The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Jak nazywać miejscowości

From waze
Revision as of 23:18, 21 October 2014 by Zniwek (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Country: Poland

1. Nazwy miejscowości podajemy bez skrótów, ze znakami diakrytycznymi. Przykładowo: Twarogi Ruskie, Kłopoty-Stanisławy, Jęczydół. 2. Uważamy na miejscowości o jednakowych nazwach. Dla miejscowości o jednakowych nazwach dopisujemy (województwo), (województwo, powiat) lub (województwo, powiat, gmina): Dąbrówka (pow. poznański). W tym przypadku oznaczenie Dąbrówka (pow. poznański, gm. Dopiewo) nie ma większego sensu, gdyż Poznań jest znanym miastem i można zorientować się, że ta wieś leży w jego okolicach. To również można kwestionować na forum.