The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Jak nazywać ulice

From waze
Revision as of 22:16, 26 March 2015 by FZ69617 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Country: Poland

W budowie!

Zasady nazywania ulic

Nazywając ulice trzymamy się następujących zasad:

  1. W nazwie ulicy nie używamy słowa ulica, ani skrótu ul.
  2. Jako podstawową nazwę podajemy zawsze pełną, określoną przez władze miejscowości nazwę ulicy w dopełniaczu.
  3. Nie pomijamy, ani nie skracamy imion występujących w nazwie.
  4. Skracamy powszechnie stosowane człony nazwy zgodnie z tabelą skrótów


W określeniu nazwy ulicy może pomóc baza TERYT.

Uwaga, w bazie TERYT zdarzają się błędne nazwy.

Przykłady

Przykłady poprawnych nazw ulic:

Wojska Polskiego
Kamila Cypriana Norwida
gen. Stanisława Maczka


Błędne nazwy ulic:

ul. Wojska Polskiego (złamana zasada 1)
Kamila C. Norwida (złamane zasady 2 i 3)
Generała Stanisława Maczka (złamana zasada 4)

Dodatkowe uwagi

Skrótowiec nazwy ulicy

Jeśli nazwa ulicy posiada powszechnie stosowany skrótowiec, wówczas skrótowiec nazwy podajemy jako nazwa alternatywna.

Np.:

Nazwa ulicy: Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
Nazwa alt.: PKWN

Ostrzeżenia WME Validatora

Gdy po zastosowaniu dozwolonych skrótów w nazwie ulicy WME Validator wciąż ostrzega, że nazwa jest zbyt długa, ignorujemy to ostrzeżenie.