The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Hlásenia

From waze
Revision as of 10:00, 19 March 2016 by Hamilnes (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Iphone5 screenshot 03.alerter.jpg

Mobilná aplikácia Waze slúži predovšetkým ako GPS cestná navigácia, ale funguje tiež aj ako jedinečný komunikačný nástroj, pomocou ktorého sa užívatelia navzájom informujú o aktuálnej situácii na cestách.

Pomocou hlásení užívatelia oznamujú rôzne udalosti a prekážky na ceste.

Všetky hlásenia (Report) sú bezprostredne zaznamenané na ústrednom serveri a bezplatne zobrazované na mape pre všetkých užívateľov aplikácie. Súčasne sa zobrazia na webe v Live mape [1]. Takto zozbierané informácie potom Waze využíva pri výpočte najvýhodnejšej trasy pri navigovaní do cieľovej destinácie.

Zobrazenia hlásení o dopravnej situácii, ktoré môžete na mape vidieť:

  • Alert pin loads@2x.png Zápcha na ceste (Traffic Jam)
  • Alert pin police@2x.png Policajná hliadka (Police)
  • Alert pin accident@2x.png Nehoda (Accident)
  • Alert pin hazard@2x.png Nebezpečie na ceste (Hazard)
  • Rm speed cam@2x.png Fixný radar (Camera)
  • Report icon road closure.png Uzávierka ciest (Closure)
  • Alert pin chit chat@2x.png Chat (Map Chat)

Ďalšie hlásenia, ktoré môžete využívať:


Hlásenia

Hlasenia.png

Zápcha na ceste (Traffic Jam)

Policajná hliadka (Police)

Nehoda (Accident)

Nebezpečie na ceste (Hazard)

Fixný radar (Camera)

Všetky mobilné radary hlásime v klientovi ako Hliadka => Radar. Nikdy nie ako Fixný radar. Viac na Radary.

Pre ohlásenie fixného radaru v klientovi, použite pravé menu Nahlásiť a zvoľte možnosť Fixný radar. Vyberte správny typ radaru alebo kamery, prípadne zvoľte opačný smer jazdy, ak je to potrebné a odošlite.

Fixny radar

Nahlásený fixný radar/kamera sa objaví v mape až potom, ako bude "potvrdený" editorom v mapovom editore. Očakávajte, že editor, predtým než fixný radar schváli na uverejnenie do mapy, bude overovať skutočnosti o umiestnení fixného radaru aj z iných dostupných zdrojov, alebo vás požiada prostredníctvom PM o upresnenie. V miestach, kde sa kamera nachádza v oboch smeroch jazdy, je potrebné ju nahlásiť pre každý smer zvlášť.

Uzávierka ciest (Closure)

Pomocou ikony Uzávierka Closure report button in client.png sa ohlasujú aktuálne uzávierky na ceste. Všetky aktuálne uzávierky ohlásené z aplikácie Waze budú viditeľné na mape a môžu byť upravované v editore WME. Aktuálna uzávierka ohlásená aplikáciou nebude mať efekt na zmenu premávky, pokiaľ na rovnakom mieste neohlásia uzávierku viacerí wazeri. Avšak ak nejaký editor vidí takúto uzávierku v editore WME a edituje ju, aktuálna uzávierka bude mať efekt na premávku bezprostredne.

K ohláseniu aktuálnej uzávierky je potrebné uviesť čo najviac podrobností, a to najmä čas začiatku a konca uzávierky, dôvod uzávierky a i. Očakávajte, že editor, predtým než uzávierku schváli na uverejnenie do mapy, bude overovať skutočnosti o uzávierke aj z iných dostupných zdrojov, alebo vás požiada prostredníctvom PM o upresnenie.

Chat (Map Chat)

Ceny paliva (Gas Prices)

Chyba mapy (Map Issue)

Miesto (Place)

Foursquare

Umiestnenie ikony hlásenia

Nové hlásenie o udalosti bude umiestnené do mapy na miesto, na ktorom ste sa nachádzal/a vo chvíli stlačenia tlačítka menu Nahlásiť Report icon.png. Stlačte potrebné tlačítko hlásenia z menu a s dokončením hlásenia môžete počkať do chvíle, kedy to dopravná situácia bude dovoľovať. Po určitej chvíli sa okno hlásenia automaticky minimalizuje na ľavú stranu aplikácie. Pre bezprostrednú minimalizáciu použite tlačítko Odložiť. Keď je to vzhľadom na dopravnú situáciu možné, ťapnite na ikonu minimalizovaného hlásenia a v znovuotvorenom okne doplňte potrebné informácie. Potvrďte tlačítkom Odoslať.

Všetky hlásenia

Po stlačení tlačítka Všetky hlásenia sa zobrazí zoznam udalostí na vašej trase v poradí podľa vzdialenosti. Zvolením udalosti sa táto zobrazí na mape.

Pozri tiež