The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Jak nazywać ulice

From waze
Revision as of 01:16, 13 July 2013 by Psciborek (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Country: Poland

W budowie!

  1. Nazwy ulic podajemy bez skrótów, ze znakami diakrytycznymi.
  2. Słowo "ulica" pomijamy, dla długich nazw używamy specialną metodę skrócenia.
  1. Długą nazwę ulicy skrócamy zgodnie z tabelą, słowo "ulica" pomijamy: Zamkowa, Aleja Adama Mickiewicza, Most Wandy