Jak nazywać miejscowości

From waze
Jump to: navigation, search
Country: Poland

1. Nazwy miejscowości podajemy bez skrótów, ze znakami diakrytycznymi.

Przykładowo: Twarogi Ruskie, Kłopoty-Stanisławy, Jęczydół.

2. Uważamy na miejscowości o jednakowych nazwach.

Dla miejscowości o jednakowych nazwach dopisujemy (województwo), (województwo, powiat) lub (województwo, powiat, gmina): Dąbrówka (pow. poznański). W tym przypadku oznaczenie Dąbrówka (pow. poznański, gm. Dopiewo) nie ma większego sensu, gdyż Poznań jest znanym miastem i można zorientować się, że ta wieś leży w jego okolicach.

To również można kwestionować na forum.