To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Hvordan vi navngiver byerne (Denmark)

From waze
Revision as of 15:58, 16 May 2012 by Mrknudsen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Generelle regler

Byerne navngives ud fra følgende kriterier:

 • Vejene i byerne gives relevant bynavn indenfor bygrænsen
  • Byerne gives ikke postnummer
 • Vejene opdeles, så de eksisterer uden bynavn udenfor bygrænsen

Byer med samme bynavne

I Danmark har vi flere byer med samme navne henover landet. Den nuværende udgave af Waze kan ikke skelne mellem flere byer med samme navn og vil lade byen strække sig mellem alle vejene, der tilhører samme bynavn. Dette betyder, at bynavnet fejlagtigt vises i hele området mellem de konkrete byer. For at undgå dette, gør vi følgende:

 • Store byer navngives kun med Bynavn, fx Lystrup.
  • En mulig kilde: Wikipedia - største byer. Omfatter p.t. de 142 største byer.
  • FYI, så ligger Lystrup lige nord for Århus og er DKs 62. største by.
 • Små byer, der findes flere steder i landet angives med Bynavn efterfulgt af kommune i parentes, fx Lystrup (Norddjurs)
  • Mulige kilder
   • Autoriserede stednavne har en fin søgefunktionalitet ift stednavne, og viser om de eksisterer flere steder i landet som byer (eller andet).
   • Mymaps.dk har en fin oversigt over byer i de forskellige kommuner.