Please be sure to login to see the latest content.

Jak nazywać ulice

From waze
Revision as of 13:14, 26 June 2013 by Berestovskyy (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Country: Poland

W budowie!

  1. Długą nazwę ulicy skrócamy zgodnie z tabelą, słowo "ulica" pomijamy: Zamkowa, Aleja Adama Mickiewicza, Most Wandy