To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Jak nazywać miejscowości

From waze
Revision as of 13:14, 26 June 2013 by Berestovskyy (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Country: Poland

W budowie!

  1. Nazwę miejscowości podajemy pełną, z literami diakrytycznymi: Poręba Wielka
  2. Dla miejscowości o jednakowych nazwach dopisujemy (województwo), (województwo, powiat) lub (województwo, powiat, gmina): Poręba (małopolskie)???