The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Miejsca"

From waze
Jump to: navigation, search
m
m
Line 137: Line 137:
 
| Port / Przystań
 
| Port / Przystań
 
| Obszar
 
| Obszar
| Size-dependent.
+
| Zależy od rozmiaru.
 
|-
 
|-
 
| Transport
 
| Transport
Line 192: Line 192:
 
| Fabryka / Przemysł
 
| Fabryka / Przemysł
 
| Oba
 
| Oba
| Size-dependent
+
| Zależy od wielkości
 
|-
 
|-
 
| Usługi publiczne
 
| Usługi publiczne

Revision as of 14:56, 30 May 2014

WERSJA W TRAKCIE TŁUMACZENIA - DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA PRAC I AKCEPTACJI FORUM NIE BRAĆ POD UWAGĘ


Miejsca są systemem oznaczania punktów orientacyjnych Waze (Waze Point of Interest) możliwych do wyszukiwania w aplikacji. W ramach Miejsc wyróżniamy dwa typy punktów orientacyjnych: Punkt oraz Obszar.

Punkt jest punktem orientacyjnym, który można wyszukać w aplikacji, ale o ograniczonej prezentacji na ekranie klienta (w przeciwieństwie do Obszaru, który jest widoczny na mapie). Punkt może być wykorzystywany do oznaczania różnych celów podróży (patrz tabela kategorii i typów Miejsc) i jest niezwykle przydatny w przypadkach, gdy inne mechanizmy wyszukiwania udostępnione w Waze nie znajdują oczekiwanego celu.

Obszar (dotychczas Punkt Orientacyjny – „Landmark”) jest odpowiednikiem Punktu jeżeli chodzi o swoją funkcjonalność i związane z nim dane, z tym że jest wyświetlany w aplikacji, dając dodatkową wizualną informację dla użytkownika. Z racji swojej dobrej widoczności w aplikacji nadmierne użycie obszarów może spowodować "zapchanie" mapy. Co do zasady nie powinno oznaczać się "Obszarem" obiektów niezbyt charakterystycznych i znacznych rozmiarów (czyli np. o dużej powierzchni), które nie są pomocne kierowcy w orientacji w terenie. Reguła ta wstępnie określa kiedy należy zastosować Punkt a kiedy Obszar (patrz tabela kategorii i typów Miejsc). Wyjątkiem od tej reguły są stacje benzynowe.

Punkt

Miejsce w postaci Punktu jest przedstawiane w postaci następujących ikon:
Venue.png Standardowy znacznik Punktu jest koloru fioletowego
Venue-selected.png Aktualnie zaznaczony Punkt przyjmuje barwę niebieską
Venue-changed.png Punkty, które zostały w jakikolwiek sposób poddane edycji a nie zostały jeszcze zapisane, przyjmą barwę pomarańczowo-różową, podobną do barwy Obszarów i segmentów.

Szczegóły lokalizacji

 • Znacznik Punktu powinien być umiejscowiony na segmencie lub najbliżej segmentu, do którego kierowca powinien nawigować. Znacznik ten jest miejscem postoju.

Obszar

Miejsce w postaci Obszaru jest przedstawiane w postaci wielokąta, którego kształt można skorygować poprzez przesuwanie węzłów geometrii (identycznie jak w przypadku segmentów dróg). Wszystkie Obszary niezaznaczone w edytorze są koloru różowego a zaznaczone - niebiesko-zielonego:
Wme gas station area.pngWme gas station area selected.png
Szczegóły miejsca
 • Każdy Obszar zawiera znacznik celu, który oznacza miejsce, do którego będzie prowadzić nawigacja.
 • Znacznik celu może być przesuwany w dowolne miejsce w ramach obszaru oraz w niewielkiej odległości od niego.
 • Znacznik celu powinien być umiejscowiony na, lub w pobliżu, segmentu do którego powinien nawigować kierowca.

Zakres

Niektóre lokalizacje, które kwalifikują się do oznaczenia ich jako Obszar, mogą zawierać jedną lub więcej struktur, dróg oraz parkingów. W takich przypadkach, szczególnie gdy składowe obszaru tworzą pewnego rodzaju całość o określonej nazwie, granice obszaru powinny obejmować cały obiekt ("oznaczone jako obszar wg granicy ogrodzenia"). To zapewnia, że aplikacja wyświetli i oznaczy obszar w jego prawidłowej wielkości, zwłaszcza gdy będzie oglądany w oddaleniu.

Pozostałe Obszary, których granice nie są wyraźnie oznaczone, można wyrysować przyjmując przybliżoną ich wielkość.

Stacje benzynowe oraz Parkingi, jako kategorie lokalizacji, wstrzymują automatyczną identyfikację problemów z mapą i w związku z tym powinny być odwzorowane przynajmniej do granicy obszaru dróg wjazdowych/wyjazdowych (patrz Places/Parking lot w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. Stacji benzynowych oraz Parkingów).

Obiekty nakładające się

W niektórych przypadkach znacznych rozmiarów Obszar może zawierać w swoich granicach obiekty, które mogą kwalifikować się do uznania ich jako inne Obiekty, np. różne budynki w ramach dużego zespołu szpitalnego lub odrębne budynki handlowe w ramach jednego centrum handlowego. Na chwilę obecną apliacja Waze pokazuje jedynie nazwy składowych wchodzących w skład Obszaru i nie pokazuje widocznych ich granic. Użytkownicy w związku z tym nie mogą wizualnie rozróżnić składowych w ramach Obszaru.  W miejscu obiektów składających się na większy Obszar użytkownik będzie widział tylko etykiety tych obszarów, ale będą one umiejscowione w ramach niezróżnicowanego kolorowego tła.

Przyszłe wersje aplikacji Waze będą mogły wyświetlać nakładające się obiekty w bardziej użyteczny sposób. W oczekiwaniu na taką wersję, tworzone przez nas Obszary mogą być ujmowane w ramach większych struktur.  Najlepszym rozwiązaniem wydaje się użycie Miejsc dla składowych większego Obszaru, chyba że jest istotne, aby w aplikacji widoczne były wszysktie nazwy utworzonych składowych Punktów większego obszaru. Jeśli nakładające się Obszary będą odzworcowywane w przyszłości bardziej dokładnie, określone i kwalifikujące się Punkty mogą zostać przekształcone w Obszary.

Wizualizacja w Kliencie

Obecnie Punkty nie są wizualizowane w Live map oraz aplikacji. Można je jednak w ramach aplikacji wyszukać.

Ustawianie punktu zatrzymania dla Miejsca

Umiejscowienie Punktu

Wme point on parkinglot segment.png
Punkt należy umiejscowić na, lub w najbliższym otoczeniu, segmentu do którego powinien nawigować kierowca. Poniżej przedstawiono przykład Punktu dotyczącego Stacji benzynowej umiejscowionego bezpośrednio nad segmentem drogi wewnętrznej.

Umiejscowienie Obszaru

Poniżej przedstawiono przykład Obszaru (duży Park w tym przypadku), który posiada drogę wjazdową po wschodniej stronie. Drugi obraz przedstawia zbliżenie na celu, aby przedstawić jak dla tego typu Miejsca należy ustawić punkt zatrzymania.
Wme park place large.png
Wme park place zoom target.png

Połączenie Obszaru i Punktu

Możliwe są przypadki, gdy będzie właściwym zastosować oba rodzaje Miejsc - Punkt oraz Obszar. Przykładowo: Centra Handlowe, które same w sobie mogą stanowić cel podróży (jako Obszar), mogą zawierać indywidualne sklepy, które mogą zostać oznaczone jako Punkty.

Proste Centrum Handlowe zmapowane w opisany powyżej sposób będzie wyglądać następująco:
Wme places mall area and points.png

Wielokrotne kategorie

 • Miejsce może zostać przypisane wielu kategoriom
 • Główna Kategoria dla Miejsca musi być pierwszą, która zostanie wprowadzona
 • Główna Kategoria jest oznaczona niebieskim kolorem w ciemniejszym odcieniu niż pozostałe kategorie
 • Główna Kategoria jest używana do określenia, czy należy użyć Punktu lub Obszaru dla Miejsca

Szczegóły adresowe miejsca

Każde Miejsce, zarówno Punkt jak i Obszar, powinny mieć uzupełnione jak najwięcej szczegółów, takich jak Nazwa, właściwa Kategoria oraz pełne dane adresowe. Jeśli którekolwiek z Miejsc nie ma określonego Miasta lub Ulicy, należy zaznaczyć pole "Brak".

Poniżej przedstawiono przykład Obszaru - Stacja benzynowa - z uzupełnionymi danymi:
Wme place details.png
Kolejne pola obejmujące dodatkowe, użyteczne dane będą wprowadzane sukcesywnie. (Jedno pole dostępne w poprzednich wersjach edytora, lecz nie dostępne tym razem, to numer telefonu.)

Kiedy zastosować Obszar a kiedy Punkt

Poniżej przestawiono ogólne wskazówki dotyczące wyboru Obszaru lub Punktu w edytorze mapy.

Główna kategoria dla Miejsca jest używana w celu określenia czy zastosować Obszar czy Punkt.

Główna kategoria Właściwa kategoria Typ Komentarz
Car Services Myjnia samochodowa Punkt
Car Services Stacja ładowania poj. elektr. Punkt
Car Services Garaż / Sklep Motoryzacyjny Punkt
Car Services Stacja Benzynowa Obszar Wiele Stacji Benzynowych zawiera również sklepy spożywcze oraz bankomaty. Należy pamiętać o użyciu kategorii "Stacja Benzynowa" jako głównej oraz o dodaniu pozostałych kategorii, które również są prawidłowe dla tej lokalizacji.
Car Services Parking Oba Szczegóły opisano w artykule Miejsca/Parking.
Transport Lotnisko Obszar
Transport Most Obszar
Transport Dworzec / Terminal autobusowy Punkt
Transport Przeprawa promowa Punkt
Transport Skrzyżowanie Obszar
Transport Port / Przystań Obszar Zależy od rozmiaru.
Transport Stacja Metra Punkt
Transport Postój Taxi Punkt
Transport Dworzec kolejowy / Stacja Punkt
Transport Tunel Obszar
Usługi publiczne Cmentarz Obszar
Usługi publiczne Ratusz Punkt
Usługi publiczne Uczelnia Wyższa Obszar
Usługi publiczne Centrum kongresowe Obszar W zależności od wielkości
Usługi publiczne Sąd Punkt
Usługi publiczne Ambasada / Konsulat Obszar
Usługi publiczne Fabryka / Przemysł Oba Zależy od wielkości
Usługi publiczne Straż Pożarna Punkt
Usługi publiczne Budynki rządowe / samorządowe Punkt
Usługi publiczne Szpial / Opieka Medyczna Obszar
Usługi publiczne Punkt Informacyjny Punkt
Usługi publiczne Przedszkole Punkt
Usługi publiczne Biblioteka Punkt
Usługi publiczne Obiekt wojskowy Obszar
Usługi publiczne Biura Oba W zależności od wielkości
Usługi publiczne Organizacje / Stowarzyszenia Punkt
Usługi publiczne Policja Punkt
Usługi publiczne Więzienie / Zakład karny Obszar
Usługi publiczne Urząd Pocztowy Punkt
Usługi publiczne Miejsce kultu religijnego Punkt
Usługi publiczne Szkoła Obszar
Zakupy i usługi Sztuka i rzemiosło Punkt
Zakupy i usługi Bankomat Punkt
Zakupy i usługi Bank / Centrum finansowe Punkt
Zakupy i usługi Księgarnia Punkt
Zakupy i usługi Salon samochodowy Punkt
Zakupy i usługi Wypożyczalnia samochodów Punkt
Zakupy i usługi Sklep spożywczy Punkt
Zakupy i usługi Kantor Wymiany Walut Punkt
Zakupy i usługi Dom Towarowy Punkt
Zakupy i usługi Elektronika Punkt
Zakupy i usługi Moda i odzież Punkt
Zakupy i usługi Kwiaciarnia Punkt
Zakupy i usługi Centrum Wyposażenia Wnętrz Punkt
Zakupy i usługi Upominki Punkt
Zakupy i usługi Klub fitness Punkt
Zakupy i usługi Sklep metalowy Punkt
Zakupy i usługi Jubiler Punkt
Zakupy i usługi Pralnia Punkt
Zakupy i usługi Targ Punkt
Zakupy i usługi Sklep muzyczny Punkt
Zakupy i usługi Drogeria Punkt
Zakupy i usługi Sklep zoologiczny / Weterynarz Punkt
Zakupy i usługi Apteka Punkt
Zakupy i usługi Fotografia Punkt
Zakupy i usługi Centrum Handlowe Punkt
Zakupy i usługi Sklep sportowy Punkt
Zakupy i usługi Supermarket / Sklep spożywczy Punkt Jako pojedynczy obiekt może być Obszarem, a jako Punkt jeśli jest częścią większego obiektu (Centrum handlowego).
Zakupy i usługi Basen Punkt
Zakupy i usługi Sklep z zabawkami Punkt
Zakupy i usługi Biuro podróży Punkt
Jedzenie i picie Piekarnia Punkt
Jedzenie i picie Bar Punkt
Jedzenie i picie Coffee shop Punkt
Jedzenie i picie Kawiarnia Punkt
Jedzenie i picie Fast Food Punkt
Jedzenie i picie Food Court Punkt
Jedzenie i picie Lodziarnia Punkt
Jedzenie i picie Restauracja Punkt
Kultura i rozrywka Galeria sztuki Punkt
Kultura i rozrywka Kasyno Punkt Large hotel-casinos perhaps could be Area Places.
Kultura i rozrywka Klub Punkt
Kultura i rozrywka Game Club Punkt
Kultura i rozrywka Kino Punkt
Kultura i rozrywka Muzeum Punkt
Kultura i rozrywka Music Venue Punkt
Kultura i rozrywka Performing Arts Venue Punkt
Kultura i rozrywka Tor wyścigowy Punkt
Kultura i rozrywka Stadion / Arena Obszar
Kultura i rozrywka Park tematyczny Obszar
Kultura i rozrywka Teatr Punkt
Kultura i rozrywka Atrakcja turystyczna / Miejsce historyczne Punkt W zależności od wielkości
Kultura i rozrywka Zoo / Akwarium Obszar W zależności od wielkości
Inne Teren Budowy Obszar Nie musi być mapowany.
Inne Residence / Home ŻADEN Nie należy mapować.
Zakwaterowanie Bed & Breakfast Punkt
Zakwaterowanie Pole Kempingowe Obszar W zależności od wielkości
Zakwaterowanie Cottage / Cabin Punkt
Zakwaterowanie Hostel Punkt
Zakwaterowanie Hotel Punkt
Outdoors Plaża Punkt
Outdoors Pole Golfowe Obszar
Outdoors Park Obszar
Outdoors Plac Zabaw Punkt
Outdoors Plaża Punkt
Outdoors Promenada Punkt
Outdoors Punkt widokowy Punkt
Outdoors Ośrodek narciarski Obszar
Outdoors Sports Court Punkt
Przyroda Gospodarstwo rolne ŻADEN
Przyroda Las / Zagajnik Obszar
Przyroda Wyspa Obszar
Przyroda Rzeka / Strumień Obszar
Przyroda Morze / Jezioro / Staw Obszar

Parking

Miejsce oznaczone jako Parking obejmuje obszar przeznaczony do parkowania pojazdu poza obszarem ulicy. Jako parking oznaczamy również wszelkie struktury parkingowe, garaże oraz parkingi wielopoziomowe. O tym, czy dany obszar należy zdefiniować jako parking decyduje wiele czynników, które zostały szczegółowo opisane w dziale Miejsca/Parking.

Park

Zmapowany obszar obejmujący cały teren parku, łącznie z parkingami wchodzącymi w jego skład. Uwzględniamy tutaj tylko parki:

 1. narodowe
 2. krajobrazowe
 3. miejskie

Znacznik celu powinien być umiejscowiony na parkingu znajdującym się najbliżej wejścia do Parku.

Sposób nazewnictwa:

 1. W polu Nazwa wpisujemy nazwę własną parku pisaną z dużych liter
 2. Pole Opis oraz Adres zostawiamy puste.