To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Jak nazywać ulice

From waze
Jump to: navigation, search
Country: Poland

W budowie!

Zasady nazywania ulic

Nazywając ulice trzymamy się następujących zasad:

  1. W nazwie ulicy nie używamy słowa ulica, ani skrótu ul.
  2. Jako podstawową nazwę podajemy zawsze pełną nazwę ulicy w dopełniaczu.
  3. Nie pomijamy, ani nie skracamy imion występujących w nazwie.
  4. Skracamy powszechnie stosowane człony nazwy zgodnie z tabelą skrótów.


W określeniu nazwy ulicy może pomóc baza TERYT.

Uwaga, w bazie TERYT zdarzają się błędne nazwy.

Przykłady

Przykłady poprawnych nazw ulic:

Wojska Polskiego
Cypriana Kamila Norwida
gen. Stanisława Maczka


Błędne nazwy ulic:

ul. Wojska Polskiego (złamana zasada 1)
Cypriana K. Norwida (złamane zasady 2 i 3)
Generała Stanisława Maczka (złamana zasada 4)

Dodatkowe uwagi

Skrótowiec nazwy ulicy

Jeśli nazwa ulicy posiada powszechnie stosowany skrótowiec, wówczas skrótowiec nazwy podajemy jako nazwa alternatywna.

Np.:

Nazwa ulicy: Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
Nazwa alt.: PKWN

Ostrzeżenia WME Validatora

Gdy po zastosowaniu dozwolonych skrótów w nazwie ulicy WME Validator wciąż ostrzega, że nazwa jest zbyt długa, ignorujemy to ostrzeżenie.