, sest kiirused on asulas ja väljaspool erinevad ning siis ei keskmistata neid kokku.
 • Kui maantee jookseb läbi asula, siis tema tüüp ei muutu (vt eestpoolt)
 • Maakondi ei tohi kunagi asulateks märkida! Praeguseks peaks kaart puhas olema kuid see tekitab oi-oi kui palju probleeme.