The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Hvordan vi navngiver vejene (Denmark)

From waze
Revision as of 14:48, 30 March 2013 by Mrknudsen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Vejene navngives ud fra følgende kriterier (1):

Freeway = Motorvej

 • Motorvejsnavn med nummer (uden parentes) f.eks. "Midtjyske Motorvej 18".
 • Hvis en Motorvej har flere numre skrives det med "/" med luft omkring, så navnene ombrydes fornuftigt i klienten, fx "Motorring 3 / E47 / E55"
  • En oversigt over de danske motorveje kan ses her.
 • Motorvejskryds - det geografiske område markeres med lokaliteten kryds (Landmark - Junction/interchange) (eksempel)
  • En oversigt over danske motorvejdskryds findes her.

Major Highway = Hovedvej

 • Vejnavn med 1-2 cifret nummer i parentes f.eks. "Vejlevej (18)".
  • En oversigt over de danske hovedveje kan ses her.

Minor Highway = Landevej med nummer eller Ringvej

 • Vejnavn med 3 cifret nummer i parentes f.eks. "Bredsten Landevej (473)".
 • Ringvej, der er navngivet som sådan, f.eks. (O1), (O2), (O3)

Primary Street = Øvrige hovedfærdselsårer

 • Uden for byer
  • Forbindelsesveje som ikke allerede har en højere status
  • Veje, hvor den narturlige hastighed er højere end ~65-70 km/h (da der vil være veje, der kører ud til et slutpunkt ude ved en strand osv.)
 • I byer
  • De naturlige hovedfærdselsårer

Street = Almindelig vej

 • Mindre veje, som ikke bør tilbydes som relevante routingmuligheder, med mindre "man skal/vil den vej"
 • Villaveje i byerne, der er relevante som start- eller slutdestination.

Ramp = Til-/frakørselsrampe - Navngives efter hvad der står på skiltet med klammer omkring afkørselshummeret f.eks. "<6> Høje Taastrup C", hvis en rampe har flere numre skrives det med "/" med luft omkring lige som en motorvej fx "<20> København C / O2"

 • Tilkørsel - For det meste motorvejnummer og retning. Eks. "E45n Aalborg"
 • Frakørsel - For det meste afkørselsnummer samt by. Eks. "<49> Århus S / (501) Havn / Hasselager Ø"
 • Motorvejsfrakørsler - det geografiske område markeres med lokaliteten kryds (Landmark - Junction/interchange) og navngives "Frakørsel" og nummer, f.eks. "Frakørsel 20"

Private Road

 • Hvor der udelukkende kører busser eller taxaer, så Waze ikke router gennem fx en busbane.

Rundkørsel

 • "Højeste" vejtype fra de tilstødende veje anvendes i hele rundkørslen
 • Enkeltdelene af rundkørslen navngives ikke

Gangstier og gågader

 • Gangstier og områder, hvor man ikke må/kan køre skal ikke tegnes på kortet.
  • Er det absolut nødvendigt de pågældende stier eller gader tegnes på, må de ikke have forbindelse til det alm. vejnet.
  • Sørg også for, at hvor en vej krydser en gågade, at der ikke er forbindelse, men laves en bro - med en højere level. Sæt evt. gågader mv. til fx. -4.

Flere vejnumre

 • Hvor der skal angives flere vejnumre, anvendes følgende rækkefølge
  • Hierarkisk rækkefølge efter vejtyper
  • Derefter nummerisk rækkefølge.

Øvrige relevante vejledninger


(1) Vejtyperne er pr. november 2011 ændret fra tidligere på baggrund af en diskussion i waze forummet: Diskussion fra waze forummet Nu defineres vejtyperne pba hovedveje, landeveje samt veje markeret i Krak/Google maps som gule (dvs. lidt større veje). Dermed differentieres motortrafikveje ikke mere, mens der er blevet en vejtype 'mere' i den lave ende af hierarkiet. Vejtypen "Primary Street" er igen pr. marts 2013 ændret på baggrund af en diskussion i waze forummet: Ændring af vejtyper i den Danske WIKI. Nu anvendes "Primary Streets" i langt højere grad, hvilket forbedrer routingalternativerne.