The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Miejsca"

From waze
Jump to: navigation, search
(Zakres)
(Overlap)
Line 32: Line 32:
 
Stacje paliw oraz Parkingi jako kategorie lokalizacji wstrzynują automatyczną identyfikację problemów z mapą i w związku z tym powinny być odwzorowane przynajmniej do granicy obszaru dróg wjazdowych/wyjazdowych (patrz [[Places/Parking lot]] w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. Stacji paliw oraz Parkingów).
 
Stacje paliw oraz Parkingi jako kategorie lokalizacji wstrzynują automatyczną identyfikację problemów z mapą i w związku z tym powinny być odwzorowane przynajmniej do granicy obszaru dróg wjazdowych/wyjazdowych (patrz [[Places/Parking lot]] w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. Stacji paliw oraz Parkingów).
  
=== Overlap ===
+
=== Obiekty nakładające się ===
  
In some cases an extensive Area Place may contain within it locations that would themselves qualify as Area Places; for example, different medical buildings within a hospital campus or separate malls within a large shopping complex. As of this writing, however, the Waze client renders only the names of subset Area Places and does not show visible boundaries for them. Users therefore cannot visually distinguish Area Places subset within other Area Places.  The subset Area-Place text labels appear, but they "float" amidst an undifferentiated colored background.
+
W niektórych przypadkach znacznych rozmiarów Obszar może zawierać w swoich granicach obiekty, które mogą kwalifikować się do uznania ich jako inne Obiekty, np. różne budynki w ramach dużego zespołu szpitalnego lub odrębne budynki handlowe w ramach jednego centrum handlowego. Na chwilę obecną apliacja Waze pokazuje jedynie nazwy składowych wchodzących w skład Obszaru i nie pokazuje widocznych ich granic. Użytkownicy w związku z tym nie mogą wizualnie rozróżnić składowych w ramach Obszaru.  W miejscu obiektów składających się na większy Obszar użytkownik będzie widział tylko etykiety tych obszarów, ale będą one umiejscowione w ramach niezróżnicowanego kolorowego tła.
  
Future versions of the Waze client may render overlapping Area Places more usefully. In anticipation of this, qualifying Area Places may be drawn subset within others.  It may be a better approach for the time being to use Point Places for the components of a larger Area Place, unless it is essential that the subset Place names be visible in the current version of the Waze client. If overlapping Area Places do render more usefully in the future, qualifying Point Places may be converted to Area Places at that time.
+
Przyszłe wersje aplikacji Waze będą mogły wyświetlać nakładające się obiekty w bardziej użyteczny sposób. W oczekiwaniu na taką wersję, tworzone przez nas Obszary mogą być ujmowane w ramach większych struktur.  Najlepszym rozwiązaniem wydaje się użycie Miejsc dla składowych większego Obszaru, chyba że jest istotne, aby w aplikacji widoczne były wszysktie nazwy utworzonych składowych Punktów większego obszaru. Jeśli nakładające się Obszary będą odzworcowywane w przyszłości bardziej dokładnie, określone i kwalifikujące się Punkty mogą zostać przekształcone w Obszary.
  
 
== Client Rendering ==
 
== Client Rendering ==

Revision as of 20:48, 27 May 2014

WERSJA W TRAKCIE TŁUMACZENIA - DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA PRAC I AKCEPTACJI FORUM NIE BRAĆ POD UWAGĘ


Miejsca są systemem oznaczania punktów orientacyjnych Waze (Waze Point of Interest) możliwych do wyszukiwania w aplikacji. W ramach Miejsc wyróżniamy dwa typy punktów orientacyjnych: Punkt oraz Obszar.

Punkt jest punktem orientacyjnym, który można wyszukać w aplikacji, ale o ograniczonej prezentacji na ekranie klienta (w przeciwieństwie do Obszaru, który jest widoczny na mapie). Punkt może być wykorzystywany do oznaczania różnych celów podróży the table of Place categories and types i jest niezwykle przydatny w przypadkach, gdy inne mechanizmy wyszukiwania udostępnione w Waze nie znajdują oczekiwanego celu.

Obszar (dotychczas Punkt Orientacyjny – „Landmark”) jest odpowiednikiem Punktu jeżeli chodzi o swoją funkcjonalność i związane z nim dane, z tym że jest wyświetlany w aplikacji, dając dodatkową wizualną informację dla użytkownika. Z racji swojej dobrej widoczności w aplikacji nadmierne użycie obszarów może spowodować "zapchanie" mapy. Co do zasady nie powinno oznaczać się "Obszarem" obiektów niezbyt charakterystycznych i znacznych rozmiarów (czyli np. o dużej powierzchni), które nie są pomocne kierowcy w orientacji w terenie. Reguła ta wstępnie określa kiedy należy zastosować Punkt a kiedy Obszar table of Place categories and types. Wyjątkiem od tej reguły są stacje benzynowe.

Punkt

Miejsce w postaci Punktu jest przedstawiane w postaci następujących ikon:
Venue.png Standardowy znacznik Punktu jest koloru fioletowego
Venue-selected.png Aktualnie zaznaczony Punkt przyjmuje barwę niebieską
Venue-changed.png Punkty, które zostały w jakikolwiek sposób poddane edycji a nie zostały jeszcze zapisane, przyjmą barwę pomarańczowo-różową, podobną do barwy Obszarów i segmentów.

Szczegóły lokalizacji

  • Znacznik Punktu powinien być umiejscowiony na segmencie lub najbliżej segmentu, do którego kierowca powinien nawigować. Znacznik ten jest miejscem postoju.

Obszar

Miejsce w postaci Obszaru jest przedstawiane w postaci wielokąta, którego kształt można skorygować poprzez przesuwanie węzłów geometrii (identycznie jak w przypadku segmentów dróg). Wszystkie Obszary niezaznaczone w edytorze są koloru różowego a zaznaczone - niebiesko-zielonego:
Wme gas station area.pngWme gas station area selected.png
Szczegóły miejsca
  • Każdy Obszar zawiera znacznik celu, który oznacza miejsce, do którego będzie prowadzić nawigacja.
  • Znacznik celu może być przesuwany w dowolne miejsce w ramach obszaru oraz w niewielkiej odległości od niego.
  • Znacznik celu powinien być umiejscowiony na, lub w pobliżu, segmentu do którego powinien nawigować kierowca.

Zakres

Niektóre lokalizacje, które kwalifikują się do oznaczenia ich jako Obszar, mogą zawierać jedną lub więcej struktur, dróg oraz parkingów. W takich przypadkach, szczególnie gdy składowe obszaru tworzą pewnego rodzaju całość o określonej nazwie, granice obszaru powinny obejmować cały obiekt ("oznaczone jako obszar wg granicy ogrodzenia"). To zapewnia, że aplikacja wyświetli i oznaczy obszar w jego prawidłowej wielkości, zwłaszcza gdy będzie oglądany w oddaleniu.

Pozostałe Obszary, których granice nie są wyraźnie oznaczone, można wyrysować przyjmując przybliżoną ich wielkość.

Stacje paliw oraz Parkingi jako kategorie lokalizacji wstrzynują automatyczną identyfikację problemów z mapą i w związku z tym powinny być odwzorowane przynajmniej do granicy obszaru dróg wjazdowych/wyjazdowych (patrz Places/Parking lot w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. Stacji paliw oraz Parkingów).

Obiekty nakładające się

W niektórych przypadkach znacznych rozmiarów Obszar może zawierać w swoich granicach obiekty, które mogą kwalifikować się do uznania ich jako inne Obiekty, np. różne budynki w ramach dużego zespołu szpitalnego lub odrębne budynki handlowe w ramach jednego centrum handlowego. Na chwilę obecną apliacja Waze pokazuje jedynie nazwy składowych wchodzących w skład Obszaru i nie pokazuje widocznych ich granic. Użytkownicy w związku z tym nie mogą wizualnie rozróżnić składowych w ramach Obszaru.  W miejscu obiektów składających się na większy Obszar użytkownik będzie widział tylko etykiety tych obszarów, ale będą one umiejscowione w ramach niezróżnicowanego kolorowego tła.

Przyszłe wersje aplikacji Waze będą mogły wyświetlać nakładające się obiekty w bardziej użyteczny sposób. W oczekiwaniu na taką wersję, tworzone przez nas Obszary mogą być ujmowane w ramach większych struktur.  Najlepszym rozwiązaniem wydaje się użycie Miejsc dla składowych większego Obszaru, chyba że jest istotne, aby w aplikacji widoczne były wszysktie nazwy utworzonych składowych Punktów większego obszaru. Jeśli nakładające się Obszary będą odzworcowywane w przyszłości bardziej dokładnie, określone i kwalifikujące się Punkty mogą zostać przekształcone w Obszary.

Client Rendering

As of May 2014, Point Places are not rendered in the Live map, or Client Devices, but are searchable within the app.

Setting the stop point for a Place

Point placement

Wme point on parkinglot segment.png
The Point Place is to be placed on or nearest to the segment to which the driver should be navigated. Here is an example of a gas station Point located directly on a parking lot segment.

Area placement

Here is an example of an Area (a large park in this case) which has an entry road on the east side. The second image is zoomed in on the target to show how this type of Area should have its navigation stop point set.
Wme park place large.png
Wme park place zoom target.png

Area+Point Combinations

There are some situations where it will be appropriate to mix both Area and Point Places. For example, shopping centers and shopping malls where the mall itself could be considered a navigation destination, but there are also individual stores which are also valid for being marked.

A simple shopping center, when mapped in this manner, would look like this:
Wme places mall area and points.png


Multiple categories

  • A Place can be assigned to multiple categories
  • The Primary Category for a Place must be the first one you enter
  • The Primary Category is displayed in a darker shade of blue than the others
  • The Primary Category is used to determine whether to use a Point or Area for the Place


Place address detail

Every Place, whether Point or Area, should have as much detail completed as possible. This includes a name, proper categorization, and full street address, city and state. If any Place doesn't have a City or Street, you will need to check the None checkbox.

Here is an example of a Gas Station Area with its details completed:
Wme place details.png
Additional fields to allow entry of more detail will be coming in future editor releases. (One field available in previous editor releases but not available at this time, is phone number.)

When to use Area or Point

Here is the global guidance on selecting Area or Point for Places in the Waze Map Editor.

The Primary Category for a Place is used to determine whether to use a Point or Area.

Parent Category Type Comments
Car Services Car Wash Point
Car Services Charging Station Point
Car Services Garage / Automotive Shop Point
Car Services Gas Station Area Many gas stations also have convenience stores and ATMs. Remember to use "Gas Station" as the primary category and the add any others which are relevant.
Car Services Parking Lot Both There are very few parking lots which should be mapped at all. Please see the Places/Parking lot article.
Transportation Airport Area Special-handling
Transportation Bridge Area
Transportation Bus Station Point
Transportation Ferry Pier Point
Transportation Junction / Interchange Area
Transportation Seaport / Marina / Harbor Area Size-dependent.
Transportation Subway Station Point
Transportation Taxi Station Point
Transportation Train Station Point
Transportation Tunnel Area
Professional and public Cemetery Area
Professional and public City Hall Point
Professional and public College / University Area
Professional and public Conventions / Event Center Area Size-dependent
Professional and public Courthouse Point
Professional and public Embassy / Consulate Area
Professional and public Factory / Industrial Both Size-dependent
Professional and public Fire Department Point
Professional and public Government Point
Professional and public Hospital / Medical Care Area
Professional and public Information Point Point
Professional and public Kindergarten Point
Professional and public Library Point
Professional and public Military Area
Professional and public Offices Both Size-dependent
Professional and public Organization or Association Point
Professional and public Police Station Point
Professional and public Prison / Correctional Facility Area
Professional and public Post Office Point
Professional and public Religious Center Point
Professional and public School Area
Shopping and services Arts & Crafts Point
Shopping and services ATM Point
Shopping and services Bank / Financial Point
Shopping and services Bookstore Point
Shopping and services Car Dealership Point Size-dependent
Shopping and services Car Rental Point
Shopping and services Convenience Store Point
Shopping and services Currency Exchange Point
Shopping and services Department Store Point
Shopping and services Electronics Point
Shopping and services Fashion and Clothing Point
Shopping and services Flowers Point
Shopping and services Furniture / Home Store Point
Shopping and services Gifts Point
Shopping and services Gym / Fitness Point
Shopping and services Hardware Store Point
Shopping and services Jewelry Point
Shopping and services Laundry / Dry Cleaning Point
Shopping and services Market Point
Shopping and services Music Store Point
Shopping and services Personal Care Point
Shopping and services Pet Store / Veterinarian Point
Shopping and services Pharmacy Point
Shopping and services Photography Point
Shopping and services Shopping Center Area
Shopping and services Sporting Goods Point
Shopping and services Supermarket / Grocery Point Standalone could be an Area, but a Point if it is part of larger shopping mall/center.
Shopping and services Swimming Pool Point
Shopping and services Toy Store Point
Shopping and services Travel Agency Point
Food and drink Bakery Point
Food and drink Bar Point
Food and drink Coffee shop Point
Food and drink Dessert Point
Food and drink Fast Food Point
Food and drink Food Court Point
Food and drink Ice Cream Point
Food and drink Restaurant Point
Culture & entertainment Art Gallery Point
Culture & entertainment Casino Area Large hotel-casinos perhaps could be Area Places.
Culture & entertainment Club Point
Culture & entertainment Game Club Point
Culture & entertainment Movie Theater Point
Culture & entertainment Museum Point
Culture & entertainment Music Venue Point
Culture & entertainment Performing Arts Venue Point
Culture & entertainment Racing Track Area
Culture & entertainment Stadium / Arena Area
Culture & entertainment Theme Park Area
Culture & entertainment Theater Point
Culture & entertainment Tourist Attraction / Historic Site Point Size-dependent
Culture & entertainment Zoo / Aquarium Area Size-dependent
Other Construction Site Area Not necessary to be mapped.
Other Residence / Home NONE Not to be mapped
Lodging Bed & Breakfast Point
Lodging Camping / Trailer Park Area Size-dependent
Lodging Cottage / Cabin Point
Lodging Hostel Point
Lodging Hotel Point
Outdoors Beach Area
Outdoors Golf Course Area
Outdoors Park Area
Outdoors Playground Point
Outdoors Plaza Point
Outdoors Promenade Point Unsure about mapping these at all
Outdoors Scenic Lookout / Viewpoint Point
Outdoors Ski Area Area
Outdoors Sports Court Point
Natural features Farm NONE
Natural features Forest / Grove Area Only map official state/national forests, not every stand of trees.
Natural features Island Area
Natural features River / Stream Area
Natural features Sea / Lake / Pond Area

Parking Lot

The Parking Lot Place marks a well-defined area constructed for off-street public parking, including parking structures and garages as well as at-grade lots. There are many elements that must be considered before deciding to map a parking lot. The details are covered in Places/Parking lot.