The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Kategorie dróg w Polsce

From waze
Revision as of 19:26, 28 August 2010 by Garbaty (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Dla zachowania jednolitego nazewnictwa dróg w Polsce poniżej przedstawione zostały odpowiedniki dróg w Polsce, z prośbą o ich stosowanie w trakcie tworzenia:

  • Freeways => Autostrady Tabliczka A1.png
  • Major Highways => Drogi krajowe (w tym ekspresowe) Tabliczka DK2.png Tabliczka S5.png
  • Minor Highways => Drogi wojewódzkie Tabliczka DW180.png
  • Primary streets => Drogi powiatowe i przelotowe
  • Streets => Drogi gminne, zwykłe ulice
  • Service roads => Drogi wewnętrzne
  • 4x4 trails => Drogi gruntowe
  • Private => Drogi prywatne
  • Parking lot => Parkingi