The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Eesti

From waze
Revision as of 19:58, 16 August 2012 by Zcougar (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Mittetäielik Waze kasutusjuhend

Igapäevane kasutamine

Mõned näpunäited igapäevaseks Waze kasutamiseks

 • Lülita Waze alati sisse kui autoga sõidad - mida rohkem on infot erinavate teelõikude läbimise kiiruse kohta erineval ajal, seda täpsem on navigatsioon.
 • Ära kasuta Waze'i kui sõidad ühistranspordiga, jalgrattaga või käid jala - see õpetab serverile vale kiiruse ning üldjuhul hakkab genereerima ummikute teateid teistele kasutajatele.
 • Ära unusta Waze'i käima kui oled jõudnud koju või tööle. Lülita Waze välja paar tänavat varem, et kaitsta oma privaatsust. Isegi kui sind online ei näidata ja oled anonüümne, jääb trass serverisse maha ning see on kaardi redigeerimisel näha.
 • Kui kasutad vana Waze versiooni, lülita "teerull" sisse ainult juhul, kui sõidad uut teed. Ära unusta seda välja lülitada kohe, kui oled jõudnud teele, mis on kaardil juba olemas. Versioonist 3.0 alates ei saa enam teid rullida ning need sisestatakse juba Papyrus'e või Cartouche kaudu.
 • Kui aega on ja märkad navigatsioonil vigu, siis raporteeri kaardi vigadest. Tee seda foori taga seistes või veel parem kõrvalistmel.
 • Kui tahad rohkem pukte teenida, tee väike ring ja rulli uusi teid. See annab kordades rohkem punkte kui mööda olemasolevaid teid sõites :-)
 • Salvesta telefoni kodu ja töökoht (kasuta nimesid "Home" ja "Work") ning kasuta alati navigatsiooni. Alusta lühima teekonna variandiga ning kui see paistabki kõige otsem tee olema ja ei tee kummalisi ringe (st kaart on korras), siis hakka kasutama kiireima teekonna valikut. Pikemate sõitude ja tihedama liiklusega tänavate läbimise korral hakkab Waze sind üllatama pealnäha kummaliste kuid kiiremate teekondade leidmisega.

Cartouche kasutamine

TÄHELEPANU! Uus kaardiredaktor on Papyrus. Siinsed näited on tehtud vana Cartouche baasil. Tänasel päeval ei ole Papyrus veel piisavalt võimalusterohke, et hard-core kaaridjoonistamist harrastada ning seda tasuks kindlasti teha vana Cartouche abil. Kiirete muudatuste jaoks (nagu näiteks pöörete keelamiseks-lubamiseks) on Papyrus jällegi mugavam.

Edaspidi on juttu vaid kaardi redigeerimisest ning reeglitest, mida peab jälgima Eesti teede joonistamisel.

Kaardi joonistamise ja parandamisega peaks tegelema ainult need kasutajad, kel

 • on palju vaba aega ja
 • see leht läbi loetud ;-)

Kõik kasutajad on teretulnud oma kodukanti kaardistama. Suuremate alade kaardistamiseks on vaja administraatori õigusi ning neid antakse juba kogenud kasutajatele (http://world.waze.com/dashboard/ "Map Updates:" võiks näidata vähemalt tuhandet tegevust).

Kohustuslik kirjandus

Igaüks, kes tahab kaarti ise parandama hakata, peaks läbi lugema juhendid lehelt Map Editing

Teede joonistamine

Väike meeldetuletus ning näpunäited, mida tuleks alati jälgida ehk mõne sõnaga kõige levinumatest probleemidest, mida kipuvad uued kasutajad kaardi joonistamisel tegema.

Kõik teed koosnevad lõikudest (segment). Igal lõigul on alati algus- ja lõpp-punkt. Lõigud ei tohi mitte kunagi ristuda samal tasapinnal. Kui kaks olemasolevat lõiku ristuvad, siis tuleb nende ristumiskohale luua ühendus (juncion) ning tekivad uued lõigud. Intersecting-roads.png

Teede joonistamisel ei joonistata sõiduradu eraldi välja. Kahe suunavööndi eraldi joonistamisel on mõte vaid juhul, kui need tõesti täielikult eraldatud on ning tee on väga lai. Selliselt joonistatud teede ristmikud muutuvad väga keeruliseks ning veel keerulisem on need normaalselt navigeeritavateks saada.

Keeruline-ristmik.png

http://world.waze.com/cartouche/?zoom=6&lat=59.40234&lon=24.71104

Sõiduradadest on mõnigal juhul mõistlik siiski maha- ja pealesõidud välja joonistada, et navigeerimisel saada käsklusi "keep left" ja "keep right". Igal juhul on soovitatav keerukamaid ristmikke joonistada vaid kogenud kasutajatel ning neil, kes neid ristmikke hiljem ka läbi sõidavad ning navigatsiooni käsklusi kontrollida saavad.

Vasakpoore.png

http://world.waze.com/cartouche/?zoom=4&lat=59.34651&lon=24.6236

Vahest tuleb kaarti joonistada veidi tegelikkusest erinevalt et selgeid instruktsioone saada. Näiteks kui tee pealt keerab tänav maha liiga laugelt, siis antakse käsk "keep right" kuid enamus juhtudel on ikkagi autojuhi jaoks tegemist parempöördega ja oleks õigem "turn right" käsklus. Sel juhul tuleb teha ristmikule väike 90 kraadine pööre ja sealt diagonaaliga jätkata.

Diagonaal.png

http://world.waze.com/cartouche/?zoom=8&lat=59.37886&lon=24.65197

Alati peaks olema märgitud "Highlight connectivity" ning kõikide muudatuste juures tuleb jälgida, et lõigud ikka mõlemas suunas oma naabritega ühendatud oleks (välja arvatud muidugi ühesuunalised teed ja keelatud pöörded).

Teede tüübid

Maanteede tähistamisel kasutatatakse maanteaameti teede klassifikatsiooni:

 • Põhimaantee (numbrid 1…11 ja 92) märgitakse Freeway,
 • Tugimaantee (kahekohalised numbrid) märgitakse Major Highway,
 • Kõrvalmaantee (viiekohaline number) märgitakse Minor Highway.
 • Linnatänavad ja väikesed kohalikud teed märgitakse olenevalt tänava suurusest ja tähtsusest kas Primary Street või lihtsalt Street. Siin on veidi mänguruumi ja see käib osaliselt tunde järgi. Rusikareegel on see, et Primary Street on läbisõidutee. Street võiks olla ainul kohaliku liikluse jaoks ning mitte kasutatav kahe kõrgema kategooria tee vaheliseks liikluseks.
 • Dirt roads / 4X4 Trails tüüpi peaks kasutama põlluvaheteede jm teede puhul, mille läbimine "blondil" või Ferrariga poleks hea mõte. Kobedama autoga peaks see tee siiski läbitav olema. Teed, kuhu igal juhul ilma spetsautota kinni jääb, tuleks märkida Walking Trails tüüpi. Kruusakattega maanteede puhul seda tüüpi ei kasutata.
 • Õuealateed mägitakse Parking Lot Road. Sel juhul ei pakuta navigeerimist läbi õueala (mis on Liiklusseadusega keelatud!).
 • Kõnniteid pole üldiselt mõtet kaardile kanda. Kui on tegemist mingi pikema ja eraldiseisva teega (matkarajad näiteks), siis võib kasutada Walking Trails tüüpi.
 • Raudteed Waze ei näita kuid võimalusel tasub need kaardile joonistada. Loodetavasti saab neid tulevikus ikkagi näha (tegemist on väga hea orientiiriga).
 • Ramp-i kasutada ainult kahe erineval tasapinnal oleva tee ühendamiseks. Tavaliste peale- ja mahasõiduradade jaoks seda mitte kasutada!
 • Kui maantee jookseb läbi asula, siis tema tüüp ei muutu ehk ta on ikka edasi Freeway, Major Highway vms. Kuna marsruutimisel eelistatakse alati "kiiremaid" teid, siis suure maantee vahepeale tänava paigutamine võib navigeerimisele halvasti mõjuda. Lisaks sellele tekivad suure pildi peale asulate kohale valged laigud kuna välja suurendades tänavaid enam ei näidata.
 • Erinevaid teid ühendavad või muidu suuremad ja olulisemad teed, mis pole maanteeameti teede loendis kirjas,

Teede nimed

 • Asulas on Street: alati tänava nimi. Tänava nimi on ilma lõputa "tänav". Muudel juhtudel on tuleb tänava tüüp lisada (puiestee, tee, põik jne).
 • Kui asulat läbib maantee, siis on maantee numbrid ja nimi kirjas Alt street: all.
Tanavanimed.png
 • Väljaspool asulat on maanteede puhul Street: all kirjas esimene number prioriteedi järgi (vt edasi), Alt street: all on kirjas teised numbrid ja nimi.
Maanteenimed.png
 • Ühe Street: või Alt street: välja peal on kirjas ainult üks nimi!
 • Maanteede numbrid on alati kahe kantsulu vahel. Tulevikus on lootust saada sellisel kujul märgitud numbrid karadile maanteemärkide kujutistena nii nagu on USAs. See teeb ka otsingu selgemaks.
 • Maanteede numbrite prioriteedid on (vähenevas järjekorras):
  • Euroopa tee number (näiteks "[E20]")
  • lühendatud number (näiteks "[230]")
  • kohalik tee number (näiteks "[2]" või "[11230]")
  • tee nimi (näiteks "Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee")
 • Kui sa ei tea, mis teega tegemist on, siis vaata Maa-ameti kaardiserverist
 • Lühendatud (kolmekohaline) number on Maanteaameti pikast ametlikust numbrist olulisemaks tehtud põhjusega, et kõik teeviidad kasutavad ainult lühikesi numbreid. Lisaks hoiab see kaardi vaadet puhtamana. Pikemat numbrit saab alati aliase alt vaadata. Korduvad numbrid erinevate teede juures pole probleem - täpselt samamoodi võib olla tänava nimi sama mitmes asulas ja see üldjuhul kedagi segadusse ei aja.

Asulad

 • Asulate piirid on tegelikud katastri piirid, mis üldjuhul langevad kokku LE järgi asula alguse ja lõpuga tähistatud alaga kuid mitte alati. Kuna asulas on teedel tavaliselt tänava nimi, siis tekib asula piirile igal juhul ühendus ning see on ka hea, sest kiirused on asulas ja väljaspool erinevad ning siis ei keskmistata neid kokku.
 • Kui tee jookseb läbi asula, siis tema tüüp ei muutu (vt eestpoolt)
 • Kohanimedes ei kasutata asula tüübi nime nagu "küla", "linn", "alev" jne.
 • Valdasid kaarile ei kanta.
 • Maakondi ei tohi kunagi asulateks märkida! Praeguseks peaks kaart puhas olema kuid see tekitab oi-oi kui palju probleeme.

Probleemid

Kahjuks on Cartouche endiselt üsna vigane. Siiski saab üldiselt kõik tehtud kuid osade protseduuride peale võib kuluda ebamõistlikult palju aega. Siin on nimekiri hetkel teadaolevatest probleemidest ning lahendustest.

Alternatiivsete nimede lisamine

Uue tee lisamisel ning mitme uue nime andmisel tuleb seda teha ühekaupa. Esimesena lisada Street:, seejärel salvestada. Järgmisena lisada Alt street: aga jätta nimi sisestamata ning salvestada. Seejärel Esimene Alt street: ning jälle salvestada jne kuni kõik nimed on lisatud. Järgmistele lõikudele samas asulas samade nimede lisamisel võib kõik nimed korraga sisestada. Ühekaupa sisestamine on vajalik vaid uute nimede puhul.

Alternatiivsete nimede kadumine

Praktiliselt kõikide lõikude geomeetriat puudutavate operatsioonide tulemuseks on alternatiivsete nimede kadumine. Nendeks operatsioonideks on geomeetria muutmine, lõikude ühendamine ja poolitamine. Peale neid operatsioone tuleb nimed alati uuesti sisestada.

Ühenduste kustutamine

Ilma ristmikuteta teelõigud on mõistlik joonistada ühe lõiguna. Uute teede mahamärkimisel (teerulliga) tekib üldiselt palju lõike. Nende ühendamiseks tuleks lõikudevahelised ühendused maha kustutada. Sellega kaasneb aga lõikude geomeetria muutus. Nimelt kustutab Cartouche eemaldatava punkti (mõlema lõigu otsa) ära ning tõmbab tee antud kohast "sirgeks". Esialgse tee kuju taastamiseks tuleks kadunud punkt uuesti lisada. Selleks aga peab teadma, kus see punkt asus. Kasutada võib näiteks mõne akna serva. Igal juhul on see väga ebamugav tegevus.

Yhendamine1.png Yhendamine2.png

Yhendamine3.png

Muud probleemid

Vahest tekivad väga kummalised probleemid. Näiteks ei saa ühendusi kustutada (kustutamise peale ütleb "Node added" näiteks) või ei saa kahte lõiku kokku ühendada. Sellistel puhkudel aitab tihti Cartouche reload. Selleks, et aga jääda samasse kohta, tuleb vajutada kaardi all paremas nurgas olevale "SuperPermalink" lingile. Sellele võib vajadusel juba F5-ga reload-i teha aga tavaliselt polegi enam vaja.

Muu abi

Kui enam ise hakkama ei saa, siis piirkondade administraatorid aitavad hea meelega. Foorumis saab neile teateid (PM) jätta.