The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Jak sprawdzić kategorię drogi

From waze
Revision as of 13:25, 23 April 2013 by Berestovskyy (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Drogi w Polsce dzielą się na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i drogi gminne. Sprawdzić kategorię drogi można na stronie internetowej odpowiedniego zarządu dróg jak pokazano poniżej:

doodle_plus_google_logo_on_grey.gif zarząd dróg, wykaz ulic, Kraków Google Search

Białystok

Gdańsk

Gdynia

Kielce

Kraków

Łódź

Poznań

Radom

Wrocław

Naciśnij Edit i dodaj jeszcze!

Zobacz też:

  1. Klasy i kategorie dróg w Polsce