The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Difference between revisions of "Miejsca/Parking"

From waze
Jump to: navigation, search
(Implementation)
(Nazewnictwo)
Line 29: Line 29:
  
 
====Nazewnictwo====
 
====Nazewnictwo====
If a parking facility or area has a documented identity, such as "Beach Street Garage", "18th Avenue/Geary Lot", "City Lot #7", "Short-Term Parking", "Cell-Phone Lot", etc., its Area Place should reflect that name to facilitate searches. Generic park-and-ride lots should be named consistently according to local custom, for example as "Park & Ride". If a Parking-Lot Area Place is contained within a larger Area Place, do not repeat the larger Area's full name; for example if the Domestic Garage is contained within the "SFO San Francisco International Airport" Area Place boundaries, it need not be named "SFO San Francisco International Airport Domestic Garage", "Domestic Garage" is sufficient (unless the neighboring region has a number of other Places whose names incorporate the words "Domestic Garage", in which case "SFO Domestic Garage" may be more appropriate).
+
Jeśli miejsce oznaczone jako Parking ma swoją nazwę własną, taką jak np. "Beach Street Garage", "Green Parking", "Parking buforowy nr 1", "MOP", jego Obszar powinien odzwierciedlać tą nazwę w celu ułatwienia wyszukiwania.
 +
Parkingi typu "Parkuj i jedź" powinny być nazywane spójnie w ramach kraju. Dla Polski przyjęliśmy "P+R [nazwa ulicy]", jeśli parking nie ma nazwy lub "P+R [nazwa]" jeśli jego nazwa jest ogólnie przyjęta w planach miejscowych (np. "P+R Metro Marymont" na bazie [http://www.ztm.waw.pl/parkujijedz.php?c=116& P+R Warszawa])
 +
Jeżeli Obszar Parkingu zawiera się z ramach większego zmapowanego Obszaru, nie należy powtarzać pełnej nazwy większego Obszaru; przykładowo w granicach Obszaru lotniska "Poznań Ławica", znajduje się Parking, nie musi on być nazywany "Port Lotniczy Poznań-Ławica - Parking" - wystarczające będzie określenie "Parking" chyba, że w okolicy jest wiele parkingów, które również posiadają w nazwie tylko "Parking" . W takim przypadku nazwa "Parking Poznań-Ławica" może być bardziej odpowiedni.
  
Some municipal parking facilities have no separate documented identity; for example, general-purpose public parking adjacent to a hospital may not have its own explicit name. Area Places for such parking should leave the name field blank unless local Waze convention dictates otherwiseIn particular, '''never use hopelessly generic names such as "Parking" or "Public Parking" for unnamed parking facilities'''. Names such as "St. Mary's Hospital Parking" suggest that the parking is dedicated and should also be avoided in favor of simply leaving the name field blank.
+
Niektóre miejskie parkingi nie mają odrębnej tożsamości/nazwy; przykładowo, parking ogólnego przeznaczenia przy szpitalu. Dla takich Obszarów należy pozostawić pustą nazwęW szczególności '''nie należy używać ogólnych nazw takich jak "Parking" lub "Parking ogólnodostępny" dla obiektów nieposiadających nazwy'''. Nazwy takie jak "Parking Szpital Wojewódzki" mogą sugerować, że parking jest przeznaczony dla pracowników. W związku z tym takiego nazewnictwa również należy unikać na rzecz pozostawienia pustej nazwy.
  
As with all Area Places, do not use mapping abbreviations for any part of a Parking-Lot Place name.
+
Przy nazywaniu Parkingu, tak samo jak w przypadku pozostałych Obiektów, nie używamy skrótów nazw, tak jak to ma miejsce w przypadku edycji map.
  
 
====Free versus paid parking====
 
====Free versus paid parking====

Revision as of 12:07, 29 May 2014

Parking

W tym rozdziale opisano wskazówki pomocne w określeniu, czy Miejsce należy utworzyć, jako Parking. Z kolei wskazówki dotyczące tworzenia Dróg w ramach Parkingu opisano w dziale Drogi.

Miejsce oznaczone jako Parking obejmuje obszar przeznaczony do parkowania pojazdu poza obszarem ulicy. Jako parking oznaczamy również wszelkie struktury parkingowe, garaże oraz parkingi wielopoziomowe.

Widoczność miejsca (Obszar czy Punkt)

Na chwilę obecną Parkingi mapuje się jako Obszar. Na przyszłość rozważa się zastosowanie Punktów dla tego typu obiektów (patrz Parking jako Punkt).

Zasady

Trzy zasady regulują ustalenie, czy dany teren, struktura lub garaż należy określić jako Parking w formie Obszaru:

Ogólnodostępność
Mapa nigdy nie może pokazywać Parkingu, gdzie nieuważny kierowca mógłby ponieść konsekwencje parkowania w postaci odholowania pojazdu, nałożenia mandatu lub naruszenia norm społecznych. Wszystkie Parkingi oznaczone jako Obszar muszą być prawnie i lokalnie tolerowane jako ogólnodostępne, przynajmniej przez krótki okres czasu. Nie ma od tego wyjątków.
Ogólne przeznaczenie
Kierowcy, którzy zostawią swoje pojazdy na Parkingu oznaczonym jako Obszar powinni móc w każdym momencie wybrać inny środek transportu lub przejść dalej pieszo w dowolnym kierunku. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są parkingi, gdzie kierowca z różnych przyczyn obowiązany jest pozostać w pojeździe.
Charakterystyczne i Istotne
Nadużycie stosowania Obszaru jako wskazania Parkingu szybko prowadzi do bałaganu na mapie. Obszar powinien oznaczać miejsca ułatwionego postoju, które dla przejeżdżających kierowców będą charakterystyczne i istotne, włączając w to kierowców, którzy akurat nie poszukują miejsca do parkowania.

Parkingi, które nie spełniają powyższych 3 warunków (łącznie) nie powinny być oznaczane jako Obszar.

Realizacja

Interpretacja stwierdzenia 'Charakterystyczny i Istotny'

Dla celów oznaczenia Parkingu jako Obszar zasada 'Charakterystyczny i Istotny' oznacza obiekt w całości przeznaczony do parkowania pojazdów i nie służący żadnym innym celom. Przykładem obiektu, który nie spełnia tego warunku może być Garaż umiejscowiony w ramach większego obiektu różnego przeznaczenia. Niemniej jednak w takim przypadku można dodać Parking do listy kategorii dodatkowych większego obiektu (tak jak np. dodajemy bankomat lub sklep znajdujący się na terenie stacji benzynowej).

Zasięg

Granice Obszaru Parkingu powinny być zmapowane w ramach granicy nieruchomości (tzw. "linia ogrodzenia"). Jeśli granice nie są wyraźne lub jasne, należy zmapować Parking w ramach widocznej struktury lub garażu.

W sytuacjach, gdzie przynależny Parking umiejscowiony jest w granicach innego Obszaru, najłatwiej jest dodać kategorię dodatkową "Parking" do listy nadrzędnego Obszaru. Z kolei Parkingi spełniające powyższe warunki, zlokalizowane w ramach większego Obszaru, takiego jak np. lotnisko, powinny być mapowane jako osobne Obszary w ramach większego Obszaru.

Nazewnictwo

Jeśli miejsce oznaczone jako Parking ma swoją nazwę własną, taką jak np. "Beach Street Garage", "Green Parking", "Parking buforowy nr 1", "MOP", jego Obszar powinien odzwierciedlać tą nazwę w celu ułatwienia wyszukiwania. Parkingi typu "Parkuj i jedź" powinny być nazywane spójnie w ramach kraju. Dla Polski przyjęliśmy "P+R [nazwa ulicy]", jeśli parking nie ma nazwy lub "P+R [nazwa]" jeśli jego nazwa jest ogólnie przyjęta w planach miejscowych (np. "P+R Metro Marymont" na bazie P+R Warszawa) Jeżeli Obszar Parkingu zawiera się z ramach większego zmapowanego Obszaru, nie należy powtarzać pełnej nazwy większego Obszaru; przykładowo w granicach Obszaru lotniska "Poznań Ławica", znajduje się Parking, nie musi on być nazywany "Port Lotniczy Poznań-Ławica - Parking" - wystarczające będzie określenie "Parking" chyba, że w okolicy jest wiele parkingów, które również posiadają w nazwie tylko "Parking" . W takim przypadku nazwa "Parking Poznań-Ławica" może być bardziej odpowiedni.

Niektóre miejskie parkingi nie mają odrębnej tożsamości/nazwy; przykładowo, parking ogólnego przeznaczenia przy szpitalu. Dla takich Obszarów należy pozostawić pustą nazwę. W szczególności nie należy używać ogólnych nazw takich jak "Parking" lub "Parking ogólnodostępny" dla obiektów nieposiadających nazwy. Nazwy takie jak "Parking Szpital Wojewódzki" mogą sugerować, że parking jest przeznaczony dla pracowników. W związku z tym takiego nazewnictwa również należy unikać na rzecz pozostawienia pustej nazwy.

Przy nazywaniu Parkingu, tak samo jak w przypadku pozostałych Obiektów, nie używamy skrótów nazw, tak jak to ma miejsce w przypadku edycji map.

Free versus paid parking

As long as parking satisfies the three principles of general public, general purpose, and distinctive and significant, it is eligible for a Parking-Lot Area Place regardless of whether it is free or paid.

Suppression of automated problem reports

Like the Gas Station Area Place, Parking Lot Area Places suppress Waze's automated "Map Problem" reports such as for missing roads; thus the Parking Lot Area Place should never be drawn over or attached/snapped to roads bearing through traffic.

Special cases

Airports

Airports typically distinguish between parking for different terminals, for short or long term, for rental car return, and for cell-phone/waiting. As common navigation destinations, such parking deserves to be marked with Parking-Lot Area Places and named according to the airport's documented nomenclature, even if it means creating Parking-Lot Area Places within a larger Airport Area Place.

Bus and train stations

Bus and train stations are often located within city centers and may offer convenient public parking. At some stations, such parking may be intended and commonly used for general purposes. At others it may be illegal, inappropriate, or simply pointless and uncommon to park if one doesn't intend to use that transit facility. Thus whether to mark bus- or train-station parking with a Parking-Lot Area Place depends on the local situation. Regardless, if by local Waze convention the entire station complex itself would be marked with a Area Place (as opposed to a Point Place), the boundaries of the station complex's Area Place should include its associated parking, and rather than locate an additional Parking-Lot Area Place within the complex, the Parking-Lot category, if the lot is compliant, may simply be added to the station complex's category list.

Privately operated public parking

Private businesses often provide public parking in dense urban centers and near airports. Privately operated parking facilities that support short-term general-purpose parking for the public may receive Parking-Lot Area Places subject to the 'distinctive and significant' principle as interpreted above. Private facilities intended only for long-term parking are special-purpose and inappropriate for the Parking-Lot Area Place.

Rental-car return

With the availability of the new "Car Rental" Place, rental-car facilities and returns, including at airports, should now be marked with that Place category rather than with a Parking-Lot Place.

Examples

The Parking-Lot Area Place is always appropriate for:

  • Generic Park & Ride and similar municipal commuter parking.
  • General-purpose short-term public parking lots, structures or garages dedicated to parking only and independent of any particular mall, complex, campus, or other final destination.
  • Named municipal public parking serving an airport.

The Parking-Lot Area Place is NEVER appropriate for:

  • Street parking, whether parallel, angled, or right-angled.
  • Parking intended to serve a single non-transit-oriented destination such as a business, store, office, church, park, city hall, library, hospital, gym, school, museum, restaurant, campground, etc. Do not mark such parking with the Parking-Lot Area Place even if locals use it as if it were general purpose.
  • Unnamed transit-center parking if dedicated for transit-center patrons.
  • Employee, student, resident, visitor, or guest parking.
  • Parking for attendees of events, services, or performances.
  • Parking associated with campuses, cemeteries, parklands, shopping malls, theme parks, stadiums, private installations, and office parks or complexes of any size or purpose.

Including noncompliant parking within larger Area Places

Some neighborhoods enjoy abundant but dedicated parking for shopping malls, office parks, theme parks, stadiums and the like. Parking lots for exceptionally large venues may even have distinct, named identities such as "South Lot", "Green Lot", etc. Such parking is typically not intended as general purpose and thus should NOT be marked with a Parking-Lot Area Place. If under local Waze conventions the complex itself warrants an Area Place, any associated parking can be included within its boundaries. For example, a Shopping Mall Area Place with dedicated parking could include all stores and parking associated with the mall if local conventions permit. Even if this is done, however, the larger Area Place remains ineligible to include the "Parking Lot" category if the parking involved is dedicated and therefore special-purpose.

Parking jako Punkt

Na chwilę obecną nie określono jasno w jaki sposób będą wyświetlane w aplikacji parkingi w postaci Punktów czy Obszarów. W przyszłości użycie Punktu może być użyteczne do identyfikacji parkingów w określonych sytuacjach, w przypadku których użycie Obszaru nie byłoby wskazane, np. parkingi w parku, strefy parkowania na stadionie czy też w parku tematycznym, publiczne parkingi zarządzane przez prywatne firmy czy też parkingi w ramach większych struktur. Niemniej jednak dopóki nie zostanie to jasno określone, Punkt w przypadku Parkingów nie powinien być używany.