The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Eesti

From waze
Revision as of 15:28, 6 October 2012 by Zcougar (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Mittetäielik Waze kasutusjuhend

Igapäevane kasutamine

Mõned näpunäited igapäevaseks Waze kasutamiseks

 • Lülita Waze alati sisse kui autoga sõidad - mida rohkem on infot erinavate teelõikude läbimise kiiruse kohta erineval ajal, seda täpsem on navigatsioon.
 • Ära kasuta Waze'i kui sõidad ühistranspordiga, jalgrattaga või käid jala - see õpetab serverile vale kiiruse ning üldjuhul hakkab genereerima ummikute teateid teistele kasutajatele.
 • Ära unusta Waze'i käima kui oled jõudnud koju või tööle. Lülita Waze välja paar tänavat varem, et kaitsta oma privaatsust. Isegi kui sind online ei näidata ja oled anonüümne, jääb trass serverisse maha ning see on kaardi redigeerimisel näha.
 • Lülita "teerull" sisse ainult juhul, kui sõidad teed, mida kaardil pole. Ära unusta seda välja lülitada kohe, kui oled jõudnud teele, mis on kaardil juba olemas.
 • Kui aega on ja märkad navigatsioonil vigu, siis raporteeri kaardi vigadest. Tee seda foori taga seistes või veel parem kõrvalistmel.
 • Kui tahad rohkem pukte teenida, tee väike ring ja rulli uusi teid. See annab kordades rohkem punkte kui mööda olemasolevaid teid sõites :-)
 • Salvesta telefoni kodu ja töökoht (kasuta nimesid "Home" ja "Work") ning kasuta alati navigatsiooni. Alusta lühima teekonna variandiga ning kui see paistabki kõige otsem tee olema ja ei tee kummalisi ringe (st kaart on korras), siis hakka kasutama kiireima teekonna valikut. Pikemate sõitude ja tihedama liiklusega tänavate läbimise korral hakkab Waze sind üllatama pealnäha kummaliste kuid kiiremate teekondade leidmisega.

WME (Waze Map Editor) kasutamine

Kaardi joonistamise ja parandamisega peaks tegelema ainult need kasutajad, kel

 • on (palju) vaba aega ja
 • see leht läbi loetud ja

Edaspidi on juttu vaid kaardi redigeerimisest ning reeglitest, mida peab jälgima Eesti teede joonistamisel.

Kõik kasutajad on teretulnud oma kodukanti kaardistama. Suuremate alade kaardistamiseks on vaja administraatori õigusi ning neid antakse juba kogenud kasutajatele (http://world.waze.com/dashboard/ "Map Updates:" võiks näidata vähemalt tuhandet tegevust).

Kohustuslik kirjandus

Igaüks, kes tahab kaarti ise parandama hakata, peab läbi lugema juhendid lehelt Map Editing (new Editor)

Teede joonistamine

Väike meeldetuletus ning näpunäited, mida tuleks alati jälgida ehk mõne sõnaga kõige levinumatest probleemidest, mida kipuvad uued kasutajad kaardi joonistamisel tegema.

Kõik teed koosnevad lõikudest (segment). Igal lõigul on alati algus- ja lõpp-punkt. Lõigud ei tohi mitte kunagi ristuda samal tasapinnal. Kui kaks olemasolevat lõiku ristuvad, siis tuleb nende ristumiskohale luua ühendus (juncion) ning tekivad uued lõigud.

Teede joonistamisel ei joonistata sõiduradu eraldi välja. Kahe suunavööndi eraldi joonistamisel on mõte vaid juhul, kui need tõesti täielikult eraldatud on ning tee on väga lai. Selliselt joonistatud teede ristmikud muutuvad väga keeruliseks ning veel keerulisem on need normaalselt navigeeritavateks saada.

Keeruline-ristmik.png

https://world.waze.com/editor/?zoom=5&lat=59.40152&lon=24.69537

Sõiduradadest on mõnigal juhul mõistlik siiski maha- ja pealesõidud välja joonistada, et navigeerimisel saada käsklusi "keep left" ja "keep right". Igal juhul peaks keerukamaid ristmikke joonistama vaid kogenud kasutajad ning need, kes neid ristmikke hiljem ka läbi sõidavad ning navigatsiooni käsklusi kontrollida saavad.

Vasakpoore.png

https://world.waze.com/editor/?zoom=4&lat=59.34651&lon=24.6236

Kindlasti tasuks lugeda ka wiki artiklit At-Grade Connectors.

Vahest tuleb kaarti joonistada veidi tegelikkusest erinevalt et selgeid instruktsioone saada. Näiteks kui tee pealt keerab tänav maha liiga laugelt, siis antakse käsk "keep right" kuid enamus juhtudel on ikkagi autojuhi jaoks tegemist parempöördega ja oleks õigem "turn right" käsklus. Sel juhul tuleb teha ristmikule väike 90 kraadine pööre ja sealt diagonaaliga jätkata.

Diagonaal.png

https://world.waze.com/editor/?zoom=8&lat=59.37886&lon=24.65197

Alati tuleb jälgida lubatud ning keelatud pöördeid ja jälgida, et lõigud ikka mõlemas suunas oma naabritega ühendatud oleks (välja arvatud muidugi ühesuunalised teed ja keelatud pöörded).

Liikluskorralduse kohta peaks alati kohapeal vaatamas käima. Mõnel juhul võib ka Google StreetView abi kasutada kuid aja möödudes peab arvestama, et see ei pruugi enam praegustele oludele vastata.

Teede tüübid

Maanteede tähistamisel kasutatatakse maanteaameti teede klassifikatsiooni:

 • Põhimaantee (numbrid 1…11 ja 92) märgitakse Freeway,
 • Tugimaantee (kahekohalised numbrid) märgitakse Major Highway,
 • Kõrvalmaantee (viiekohaline number) märgitakse Minor Highway.
 • Linnatänavad ja väikesed kohalikud teed märgitakse olenevalt tänava suurusest ja tähtsusest kas Primary Street või lihtsalt Street. Siin on veidi mänguruumi ja see käib osaliselt tunde järgi. Rusikareegel on see, et Primary Street on läbisõidutee. Street võiks olla ainul kohaliku liikluse jaoks ning mitte kasutatav kahe kõrgema kategooria tee vaheliseks liikluseks.
 • Dirt roads / 4X4 Trails tüüpi peaks kasutama põlluvaheteede jm teede puhul, mille läbimine "blondil" või Ferrariga poleks hea mõte. Kobedama autoga peaks see tee siiski läbitav olema. Teed, kuhu igal juhul ilma spetsautota kinni jääb, tuleks märkida Walking Trails tüüpi. Kruusakattega maanteede puhul seda tüüpi ei kasutata.
 • Õuealateed mägitakse Parking Lot Road. Sel juhul ei pakuta navigeerimist läbi õueala (mis on Liiklusseadusega keelatud!).
 • Kinniste territoorimute ning uusasumite tõkkepuude või väravate taga olevad teed tuleb märkida Private Road.
 • Kõnniteid üldiselt kaardile ei kanta. Kui on tegemist mingi pikema ja eraldiseisva teega (matkarajad näiteks), siis võib kasutada Walking Trails tüüpi.
 • Raudteed Waze ei näita kuid võimalusel tuleks need kaardile joonistada. Loodetavasti saab neid tulevikus ikkagi näha (tegemist on väga hea orientiiriga).
 • Ramp-i kasutada ainult kahe erineval tasapinnal oleva tee ühendamiseks. Tavaliste peale- ja mahasõiduradade jaoks seda mitte kasutada! Erandiks on mõned kohad, kust "kiirteelt" on mahasõidud tavalise tee peale koos aeglustusrajaga. Rampi puhul juhendab navigatsioon "exit right".
 • Kui maantee jookseb läbi asula, siis tema tüüp ei muutu ehk ta on ikka edasi Freeway, Major Highway vms. Kuna marsruutimisel eelistatakse alati "kiiremaid" teid, siis suure maantee vahepeale tänava paigutamine mõjub navigeerimisele halvasti. Lisaks sellele tekivad suure pildi peale asulate kohale valged laigud kuna välja suurendades tänavaid enam ei näidata.
 • Erinevaid teid ühendavad või muidu suuremad ja olulisemad teed, mis pole maanteeameti teede loendis kirjas, tuleks märkida Primary Street tüüpi. "Tänava" tüüp ei tähenda seda, et tee peaks olema tänav koos tänavanimega.
 • Teede ühendamisel ringteedega või pöörete jaoks eraldi radade joonistamisel peab arvestama, et nende tüüp poleks kunagi "madalam" kui ühendatud teede endi tüübid.

Teede nimed

 • Asulas on Street: alati tänava nimi. Tänava nimi on ilma lõputa "tänav". Muudel juhtudel on tuleb tänava tüüp lisada (puiestee, tee, põik jne). Tüübid tuleb lühendada vastavalt (ilma punktita lõpus):
  • mnt = maantee
  • pst = puiestee
 • Kui asulat läbib maantee, siis on maantee numbrid ja nimi kirjas Alt. names: all.
Tanavanimed.png
 • Väljaspool asulat on maanteede puhul Street: all kirjas esimene number prioriteedi järgi (vt edasi), Alt. names: all on kirjas teised numbrid ja nimi.
Maanteenimed.png
 • Street: välja peal on kirjas ainult üks nimi!
 • Maanteede numbrid on alati kahe kantsulu vahel. Tulevikus on lootust saada sellisel kujul märgitud numbrid karadile maanteemärkide kujutistena nii nagu on USAs. See teeb ka otsingu selgemaks.
 • Maanteede numbrite prioriteedid on (vähenevas järjekorras):
  • Euroopa tee number (näiteks "[E20]")
  • lühendatud number (näiteks "[230]")
  • kohalik tee number (näiteks "[2]" või "[11230]")
  • tee nimi (näiteks "Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee")
 • Kui sa ei tea, mis teega tegemist on, siis vaata Maa-ameti kaardiserverist
 • Lühendatud (kolmekohaline) number on Maanteaameti pikast ametlikust numbrist olulisemaks tehtud põhjusega, et kõik teeviidad kasutavad ainult lühikesi numbreid. Lisaks hoiab see kaardi vaadet puhtamana. Pikemat numbrit saab alati aliase alt vaadata. Korduvad numbrid erinevate teede juures pole probleem - täpselt samamoodi võib olla tänava nimi sama mitmes asulas ja see üldjuhul kedagi segadusse ei aja.
 • Parkla- ning õuealateedele tänavanime ei panda
 • PS! WME ei toeta hetkel aliaste lisamist. Vana Cartouhe'ga lisatud nimed on endiselt nähtavad kuid uutele lõikudele saab lisada ainult primaarse nime. Aliased tuleb hiljem lisada kui antud funktsionaalsus valmis saab


Asulad

 • Asulate piirid on tegelikud katastri piirid, mis üldjuhul langevad kokku LE järgi asula alguse ja lõpuga tähistatud alaga kuid mitte alati. Kuna asulas on teedel tavaliselt tänava nimi, siis tekib asula piirile igal juhul ühendus ning see on ka hea, sest kiirused on asulas ja väljaspool erinevad ning siis ei keskmistata neid kokku.
 • Kui tee jookseb läbi asula, siis tema tüüp ei muutu (vt eestpoolt)
 • Kohanimedes ei kasutata asula tüübi nime nagu "küla", "linn", "alev" jne.
 • Valdasid kaarile ei kanta. Küll aga külad. Eestimaa on ühtlaselt küladega kaetud ning lõpuks ei tohiks enam ilma kohanimeta lõike kaardile jääda. Praegu pole täpsete piiride tagaajamine oluline ning kuna hetkel pakutav kaart piire ei näita, siis selle peale aega pole mõtet raisata. Olemasolevaid teid hiljem tükeldada on lihtne.
 • Maakondi ei tohi kunagi asulateks märkida! Praeguseks peaks kaart puhas olema kuid see tekitab oi-oi kui palju probleeme.

Tähised (Landmarks)

Paljudel uutel kasutajatel on tekkinud ekslik arvamus, et Waze kaart peab välja nägema nagu SimCity või see peab võimalikult täpselt peegeldama ümbruskonda. Tegelikult on aga seda kaarti vaja kasutada enamasti väikese ekraani pealt ja autoga sõites ning siis pole aega kaarti pikalt uurida. Sellepärast kehtib ka Waze kaardi joonistamisel reegel "mida tühjem kaart, seda parem kaart". Vältida tuleks kaardile suure hulga objektide joonistamist. Selleks on teised kaardid.

Landmark on eesti keeles maamärk või tähis. See peab olema midagi, mis aitab kiirelt aru saada, milline koht kaardil hetkel lahti on, mitte mis hetkel autoaknast paistab.

Ainukesed olulised tähised, mida tuleks igal võimalusel kasutada on:

 • Gas Station - kindlasti lisada õige müügiketi nimi. Lähitulevikus hakkab Waze kütusehindasid näitama
 • Parking Lot - parklaks ei märgita platse, mis on tee laiendused (ühel- või kahelpool teed parkimine). Kõik suuremad parkimisplatsid tuleb kaardile kanda ning sinna peab minema ka "Parking Lot Road" tüüpi tee.


Probleemid

Kahjuks on WME veidi poolik. Üldiselt saab kõik tehtud kuid osa asju tuleb nähtavasti hiljem veel üle käia. Siin on nimekiri hetkel teadaolevatest probleemidest ning lahendustest.

Alternatiivsete nimede lisamine

Uue lõigu lisamisel ei saa alternatiivseid nimesid lisada. Sellele hetkel pole ka mingit lahendust.

Haldusüksuste piiride puudumine

Kahjuks on kasutada ainult satelliidi/aerofoto ning asulate piiridega kaarti pole. WME näitab küll koordinaati kuid selle järgi piiride tähistamine on väga aeganõudev ning pole hetkel soovitatav tegevus.

Korduvad asulate nimed

Eestis on üle 400 kohanime kasutusel rohkem kui üks kord. Reeglina asuvad need erinevates maakondades kuid ka sellel reeglil on erandeid. WME ei luba neid nimesid topelt kasutada. Praegune lahendus on lisada teisena tekkiva nime taha sulgudesse maakonna nimi (nt "Tootsi (Võrumaa)"). Varsti peaks tekkima võimalus sisestada ka maakond ning siis see probleem praktiliselt koab.

Tolmused teed

Praegu puudub võimalus märkida tolmuseid teid. "Dirt roads / 4X4 Trails" on mõeldud metsa- ja põlluteede jaoks, mida läbitakse suhteliset aeglaselt. Kiiresti sõites ning kaardi mõõtkava vähendades muutuvad need teed nähtamatuks. Enamasti on probleem kruusakattega teedega, mis Maanteaameti klassifikatsiooni järgi on üldjuhul kõrvalmaanteed ning Waze jaoks seega "Minor Highway". Sellisena tuleb need ka kaardile kanda. Lähiajal on lubatud ka see probleem lahendada.


Ghost segment

Tihti juhtub, et mõne lõigu muutmisel või kustutamisel tekib viga, et seda on vahepeal muudetud või on see juba kustutatud. Selliseid lõike saab baasist eemaldada ainult Waze admin. Waze'le sellest teadaandmiseks tuleb see lõik esmalt märkida ning vajutada kaardi all paremas nurgas olevale "SuperPermalink" lingile. Edasi peab avama [1] lehe ning sisestama küsimuse "please remove a ghost segment". Selle peale avaneb õpetus, kuidas sellest raporteerida. nanoRep lõpus on link "Ask an Agent by: Email", millele klikkides avaneb vorm, kuhu tuleb sisestada oma andmed ning permalink'i URL. Üldjuhul paari päevaga tuleb ka vastus ning juhul kui tegemist oligi ghost segment-iga, see ka kustutatakse.

Muu abi

Kui enam ise hakkama ei saa, siis saab abi Estonia alamfoorumist või piirkondade administraatoritelt (PM).