To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Jak nazywać wjazdy/zjazdy bezkolizyjne

From waze
Jump to: navigation, search

W budowie!

  1. Maksymalnie dwa pierwszy kierunki z drogowskazu tablicowego
  2. Nazwę rampy skrócamy zgodnie z tabelą: Kraków Wsch., No City, Poland

Zobacz też:

  1. Limited Access Interchange Style Guide (angielski)