The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Jak nazywać miejscowości

From waze
Revision as of 13:14, 26 June 2013 by Berestovskyy (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Country: Poland

W budowie!

  1. Nazwę miejscowości podajemy pełną, z literami diakrytycznymi: Poręba Wielka
  2. Dla miejscowości o jednakowych nazwach dopisujemy (województwo), (województwo, powiat) lub (województwo, powiat, gmina): Poręba (małopolskie)???