To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Hvordan vi navngiver vejene (Denmark)

From waze
Revision as of 23:48, 30 December 2012 by Moensted (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Vejene navngives ud fra følgende kriterier (1):

Freeway = Motorvej

 • Motorvejsnavn med nummer (uden parentes) f.eks. "Midtjyske Motorvej 18".
 • Hvis en Motorvej har flere numre skrives det med "/" eks. "Motorring 3/E47/E55"
  • En oversigt over de danske motorveje kan ses her.
 • Motorvejskryds markeres med lokaliteten kryds (Landmark - Junction/interchange) (eksempel)
  • En oversigt over danske motorvejdskryds findes her.

Major Highway = Hovedvej

 • Vejnavn med 1-2 cifret nummer i parentes f.eks. "Vejlevej (18)".
  • En oversigt over de danske hovedveje kan ses her.

Minor Highway = Landevej med nummer eller Ringvej

 • Vejnavn med 3 cifret nummer i parentes f.eks. "Bredsten Landevej (473)".
 • Ringvej, der er navngivet som sådan, f.eks. (O1), (O2), (O3)

Primary Street = Vej som Google/Krak i øvrigt farver gul

Street = Alm. vej uden nummer.

Ramp = Til-/frakørselsrampe - Navngives efter hvad der står på skiltet f.eks. "6 Høje Taastrup C", hvis en rampe har flere numre skrives det med "/" lige som en motorvej eks. "20 København C/O2"

 • Tilkørsel - For det meste Motorvej nummer og retning. Eks. "(E45n) Aalborg"
 • Frakørsel - For det meste afkørsels nummer samt by. Eks. "49 Århus S / (501) Havn / Hasselager Ø"
 • Motorvejsfrakørsler - med nummer - markeres med lokaliteten kryds (Landmark - Junction/interchange) eks. "Frakørsel 20"

Rundkørsel

 • "Højeste" vejtype fra de tilstødende veje anvendes i hele rundkørslen
 • Enkeltdelene af rundkørslen navngives ikke

Øvrige relevante vejledninger


(1) Vejtyperne er pr. november 2011 ændret fra tidligere på baggrund af en diskussion i waze forummet: Diskussion fra waze forummet Nu defineres vejtyperne pba hovedveje, landeveje samt veje markeret i Krak/Google maps som gule (dvs. lidt større veje). Dermed differentieres motortrafikveje ikke mere, mens der er blevet en vejtype 'mere' i den lave ende af hierarkiet.