The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Kategorie dróg w Polsce

From waze
Revision as of 19:48, 28 August 2010 by Garbaty (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Dla zachowania jednolitego nazewnictwa dróg w Polsce poniżej przedstawione zostały odpowiedniki dróg w Polsce, z prośbą o ich stosowanie w trakcie tworzenia:

Nazwa ang. Nazwa polska Oznaczenie na mapie
Freeways Autostrady Tabliczka A1.png
Major Highways Drogi krajowe (w tym ekspresowe) Tabliczka DK2.png

Tabliczka S5.png

Minor Highways Drogi wojewódzkie Tabliczka DW180.png
Primary streets Drogi powiatowe i przelotowe
Streets Drogi gminne, zwykłe ulice
Service roads Drogi wewnętrzne, osiedlowe
4x4 trails Drogi gruntowe
Private Drogi prywatne
Parking lot Parkingi