The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Miejsca

From waze
Revision as of 12:45, 28 May 2014 by Tcholewa (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

WERSJA W TRAKCIE TŁUMACZENIA - DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA PRAC I AKCEPTACJI FORUM NIE BRAĆ POD UWAGĘ


Miejsca są systemem oznaczania punktów orientacyjnych Waze (Waze Point of Interest) możliwych do wyszukiwania w aplikacji. W ramach Miejsc wyróżniamy dwa typy punktów orientacyjnych: Punkt oraz Obszar.

Punkt jest punktem orientacyjnym, który można wyszukać w aplikacji, ale o ograniczonej prezentacji na ekranie klienta (w przeciwieństwie do Obszaru, który jest widoczny na mapie). Punkt może być wykorzystywany do oznaczania różnych celów podróży (patrz tabela kategorii i typów Miejsc) i jest niezwykle przydatny w przypadkach, gdy inne mechanizmy wyszukiwania udostępnione w Waze nie znajdują oczekiwanego celu.

Obszar (dotychczas Punkt Orientacyjny – „Landmark”) jest odpowiednikiem Punktu jeżeli chodzi o swoją funkcjonalność i związane z nim dane, z tym że jest wyświetlany w aplikacji, dając dodatkową wizualną informację dla użytkownika. Z racji swojej dobrej widoczności w aplikacji nadmierne użycie obszarów może spowodować "zapchanie" mapy. Co do zasady nie powinno oznaczać się "Obszarem" obiektów niezbyt charakterystycznych i znacznych rozmiarów (czyli np. o dużej powierzchni), które nie są pomocne kierowcy w orientacji w terenie. Reguła ta wstępnie określa kiedy należy zastosować Punkt a kiedy Obszar (patrz tabela kategorii i typów Miejsc). Wyjątkiem od tej reguły są stacje benzynowe.

Punkt

Miejsce w postaci Punktu jest przedstawiane w postaci następujących ikon:
Venue.png Standardowy znacznik Punktu jest koloru fioletowego
Venue-selected.png Aktualnie zaznaczony Punkt przyjmuje barwę niebieską
Venue-changed.png Punkty, które zostały w jakikolwiek sposób poddane edycji a nie zostały jeszcze zapisane, przyjmą barwę pomarańczowo-różową, podobną do barwy Obszarów i segmentów.

Szczegóły lokalizacji

 • Znacznik Punktu powinien być umiejscowiony na segmencie lub najbliżej segmentu, do którego kierowca powinien nawigować. Znacznik ten jest miejscem postoju.

Obszar

Miejsce w postaci Obszaru jest przedstawiane w postaci wielokąta, którego kształt można skorygować poprzez przesuwanie węzłów geometrii (identycznie jak w przypadku segmentów dróg). Wszystkie Obszary niezaznaczone w edytorze są koloru różowego a zaznaczone - niebiesko-zielonego:
Wme gas station area.pngWme gas station area selected.png
Szczegóły miejsca
 • Każdy Obszar zawiera znacznik celu, który oznacza miejsce, do którego będzie prowadzić nawigacja.
 • Znacznik celu może być przesuwany w dowolne miejsce w ramach obszaru oraz w niewielkiej odległości od niego.
 • Znacznik celu powinien być umiejscowiony na, lub w pobliżu, segmentu do którego powinien nawigować kierowca.

Zakres

Niektóre lokalizacje, które kwalifikują się do oznaczenia ich jako Obszar, mogą zawierać jedną lub więcej struktur, dróg oraz parkingów. W takich przypadkach, szczególnie gdy składowe obszaru tworzą pewnego rodzaju całość o określonej nazwie, granice obszaru powinny obejmować cały obiekt ("oznaczone jako obszar wg granicy ogrodzenia"). To zapewnia, że aplikacja wyświetli i oznaczy obszar w jego prawidłowej wielkości, zwłaszcza gdy będzie oglądany w oddaleniu.

Pozostałe Obszary, których granice nie są wyraźnie oznaczone, można wyrysować przyjmując przybliżoną ich wielkość.

Stacje paliw oraz Parkingi jako kategorie lokalizacji wstrzynują automatyczną identyfikację problemów z mapą i w związku z tym powinny być odwzorowane przynajmniej do granicy obszaru dróg wjazdowych/wyjazdowych (patrz Places/Parking lot w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. Stacji paliw oraz Parkingów).

Obiekty nakładające się

W niektórych przypadkach znacznych rozmiarów Obszar może zawierać w swoich granicach obiekty, które mogą kwalifikować się do uznania ich jako inne Obiekty, np. różne budynki w ramach dużego zespołu szpitalnego lub odrębne budynki handlowe w ramach jednego centrum handlowego. Na chwilę obecną apliacja Waze pokazuje jedynie nazwy składowych wchodzących w skład Obszaru i nie pokazuje widocznych ich granic. Użytkownicy w związku z tym nie mogą wizualnie rozróżnić składowych w ramach Obszaru.  W miejscu obiektów składających się na większy Obszar użytkownik będzie widział tylko etykiety tych obszarów, ale będą one umiejscowione w ramach niezróżnicowanego kolorowego tła.

Przyszłe wersje aplikacji Waze będą mogły wyświetlać nakładające się obiekty w bardziej użyteczny sposób. W oczekiwaniu na taką wersję, tworzone przez nas Obszary mogą być ujmowane w ramach większych struktur.  Najlepszym rozwiązaniem wydaje się użycie Miejsc dla składowych większego Obszaru, chyba że jest istotne, aby w aplikacji widoczne były wszysktie nazwy utworzonych składowych Punktów większego obszaru. Jeśli nakładające się Obszary będą odzworcowywane w przyszłości bardziej dokładnie, określone i kwalifikujące się Punkty mogą zostać przekształcone w Obszary.

Client Rendering

As of May 2014, Point Places are not rendered in the Live map, or Client Devices, but are searchable within the app.

Setting the stop point for a Place

Point placement

Wme point on parkinglot segment.png
The Point Place is to be placed on or nearest to the segment to which the driver should be navigated. Here is an example of a gas station Point located directly on a parking lot segment.

Area placement

Here is an example of an Area (a large park in this case) which has an entry road on the east side. The second image is zoomed in on the target to show how this type of Area should have its navigation stop point set.
Wme park place large.png
Wme park place zoom target.png

Area+Point Combinations

There are some situations where it will be appropriate to mix both Area and Point Places. For example, shopping centers and shopping malls where the mall itself could be considered a navigation destination, but there are also individual stores which are also valid for being marked.

A simple shopping center, when mapped in this manner, would look like this:
Wme places mall area and points.png


Multiple categories

 • A Place can be assigned to multiple categories
 • The Primary Category for a Place must be the first one you enter
 • The Primary Category is displayed in a darker shade of blue than the others
 • The Primary Category is used to determine whether to use a Point or Area for the Place


Place address detail

Every Place, whether Point or Area, should have as much detail completed as possible. This includes a name, proper categorization, and full street address, city and state. If any Place doesn't have a City or Street, you will need to check the None checkbox.

Here is an example of a Gas Station Area with its details completed:
Wme place details.png
Additional fields to allow entry of more detail will be coming in future editor releases. (One field available in previous editor releases but not available at this time, is phone number.)

Kiedy zastosować Obszar a kiedy Punkt

Here is the global guidance on selecting Area or Point for Places in the Waze Map Editor.

The Primary Category for a Place is used to determine whether to use a Point or Area.

Parent Category Type Comments
Car Services Car Wash Punkt
Car Services Charging Station Punkt
Car Services Garage / Automotive Shop Punkt
Car Services Gas Station Obszar Many gas stations also have convenience stores and ATMs. Remember to use "Gas Station" as the primary category and the add any others which are relevant.
Car Services Parking Oba There are very few parking lots which should be mapped at all. Please see the Miejsca/Parking article.
Transport Lotnisko Obszar Special-handling
Transport Bridge Obszar
Transport Bus Station Punkt
Transport Ferry Pier Punkt
Transport Skrzyżowanie Obszar
Transport Port / Przystań Obszar Size-dependent.
Transport Stacja Metra Punkt
Transport Postój Taxi Punkt
Transport Dworzec kolejowy / Stacja Punkt
Transport Tunel Obszar
Professional and public Cmentarz Obszar
Professional and public City Hall Punkt
Professional and public Uczelnia Wyższa Obszar
Professional and public Conventions / Event Center Obszar Size-dependent
Professional and public Courthouse Punkt
Professional and public Ambasada / Konsulat Obszar
Professional and public Fabryka / Przemysł Oba Size-dependent
Professional and public Fire Department Punkt
Professional and public Government Punkt
Professional and public Szpial / Opieka Medyczna Obszar
Professional and public Information Point Punkt
Professional and public Kindergarten Punkt
Professional and public Library Punkt
Professional and public Military Obszar
Professional and public Offices Oba Size-dependent
Professional and public Organization or Association Punkt
Professional and public Police Station Punkt
Professional and public Prison / Correctional Facility Obszar
Professional and public Post Office Punkt
Professional and public Religious Center Punkt
Professional and public Szkoła Obszar
Shopping and services Arts & Crafts Punkt
Shopping and services ATM Punkt
Shopping and services Bank / Financial Punkt
Shopping and services Bookstore Punkt
Shopping and services Car Dealership Punkt Size-dependent
Shopping and services Car Rental Punkt
Shopping and services Convenience Store Punkt
Shopping and services Currency Exchange Punkt
Shopping and services Department Store Punkt
Shopping and services Electronics Punkt
Shopping and services Fashion and Clothing Punkt
Shopping and services Kwiaciarnia Punkt
Shopping and services Furniture / Home Store Punkt
Shopping and services Gifts Punkt
Shopping and services Gym / Fitness Punkt
Shopping and services Hardware Store Punkt
Shopping and services Jubiler Punkt
Shopping and services Pralnia Punkt
Shopping and services Market Punkt
Shopping and services Sklep muzyczny Punkt
Shopping and services Personal Care Punkt
Shopping and services Pet Store / Veterinarian Punkt
Shopping and services Apteka Punkt
Shopping and services Photography Punkt
Shopping and services Centrum Handlowe Punkt
Shopping and services Sporting Goods Punkt
Shopping and services Supermarket / Grocery Punkt Standalone could be an Area, but a Point if it is part of larger shopping mall/center.
Shopping and services Swimming Pool Punkt
Shopping and services Sklep z zabawkami Punkt
Shopping and services Biuro podróży Punkt
Food and drink Piekarnia Punkt
Food and drink Bar Punkt
Food and drink Coffee shop Punkt
Food and drink Dessert Punkt
Food and drink Fast Food Punkt
Food and drink Food Court Punkt
Food and drink Ice Cream Punkt
Food and drink Restauracja Punkt
Culture & entertainment Galeria sztuki Punkt
Culture & entertainment Kasyno Punkt Large hotel-casinos perhaps could be Area Places.
Culture & entertainment Klub Punkt
Culture & entertainment Game Club Punkt
Culture & entertainment Movie Theater Punkt
Culture & entertainment Muzeum Punkt
Culture & entertainment Music Venue Punkt
Culture & entertainment Performing Arts Venue Punkt
Culture & entertainment Tor wyścigowy Punkt
Culture & entertainment Stadion / Arena Obszar
Culture & entertainment Park tematyczny Obszar
Culture & entertainment Teatr Punkt
Culture & entertainment Tourist Attraction / Historic Site Punkt Size-dependent
Culture & entertainment Zoo / Akwarium Obszar Size-dependent
Other Teren Budowy Obszar Not necessary to be mapped.
Other Residence / Home ŻADEN Not to be mapped
Lodging Bed & Breakfast Punkt
Lodging Camping / Trailer Park Obszar Size-dependent
Lodging Cottage / Cabin Punkt
Lodging Hostel Punkt
Lodging Hotel Punkt
Outdoors Plaża Punkt
Outdoors Pole Golfowe Obszar
Outdoors Park Obszar
Outdoors Plac Zabaw Punkt
Outdoors Plaża Punkt
Outdoors Promenada Punkt Unsure about mapping these at all
Outdoors Scenic Lookout / Viewpoint Punkt
Outdoors Ośrodek narciarski Obszar
Outdoors Sports Court Punkt
Natural features Farm ŻADEN
Natural features Forest / Grove Obszar
Natural features Island Obszar
Natural features River / Stream Obszar
Natural features Sea / Lake / Pond Obszar

Parking

Miejsce oznaczone jako Parking obejmuje obszar przeznaczony do parkowania pojazdu poza obszarem ulicy. Jako parking oznaczamy również wszelkie struktury parkingowe, garaże oraz parkingi wielopoziomowe. O tym, czy dany obszar należy zdefiniować jako parking decyduje wiele czynników, które zostały szczegółowo opisane w dziale Miejsca/Parking.

Park

Zmapowany obszar obejmujący cały teren parku, łącznie z parkingami wchodzącymi w jego skład. Uwzględniamy tutaj tylko parki:

 1. narodowe
 2. krajobrazowe
 3. miejskie

Znacznik celu powinien być umiejscowiony na parkingu znajdującym się najbliżej wejścia do Parku.

Sposób nazewnictwa:

 1. W polu Nazwa wpisujemy nazwę własną parku pisaną z dużych liter
 2. Pole Opis oraz Adres zostawiamy puste.