The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Kategorie dróg w Polsce

From waze
Revision as of 09:46, 20 June 2012 by Yazz007 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Dla zachowania jednolitego nazewnictwa dróg w Polsce poniżej przedstawione zostały odpowiedniki dróg w Polsce, z prośbą o ich stosowanie w trakcie tworzenia:

Nazwa angielska Nazwa polska Oznaczenie na mapie Widoczność w kliencie
Freeways Autostrady i drogi ekspresowe dwujezdniowe Tabliczka A1.pngTabliczka S5.png Widoczne
Major Highways Drogi krajowe (w tym ekspresowe jednojezdniowe) Tabliczka DK2.png Widoczne
Minor Highways Drogi wojewódzkie Tabliczka DW180.png Widoczne
Ramps Wjazdy, zjazdy, ślimaki Przewidziane do odwzorowywania skrzyżowań bezkolizyjnych, organizacji wjazdów i zjazdów na autostrady i drogi szybkiego ruchu. W nazwie ulicy należy podać nazwę węzła, np. Poznań Zachód Widoczne
Primary streets Drogi powiatowe (utwardzone) i miejskie przelotowe Często stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Zwykle zaznaczane na żółto, bez numeracji. Widoczne
Streets Drogi gminne, zwykłe ulice Na mapach oznaczane na biało Widoczne
Service roads Drogi wewnętrzne, osiedlowe  ?
Dirt roads / 4X4 Trails Drogi gruntowe  ?
Parking Lot Road Parkingi Widoczne
Private Road Drogi prywatne, prawie to samo co Service roads  ?
Walking Trails Ścieżki dla pieszych  ?
Pedestrian Boardwalk Deptak  ?
Stairway Schody  ?
Railroad Tory, szyny  ?
Runway/Taxiway Pasy startowe / drogi kołowania  ?

Drogi dwujezdniowe to tworzymy jako 2 równoległe drogi jednokierunkowe.