To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Czech/Letiště

From waze
< Czech
Revision as of 10:29, 9 September 2013 by Tex232 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Označování letišť v ČR

Seznam letišť je zde

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... TdaN3pPMlE

Připomínám že správně pojmenované letiště bz mělo být. Název letiště - ICAO kód - IATA kód (pokud existuje). Kódy jsou přiložené v tabulce.

A zde jsou i UL plochy (letiště) které oficiální ICAO kód nemají - mají ale také svůj kód.

http://www.aerobaze.cz/letiste/index.php


Do názvu by bylo dobré napsat letiště nebo airport. Typ landmarku: Airport

Např:

  • Letiště Cheb - LKCB
  • Letiště Mariánské lázně - LKMR - MKA
  • Letiště Karlovy Vary - LKKV - KLV