To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Jak nazywać wjazdy/zjazdy bezkolizyjne

From waze
Jump to: navigation, search

W budowie!

  1. Maksymalnie dwa pierwszy kierunki z drogowskazu tablicowego
  2. Nazwę rampy skrócamy zgodnie z tabelą: Kraków Wsch., No City, Poland

Zobacz też:

  1. Limited Access Interchange Style Guide (angielski)